Тире в англійській мові (The Dash)


Тире в англійській мові використовується у наступних випадках:

  • перед переліченими однорідними членами чи після однорідних членів, якщо вони вживаються з узагальненим словом:

 

Cameras, binoculars, jewelry, perfume – all sorts of expensive goods were hidden in the smuggler’s car.

Фотоапарати, біноклі, коштовності, духи – всілякі дорогі товари були сховані в авто контрабандиста.

 

  • для виділення у реченні увідного пояснення (у цьому випадку також можливе використання на письмі коми):

 

My uncle Joe – he was himself an excellent swimmer – gave a cup for swimming to the school.

Мій дядько Джо – він сам був чудовим плавцем – вручив школі кубок з плавання.

 

  • для визначення на письмі тривалої паузи з метою зробити несподіваний ефект:

Roger Toynbe was sitting upright in his leather chair – dead.

Роджер Тойнбі сидів у цілком прямо у своєму кріслі – мертвий.

 

  • у неофіційній писемній мові перед реченнями, що дають додаткову, уточнюючу інформацію по відношенню до тільки-що сказаного:

 

We’ll be arriving on Monday morning – at least, I think so.

Ми приїжджаємо у понеділок вранці – у всякому випадку, я так думаю.

 

  • у неофіційній писемній мові, особливо в особистій переписці, тире часто вживається замість двокрапки чи крапки з комою:

 

There are three things I can never remember – names, faces, and I’ve forgotten the other.

Існують три речі, які я ніколи не можу запам’ятати – імена, обличчя і я забув, що ще.

 

We had a great time in Greece – the kids really enjoyed it.

В Греції було здорово – дітям по-справжньому сподобалося.