Займенник it


Займенник it у реченні може бути підметом та перекладатися як особовий займенник  (він, вона, воно) чи вказівним займенником «це»:

The City is in centre of London. It occupies about one square mile of area.

Сіті знаходиться в центрі Лондона. Його площа складає біля однієї квадратної милі.

It is a famous picture. It was painted by John Constable.

Це відома картина. Її намалював Джон Констебль.

Також it може бути додатком  (прямим, непрямим, прийменниковим) і перекладатися особовим займенником «його», «її»:

I’ve read this book. Now I can give it to you.

Я вже прочитав цю книгу . Тепер я її можу дати вам.

В невизначено-особових і безособових реченнях it вводить підмет і в цьому випадку не перекладається:

It is reported that the plane landed.

Повідомляють, що літак приземлиться.

It is easy to translate this text.

Цей текст легко перекласти.

В реченнях з підсилювальною конструкцією it вводить підмет та перекладається «саме», «як раз», «то»:

It was in October, 4, 1957, that the space age began.

Саме 4 жовтня 1957 року розпочалася космічна ера.