Історія футболу

Історія футболу (The History of Football and Soccer)

2 хвилини читання

Сьогодні футбол – один з найпопулярніших видів спорту в світі. Та не всі знають як він з’явився. Даний текст розповість вам якою ж була історія футболу.

The history of football

People have played goal games for hundreds of years. Football was born in England. The English have played football for many centuries.

In the 1200s they played a kind of football on feast days. The field was the land between two villages. The teams were the people of the two villages. The ball was the leathery bladder of a pig or other animal, blown up like a balloon. Each team tried to kick the ball all the way to the other village. These games were so dangerous that people were often killed.

It is a historical fact that Henry VIII passed a law forbidding football in England.

In the 1800s, students at boys’ schools in England played a game something like soccer. Players tried to kick the ball down the field to the goal. Then in 1823, a boy at Rugby School picked up the ball and ran with it. This was against the rules, but many players liked the idea. So they made up a new game called rugby football.

Boys in the United States began playing football in the 1860s. They, too, liked the idea of running with the ball, so they used some of the rugby rules. They also made up rules of their own. Soon, American football was quite different from the football played in other countries. It is considered to be a rough game, played by men only. Thus football has become one of the most popular games all over the world.

This game is also a popular sport to watch. Millions of fans watch the games on television and find them very exciting.

American football is no less popular with people in the United States and Canada. Often whole families attend the stadium and sport grounds to cheer for their favorite team.

Переклад:

Люди грали в ігри з очками протягом сотень років. Футбол народився в Англії. Англійці багато століть грали у футбол.

У 1200-х роках вони грали у своєрідний футбол у святкові дні. Поле було землею між двома селами. Команди формувались з жителів двох сіл. М’яч був шкірястим міхуром свині чи іншої тварини, підірваним, як повітряна куля. Кожна команда намагалася вибити м’яч аж до іншого села. Ці ігри були настільки небезпечними, що людей часто вбивали.

Історичний факт, що Генріх VIII прийняв закон про заборону футболу в Англії.

У 1800-х роках студенти хлопчачих шкіл в Англії грали в щось подібне на футбол. Гравці намагалися вибити м’яч по полю до воріт. Тоді в 1823 році хлопчик зі школи з Регбі взяв м’яч і побіг з ним. Це було проти правил, але багатьом гравцям ідея сподобалась. Тому вони склали нову гру під назвою регбі футбол.

Хлопці в США почали грати у футбол у 1860-х роках. Їм теж сподобалася ідея бігати з м’ячем, тому вони використовували деякі правила регбі. Тому вони склали свої власні правила. Незабаром, американський футбол почав сильно відрізнятися від футболу, який грали у інших країнах. Це вважається грубою грою, в яку грають тільки чоловіки. Таким чином футбол став однією з найпопулярніших ігор у всьому світі.

Ця гра також є популярним спортом для перегляду. Мільйони шанувальників переглядають ігри по телевізору і вважають їх дуже захоплюючими.

Американський футбол не менш популярний серед людей у ​​США та Канаді. Часто цілі сім’ї відвідують стадіон та спортивні майданчики, щоб підбадьорити улюблену команду.

Додаткови матеріал до теми “Історія футболу (The History of Football and Soccer)”: