Кричати

Як кричати англійською: scream, shout, yell і cry

7 хвилини читання

Дієслова scream, shout, yell і cry можна перевести як «кричати», вони схожі, але у кожного з них є свій відтінок. У цій статті ми пояснимо різницю між scream, shout, yell і cry і розповімо про ситуації, в яких ці дієслова використовуються.

Дієслово to shout

Дієслово shout означає «кричати», «говорити щось дуже голосно».

Його можна використовувати, коли один співрозмовник не чує іншого через велику відстань або шум.

“There is too much noise – I can not hear anything!” She shouted.

«Тут дуже шумно, я нічого не чую!» – прокричала вона.

“See you later!” He shouted from the balcony.

«Побачимося пізніше!» – крикнув він з балкона.

Якщо ви хочете адресувати крик в чиюсь адресу, треба додати до дієслова shout прийменник to.

Peter shouted to Louise that he had left the keys on the fridge.

Пітер крикнув Луїзі, що він залишив ключі на холодильнику.

Shout можна використовувати, щоб висловити сильні емоції, наприклад, злість, страх, захоплення.

“This is the best day of my life!” She shouted with excitement.

«Це найкращий день у моєму житті!» – захоплено закричала вона.

“The spiders keep coming, we must get out!” Shouted Ronald in panic.

«Павуки продовжують вилізати, нам треба забиратися!» – закричав Рональд в паніці.

За допомогою слова shout можна також і покричати на кого-небудь, для цього треба додати прийменник at.

My teacher is always shouting at me.

Мій учитель весь час кричить на мене.

She was shouting at her brother all the evening.

Вона кричала на свого брата весь вечір.

Ще одна функція shout – привернути увагу кого-небудь, часто використовується з прийменником for.

He shouted for help, but no-one was passing by.

Він кричав про допомогу, але ніхто не проходив поблизу нього.

We shouted for Harry to hurry up.

Ми крикнули Гаррі, щоб він поквапився.

У таблиці нижче наведені популярні вирази зі словом shout.

Вираз Переклад
A shouting match – сильна тривала сварка з криками A small misunderstanding turned into a shouting match. – Невелике непорозуміння перетворилося на велику сварку.
Within a shouting distance – на невеликій відстані You can still stop him – he is within a shouting distance. – Ти все ще можеш його зупинити, він недалеко.
To be nothing to shout about – нічого особливого I’ve seen that performance, but it’s nothing to shout about. – Я бачив цей виступ, нічого особливого.
To shout (smth) from the rooftops – хочеться поділитися новиною з якомога більшою кількістю людей When I passed the exam I wanted to shout my results from the rooftops. – Коли я здав іспит, мені хотілося всім розповісти про свої оцінки.
To shout (oneself) silly – кричати до втрати голосу Ted lost his voice after shouting himself silly at the stadium yesterday. – Тед втратив голос, після того як накричався вчора на стадіоні.
To shout the odds – кричати злобно, агресивно He was shaking his fists and shouting the odds. – Він махав кулаками і люто кричав.
To shout down – перекричати, заглушити когось криком He tried to tell the truth, but I shouted him down. – Він намагався розповісти правду, але я зупинив його своїм криком.
To shout at the top of your voice – кричати на весь голос He was shouting her name at the top of his voice. – Він викрикував її ім’я на повний голос.
To shout insults / abuse – викрикувати образи There is no reason for shouting abuse. – Нема причини викрикувати образи.
To shout onerself hoarse – кричати до хрипоти I was shouting myself hoarse as I passed the exam. – Я кричав до хрипоти, коли здав іспит.

Дієслово to yell

Yell можна використовувати для опису крику в пориві злості, захоплення або від болю.

My neighbours were yelling at each other all week.

Мої сусіди кричали один на одного весь тиждень.

I accidently stepped on his foot and he started yelling at me just in front of everybody.

Я випадково наступив йому на ногу, і він почав кричати на мене прямо перед усіма.

У таблиці нижче наведені популярні вирази зі словом yell.

Вираз Переклад
a yell of surprise / triumph – крик подиву / тріумфу Everyone gave a yell of surprise when I entered the room. – Всі здивовано скрикнули, коли я зайшов до кімнати.
to yell silently – подумки лаятися, сваритися про себе She yelled silently when her boss noticed her mistake. – Вона подумки вилаялася, коли начальник помітив її помилку.
to yell one’s guts out, to yell one’s head off – розкричатися, довго і голосно кричати Rick was in anger and yelled his guts out. – Рік був лютий і шалено кричав.
to let out a yell – крикнути I let out a yell, but nobody heard me. – Я крикнув, але мене ніхто не почув.

Дієслово to scream

Наступне дієслово є найвищим за тональністю рівня крику – scream. Найчастіше воно використовується, щоб описати сильний переляк, захоплення або гнів.

I could hear the people screaming.

Я чув, як кричали люди.

Щоб описати, якими почуттями викликаний крик, можна використовувати прийменники in та with.

She screamed in terror when she saw a rat in the kitchen.

Вона закричала в жаху, коли побачила на кухні щура.

Jane was screaming with excitement when her boyfriend proposed to her.

Джейн стрибала і кричала від хвилювання, коли її хлопець  зробив їй пропозицію.

Коли рекламна вивіска, заголовок газети або незвичайний одяг привертають увагу, можна також використовувати дієслово to scream.

“The new prime minister has been elected”, screamed the headlines.

«Обрано нового прем’єр-міністр», – кричали заголовки.

Her short skirt screamed vulgarity.

Її коротка спідниця кричала про розбещеність.

У сленгу слово scream може використовуватися як іменник, щоб сказати, що хтось дуже яскравий і веселий.

I really like to hang out with Linda. She is a real scream!

Я люблю тусуватися з Ліндою. Вона дуже прикольна.

У таблиці нижче наведені популярні вирази зі словом scream.

Вираз Переклад
A piercing scream – пронизливий крик She let out a piercing scream when she saw a shark in the water. – Вона видала пронизливий крик, коли побачила у воді акулу.
A bloodcurdling scream – несамовитий крик We heard a bloodcurdling scream from the basement. – Ми почули несамовитий крик з підвалу.
A muffled / stifled scream – приглушений, здавлений крик Tommy hit Mike in the stomach and he let out a stifled scream. – Томмі вдарив Майка в живіт, і він здавлено крикнув.
No screaming hell – нічого особливого The restaurant we visited last Friday was no screaming hell. – У ресторані, який ми відвідали минулої п’ятниці, не було нічого особливого.
To scream like a banshee – видавати неприємний дратівливий крик Please, stop screaming like a banshee. I’m trying to concentrate! – Будь ласка, перестань так неприємно волати, я намагаюся сконцентруватися!
To scream blue / bloody murder – голосно обурюватися I was screaming blue murder as I saw my cheesecake had been eaten by someone. – Я сильно обурився, коли побачив, що хтось з’їв мій чізкейк.
To be dragged kicking and screaming – силоміць затягувати, змушувати когось щось робити Tommy had to be dragged kicking and screaming into the family business. – Томмі силоміць затягли в сімейний бізнес.
To scream the place down – пронизливо кричати Carl screamed the place down when someone stepped on his blue suede shoes. – Карл пронизливо закричав, коли хтось наступив на його сині замшеві туфлі.

Дієслово to cry

Багатьом студентам дієслово cry представляється в значенні «плакати», але воно також вживається і в значенні «кричати».

“I need help!” She cried desperately.

«Мені потрібна допомога!» – відчайдушно кричала вона.

Як і у випадку з дієсловом scream, можна додати емоцій після прийменника in, наприклад to cry (smth) in surprise / alarm / horror / delight – кричати щось з подивом / тривогою / жахом / захопленням.

The boys were running out of the abandoned house crying in horror.

Хлопчики вибігали з покинутого будинку кричачи в жаху.

“Great!” She cried in delight.

«Чудово!» – крикнула вона в захваті.

Cry також використовується для позначення криків тварин. Особливо, якщо це високі, пронизливі крики.

As we came to the sea we heard the seagulls crying.

Коли ми підійшли до моря, ми почули крик чайок.

За допомогою фразового дієслова to cry out against можна протестувати проти чогось.

Employees were crying out against wearing uniforms.

Працівники протестували проти необхідності носити уніформу.

У таблиці нижче наведені популярні вирази зі словом cry.

Вираз Переклад
A rallying cry (for) – заклик до чого-небудь This song has become a rallying cry for mass protests. – Ця пісня стала закликом до масових протестів.
A far cry – величезна різниця Studying at Hogwarts is a far cry from studying at our local school. – Між навчанням в Хогвортсі і нашої місцевою школою величезна різниця.
A battle cry – войовничий клич The boy made a loud battle cry and started a fight. – Хлопчик випустив войовничий клич і пустився в бійку.
A hue and cry – масовий протест, невдоволення There was a hue and cry when the teacher changed the questions for the exam. – Коли вчитель поміняв питання до іспиту, пішов масовий протест.
All cry and no wool – багато шуму з нічого His complaints were all cry and no wool. – Його скарги були порожнім звуком.
In full cry – голосно висловлювати свою думку I told them in full cry to stop bullying that kid. – Я на повний голос сказав їм припинити задирати цього хлопчика.
For crying out loud – так заради Бога Oh, for crying out loud, just stop making a fool of yourself! – Та перестань ти дуріти, заради Бога!
To cry for the moon – вимагати неможливого I’m not going to buy you a new car. You are crying for the moon. – Я не куплю тобі нову машину. Ти просиш неможливого!
To cry wolf – сповіщати про несправжню тривогу If you cry wolf too often, we will not believe that you need help next time. – Якщо ти будеш сповіщати про несправжню тривогу занадто часто, ми не повіримо, що в наступний раз тобі потрібна допомога.
To cry havoc – бити на сполох, сіяти смуту The principal cried havoc when the students started a food fight in the canteen. – Директор забив на сполох, коли студенти почали кидатися їжею в їдальні.
To cry foul – протестувати проти чогось незаконного / несправедливого Students have cried foul over headmaster’s prohibition to use mobiles at school. – Учні висловили протест проти заборони директора використовувати мобільні телефони в школі.

Сподіваємося, вам стала зрозуміла різниця між scream, shout, yell і cry і ви зможете відрізнити всі відтінки крику в англійській мові!

Також хочемо запропонувати вам переглянути наступні статі: