Займенник it

Займенник it

Займенник it у реченні може бути підметом та перекладатися як особовий займенник (він, вона, воно) чи вказівним займенником «це»:

The City is in centre of London. It occupies about one square mile of area.

Сіті знаходиться в центрі Лондона. Його площа складає біля однієї квадратної милі.

It is a famous picture. It was painted by John Constable.

Це відома картина. Її намалював Джон Констебль.

Також it може бути додатком (прямим, непрямим, прийменниковим) і перекладатися особовим займенником «його», «її»:

I’ve read this book. Now I can give it to you.

Я вже прочитав цю книгу . Тепер я її можу дати вам.

В неозначено-особових і безособових реченнях it вводить підмет і в цьому випадку не перекладається:

It is reported that the plane landed.

Повідомляють, що літак приземлиться.

It is easy to translate this text.

Цей текст легко перекласти.

В реченнях з підсилювальною конструкцією it вводить підмет та перекладається «саме», «як раз», «то»:

It was in October, 4, 1957, that the space age began.

Саме 4 жовтня 1957 року розпочалася космічна ера.

Відмінність займенники it від this / that

Коли займенник it вживається як вказівка відомої ситуації або предмета, замість нього можуть також використовуватися вказівні займенники this / that.

It is a strange story / This is a strange story / That is a strange story.

Це дивна історія.

It’s terrible / This is terrible / That is terrible.

Це жахливо.

У таких реченнях варіанти it / this / that взаємозамінні, хоча вони і мають деякі смислові відтінки. Всі три варіанти вказують згадану ситуацію, але it визначає ситуацію в найзагальнішому сенсі і ніяк її не підкреслює. Тоді як займенники this / that, скоріше, втягують мовця в ситуацію і звертають увагу на його ставлення, позначають новизну факту або враження про нього.

She decided to paint her house pink. It upset the neighbours a bit.

Вона вирішила пофарбувати будинок в рожевий. Це трохи засмутило сусідів.

She decided to paint her house pink. This / That upset the neighbours, as you can imagine.

Вона вирішила пофарбувати будинок в рожевий. Це засмутило сусідів, як ти можеш собі уявити.

Є й інші відмінності займенники it від this / that. Якщо в реченні згадується кілька фактів, то it вказує найбільш важливий, а this / that – до останнього згаданого.

We keep the guitar in the storage room. It is mainly used by the children.

Ми зберігаємо гітару в коморі. Нею, в основному, користуються діти (Діти користуються гітарою).

We keep the guitar in the storage room. This is mainly used by the children.

Ми зберігаємо гітару в коморі. Їй в основному користуються діти (Діти користуються коморою).

Крім того, it в англійській мові має на увазі вже згадана подія. А щоб визначити те, що ще не було висловлено, використовується this:

What do you think about this? I thought I’d get a job in Spain for ten months, but …

Що ти про це думаєш? Я думав, що отримаю роботу в Іспанії на десять місяців, але … (Використовується займенник this, тому що ситуація розкривається після займенника).

У безособових реченнях it неможливо замінити на this чи that, тому що this / that відсилають до певного об’єкту або ситуації і завжди мають на увазі під собою повне іменник:

  • Невірно: this / that is raining
  • Вірно: It’s raining

Додатковий матеріал до теми “Займенник it”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box