День в зоопарку (A day at a Zoo)

День в зоопарку

День в зоопарку викликає бурю позитивних емоцій. Діти зазвичай збираються компаніями, купують корм, щоб побалувати тварин і вирушають розглядати чудових жителів місцевого зоопарку.

A day at the zoo:

The sun rises. Most of the animals are waking up. One of the tigers yawns.He shows his sharp, white teeth. The peacocks walk around freely. The giraffes look tired! But the raccoon has been awake all night. This animal is ready to sleep. Zookeepers look over each cage. They want to make sure the animals have fresh water. One worker says good morning to the gibbons. Other workers clean up.

Soon the first visitors will arrive. The people who sell hot dogs and ice cream set up their stands. A worker opens the ticket booth. A vet comes to check on the baby panda. A large van drives up. The animals are very excited. Who could be inside? One of the peacocks peeks at the new arrival.

The zoo is open to the public. Everyone is eager to see the animals. The tigers are a little scary for some people! The gibbons make everyone laugh. Zookeepers take Sally, the friendly elephant, for a walk. Several people take photos of the new arrival. It’s an okapi from Central Africa. Some children buy balloons that are shaped like their favorite animals.

It’s time to feed the animals! The zookeepers give the penguins fresh fish. The pandas get bamboo shoots. The giraffes munch on green leaves. The gibbons can’t wait to eat their lunch! The visitors are hungry too. A long line forms at the hot-dog stand. Some people go for ice-cream cones instead. Others share a picnic lunch on a bench.

One of the gibbons has escaped! The zookeeper who fed them earlier left their cage door open. The naughty gibbon dashes around the zoo. He zips by visitors, sending hot dogs flying. The zookeepers quickly grab nets. They need to return the gibbon to the cage. At the same time, the vet keeps checking the animals. The giraffes and the pandas receive their weekly baths.

The zoo is about to close its doors. The visitors start to leave. But all of a sudden, the clouds darken. Rain pours down. Lightning flashes across the sky. The zoo is closed for the night. Darkness falls. Security guards patrol the grounds. They check that all the cages are locked. The raccoon creeps out of its hut. It will stay awake all night. The other animals curl up and go to sleep. It is quiet at last. But where’s the escaped gibbon?

Переклад:

Сонце сходить. Більшість тварин прокидається. Один із тигрів позіхає. Він показує свої гострі, білі зуби. Павичі кружляють навколо. Жирафи виглядають стомленими! Але єнот не спав всю ніч. Він готовий спати. Наглядачі оглядають кожну клітку. Вони хочуть переконатися, що тварини мають прісну воду. Один робітник вітається з гібонами. Інші працівники прибирають.

Незабаром приїдуть перші відвідувачі. Люди, які продають хот-доги та морозиво, встановлюють свої стенди. Працівник відкриває касу. Ветеринар приходить перевірити дитинча панди. Великий фургон під’їжджає. Тварини дуже схвильовані. Хто може бути всередині? Один із павичів визирає при новому прибутті.

Зоопарк відкритий для публіки. Усі хочуть побачити тварин. Тигри для декого є трохи страшними! Гібони змушують усіх сміятися. Наглядачі беруть на прогулянку Саллі, доброзичливого слона. Кілька людей фотографують нового жителя зоопарку. Це окапі з Центральної Африки. Деякі діти купують повітряні кулі, які мають форму своїх улюблених тварин.

Настав час годувати тварин! Наглядачі дають пінгвінам свіжу рибу. Панди отримують пагони бамбука. Жирафи жують зелене листя. Гібони не можуть дочекатися свого обіду! Гості теж голодні. На стенді хот-догів утворюється довга лінія. Деякі люди замість цього йдуть на морозиво. Інші ділять обід на пікніку на лавці.

Один з гібонів втік! Наглядач, який годував їх раніше, залишив їхні клітки відкритими. Неслухняний гібон гуляє навколо зоопарку. Він ходить навколо відвідувачів, відправляючи хот-доги в політ. Наглядачі швидко хапають сітки. Їм потрібно повернути його до клітки. При цьому ветеринар продовжує перевіряти тварин. Жирафи і панди отримують свої щоденні ванни.

Зоопарк ось-ось зачинить свої двері. Відвідувачі починають виходити. Але раптом хмари темніють. Починається дощ. Блискавка блискає по небу. Зоопарк закритий на ніч. На вулиці темніє. Охоронці патрулюють парк. Вони перевіряють, чи всі клітки закриті. Єнот виповзає зі своєї хатини. Він не буде спати всю ніч. Інші тварини згортаються і лягають спати. Нарешті тихо. Але де гібон, який втік?

Додатковий матеріал до теми “День в зоопарку (A day at a Zoo)”:

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box