Типові помилки при вживанні умовного способу

типові помилки при вживанні умовного способу

Давайте поговоримо про функціонування Present і Past Subjunctive в умовних реченнях. А саме, розглянемо типові помилки при вживанні умовного способу.

Дія відноситься до теперішнього чи майбутнього

 • If I got rich I’ll travel round the world.
 • If I get rich I’d travel round the world.
 • If I would have longer holidays I would be perfectly happy.
 • If I have a car things would be fine.
 • I liked you better if you were quieter.

Для вираження нереальної дії, що відноситься до теперішнього чи майбутнього часу, використовується наступна структура:

 • в if-підрядному вживається дієслово в простому минулому часі (be у формі were чи was);
 • в головному реченні – would + infinitive:

If I got rich, I’d travel round the world

Якщо би я розбагатів, я би відправився в кругосвітню подорож.

If I had longer holidays, I would be perfectly happy.

Якщо би мої канікули були довшими, я був би цілком щасливий.

If I had a car, things would be fine.

Якщо у мене була б машина, все було б чудово.

I would like you better if you were quieter.

Ти мені подобалася би більше, якщо би була спокійнішою.

If I got – If i get та If I had – If I have

Різниця між if I got і if I get, if I had і if I have – це не просто різниця у часі. Дві структури можуть відноситися до теперішнього чи майбутнього часу. Але, використовуючи дієслово у минулому часі, мовець припускає, що ситуація є неймовірною, нереальною. Зміна ж цієї форми теперішнього часу на форму минулого часу у if-підрядному реченні потребує відповідних змін в головному реченні, де will міняється would:

If I become the president. I’ll change this law.

Якщо я стану президентом, я поміняю цей закон.

If I became the president. I’d change this law.

Якщо би я став президентом, я би поміняв цей закон.

Дана структура використовується також в тих випадках, мовець або має ціль придати своєму висловлюванню менш категоричний характер, або хоче, щоб його висловлювання було більш ввічливим:

It would be nice, if you helped me a little with the housework.

Було би прекрасно, якщо би ти трохи допомогла мені з роботою по дому.

Would it be all right if I came round at about seven?

Було би добре, якщо би я прийшов біля сьомої?

Дія відноситься до минулого

 • If you worked harder last year you would probably have passed your exam.
 • If you would have asked me I would have told you the whole story.

Для вираження нереальної дії, що відноситься до минулого часу, слід використовувати у if-підрядному реченні форму Past Perfect, а у головному should/would + Perfect Infinitive.

If you had worked harder last year, you would probably have passed your exam.

Якщо би ти наполегливіше працював у минулому році, ти, можливо, здав би екзамен.

If you had asked me. I would have told you the whole story.

Якщо би ви мене попросили, я би розказав вам всю історію.

I don’t know what would have happened, If Jane hadn’t been able to speak Greek.

Я не знаю, що би сталося, якщо би Джейн не вміла говорити грецькою.

В умовних реченнях, що відносяться до теперішнього, майбутнього чи минулого часу, замість дієслова would чи should можуть вживатися модальні дієслова could чи might, коли це необхідно за змістом:

 • If I had another $ 500, I could buy a car.
 • If my parents hadn’t been poor, I could have gone to a university.

В умовних реченнях змішаного типу.

В таких реченнях умова може відноситися до минулого часу, а наслідок до теперішнього чи майбутнього та навпаки:

If you had studied harder last year, you would get a better mark now.

Якщо би ти краще навчався у минулому році, ти би отримав кращу оцінку зараз.

If I had a telephone, I would have called you up last week.

Якщо би у мене був телефон, то я би тобі передзвонив на минулій неділі.

В умовних реченнях замість підрядного речення іноді вживається зворот «but for + іменник/займенник»:

I would have been In real trouble but for your help.

Якщо би не твоя допомога, у мене дійсно були би неприємності.

But for the storm. I would have been home before eight.

Якщо би не буря, я би був дома раніше 8.

But for him, she would still be in London.

Якщо би не він, вона би все ще була в Лондоні.

But for” перекладається як «якщо би не …»

Якщо умовні речення містять дієслова to be  чи to have, сполучник if можна пропускати. Дієслова to be  чи to have ставляться у цьому випадку перед підметом:

If I were free, I’d come to you.

Якщо би я був вільним, я би прийшов до тебе.

Were I free. I’d come to you.

Будь я вільним, я би прийшов до тебе.

If I had taken a dictionary from the library yesterday, I should have translated this article.

Якщо би я вчора взяв у бібліотеці словник, я би переклав цю статтю.

Had I taken a dictionary from the library yesterday. I should have translated this article.

Взявши би учора словник у бібліотеці, я би переклав цю статтю.

Отже, на відміну від української мови, форми умовного способу в англійській мові самі, без додаткового контексту, показують, до якого періоду відноситься висловлювання. Прислівники часу now, tomorrow, then, yesterday та інші в англійській мові при вживанні з умовним способом являються лише додатковим лексичним засобом визначення часу, до якого відноситься висловлювання.

В українській мові форма умовного способу не вказує до якого часу відноситься висловлювання. Прислівники часу являються одним із основних засобів, які показують, до якого часу відноситься висловлювання.

Додатковий матеріал до теми “Типові помилки при вживанні умовного способу”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box