Займенник None of

Займенник None of

Займенник none of в англійській мові означає «ніхто з», «ні один з» і вживається або замість no перед іменником з артиклем, присвійним чи вказівним займенником, або перед особовим займенником. Наприклад:

None of the furniture got wet.

Ніщо з меблів не промокло.

None of my friends lives near my place.

Ніхто з моїх друзів не живе біля мене.

None of those buses goes to Cambridge.

Ні один із тих автобусів не їде до Кембриджу.

I liked none of that music.

Мені нічого не сподобалося з тої музики.

None of them came in time.

Ніхто з них не прийшов вчасно.

None of + множина

Коли none of вжито з іменником у множині, дієслово ставиться або у множині (неофіційний стиль), або в однині (офіційний стиль).

None оf her relatives is / are interested.

Ніхто із її родичів не зацікавлений.

В англійському реченні можливе лише одне заперечення, тому при наявності в реченні будь-якого заперечного займенника дієслово-присудок ставиться у стверджувальній формі, наприклад:

Нe is no friend of mine.

Він мені ніякий не друг.

We accepted neither suggestion.

Ми не прийняли ні одну, ні іншу пропозицію.

Заперечення

Якщо ж дієслово-присудок має заперечення not, замість займенників no, nobody, no one, nothing, neither вживаються неозначені займенники any, anybody, anyone, anything, either. Наприклад:

There’s nobody in the room.
There’s not anybody in the room.

В кімнаті нікого немає.

Українською мовою такі речення перекладаються реченнями з двома (чи більше, якщо необхідно) запереченнями.

Додатковий матеріал до теми “Займенник none of”:


Підпишіться на наш Telegram канал!