Типові помилки при вживанні умовного способу


Давайте поговоримо про функціонування Present і Past Subjunctive в умовних реченнях, виходячи з типових помилок тих, хто вивчає англійську мову:

Дія відноситься до теперішнього чи майбутнього:

If I got rich I’ll travel round the world.

If I get rich I’d travel round the world.

If I would have longer holidays I would be perfectly happy.

If I have a car things would be fine.

I liked you better if you were quieter.

Для вираження нереальної дії, що відноситься до теперішнього чи майбутнього часу, використовується наступна структура:

  • в if-підрядному вживається дієслово в простому минулому часі (be у формі were чи was);
  • в головному реченні – would + infinitive:

If I got rich, I’d travel round the world

Якщо би я розбагатів, я би відправився в кругосвітню подорож.

If I had longer holidays, I would be perfectly happy.

Якщо би мої канікули були довшими, я був би цілком щасливий.

If I had a car, things would be fine.

Якщо у мене була б машина, все було б чудово.

I would like you better if you were quieter.

Ти мені подобалася би більше, якщо би була спокійнішою.

Різниця між if I got і if I get, if I had і if I have – це не просто різниця у часі. Дві структури можуть відноситися до теперішнього чи майбутнього часу. Але, використовуючи дієслово у минулому часі, той, хто говорить, припускає, що ситуація неймовірна, нереальна. Зміна ж цієї форми теперішнього часу на форму минулого часу у if-підрядному реченні потребує відповідних змін в головному реченні, де will міняється would:

If I become the president. I’ll change this law.

Якщо я стану президентом, я поміняю цей закон.

If I became the president. I’d change this law.

Якщо би я став президентом, я би поміняв цей закон.

Дана структура використовується також в тих випадках, коли той, хто говорить, або має ціль придати своєму висловлюванню менш категоричний характер, або хоче, щоб його висловлювання було більш ввічливим:

It would be nice, if you helped me a little with the housework.

Було би прекрасно, якщо би ти трохи допомогла мені з роботою по дому.
Would it be all right if I came round at about seven?

Було би добре, якщо би я прийшов біля сьомої?

Дія відноситься до минулого:

If you worked harder last year you would probably have passed your exam.
If you would have asked me I would have told you the whole story

Для вираження нереальної дії, що відноситься до минулого часу, слід використовувати у if-підрядному реченні форму Past Perfect, а у головному should/would + Perfect Infinitive.

If you had worked harder last year, you would probably have passed your exam.

Якщо би ти наполегливіше працював у минулому році, ти, можливо, здав би екзамен.

If you had asked me. I would have told you the whole story.

Якщо би ви мене попросили, я би розказав вам всю історію.

I don’t know what would have happened, If Jane hadn’t been able to speak Greek.

Я не знаю, що би сталося, якщо би Джейн не вміла говорити грецькою.

В умовних реченнях, що відносяться до теперішнього, майбутнього чи минулого часу, замість дієслова would чи should можуть вживатися модальні дієслова could чи might, коли це необхідно за змістом:

If I had another $ 500, I could buy a car.

If my parents hadn’t been poor, I could have gone to a university.

В умовних реченнях змішаного типу.

В таких реченнях умова може відноситися до минулого часу, а наслідок до теперішнього чи майбутнього та навпаки:

If you had studied harder last year, you would get a better mark now.

Якщо би ти краще навчався у минулому році, ти би отримав кращу оцінку зараз.

If I had a telephone, I would have called you up last week.

Якщо би у мене був телефон, то я би тобі передзвонив на минулій неділі.

В умовних реченнях замість підрядного речення іноді вживається зворот «but for + іменник/займенник»:

I would have been In real trouble but for your help.

Якщо би не твоя допомога, у мене дійсно були би неприємності.

But for the storm. I would have been home before eight.

Якщо би не буря, я би був дома раніше 8.

But for him, she would still be in London.

Якщо би не він, вона би все ще була в Лондоні.

But for” перекладається як «якщо би не …»

Якщо умовні речення містять дієслова to be  чи to have, сполучник if можна опускати. Дієслова to be  чи to have ставляться у цьому випадку перед підметом:

If I were free, I’d come to you.

Якщо би я був вільним, я би прийшов до тебе.

Were I free. I’d come to you.

Будь я вільним, я би прийшов до тебе.

If I had taken a dictionary from the library yesterday, I should have translated this article.

Якщо би я вчора взяв у бібліотеці словник, я би переклав цю статтю.

Had I taken a dictionary from the library yesterday. I should have translated this article.

Взявши би учора словник у бібліотеці, я би переклав цю статтю.

Отже, на відміну від української мови, форми умовного способу в англійській мові самі, без додаткового контексту, показують, до якого періоду відноситься висловлювання. Прислівники часу now, tomorrow, then, yesterday та інші в англійській мові при вживанні з умовним способом являються лише додатковим лексичним засобом визначення часу, до якого відноситься висловлювання.

В українській мові форма умовного способу не вказує до якого часу відноситься висловлювання. Прислівники часу являються одним із основних засобів, які показують, до якого часу відноситься висловлювання.


Підпишіться на наш Telegram!