/

Різниця між job, work, profession, occupation.

6 хвилини читання

У цій статті розберемо поняття, що відносяться до роботи і кар’єри. Дізнаємося, в чому полягає відмінність profession від career, чи є різниця між job і work, а також які сталі вирази існують зі словами post і position.

Різниця між job, work, labour та employement.

Почнемо з різниці між job і work.

Job – робота, праця. Це конкретна робота, яка приносить гроші.

Mike’s job hardly lets him make ends meet.

Робота Майка ледве дозволяє йому звести кінці з кінцями.

I got a job in an advertising agency.

Я отримала роботу в рекламному агентстві.

Друге значення – завдання. Це якась справа, яку треба зробити.

The first job in planning a wedding is to make a list of guests.

Перше завдання при плануванні весілля – формування списку гостей.

I can spend several hours doing various jobs around the house.

Я можу витратити кілька годин на виконання різних справ по дому.

Наступне значення – обов’язок. Синоніми – duty, responsibility.

My job is to book tickets for our managers in advance.

Мій обов’язок – завчасно бронювати квитки для наших менеджерів.

I am your mother and my job is to take care of you.

Я твоя мама, і мій обов’язок – піклуватися про тебе.

Поговоримо тепер про work. Його основне значення – робота, за яку платять гроші. Відмінність work від job полягає в тому, що слово job – обчислювальне, може вживатися у множині, а work – необчислювальне. Порівняйте:

A janitor has hard work indeed.

У прибиральника дійсно важка робота.

Mike has a hard job as a janitor.

У Майка важка робота прибиральником.

Інше значення – місце, де ви зазвичай працюєте.

Do you have to commute to work?

Тобі доводиться їздити на роботу в місто?

Дієслово to work позначає «працювати», «виконувати завдання».

My son wants to work in IT when he grows up.

Мій син хоче працювати в IT, коли виросте.

Now I’m working on that challenging project.

Зараз я працюю над цим багатообіцяючим проектом.

Розглянемо два інших схожих слова – labour і employment. Іменник labour (праця) – необичслювальний, зазвичай він використовується стосовно фізичної роботи.

He has loved manual labour since he was a child.

Він любив фізичну працю з дитинства.

Ще одне значення labour – люди, персонал.

Lots of big companies look for cheap labour.

Багато великих компаній шукають дешеву робочу силу.

Employment – це постійна зайнятість, робота, за яку вам регулярно платять.

My neighbour Bill found the employment with a law company.

Мій сусід Білл знайшов роботу в юридичній компанії.

Employment has decreased among teenagers recently.

Останнім часом зайнятість серед підлітків скоротилася.

Ще одне значення слова employment – використання, застосування.

The employment of capital punishment is prohibited in many countries.

Застосування смертної кари заборонено в багатьох країнах.

Давайте подивимося на сталі вирази зі словами labour, employment, job і work.

Job

Фраза Переклад
A job seeker Той, хто шукає роботу
A permanent job Постійна робота
A temporary job Тимчасова робота
A full-time job Зайнятість на повний день
A part-time job Часткова зайнятість
A well-paid job Добре оплачувана робота
A low-paid job Погано оплачувана робота
An odd job Підробіток, разова робота
Jobs for the boys Влаштування «по блату»
Job losses Скорочення робочих місць
Between jobs, jobless Безробітний
To apply for a job Відгукнутись на вакансію
To take a job, to accept a job Прийняти пропозицію на роботу
To be out of a job Бути без роботи
To create jobs Створювати нові робочі місця
To shed jobs Скорочувати робочі місця
To take on a job Братись за якусь справу

Work

Фраза Переклад
Paperwork         Робота з документами
All work and no play Суцільна робота без відпочинку та розваг
To work for smb Працювати комусь на руку
To work against smb Працювати проти когось
To be at work Бути на роботі
To get to work on smth, to go to work on smth, to set to work on smth Почати працювати над чимось
To be in the works Бути в робочому процесі
To have your work сut out for you Виконувати складну роботу
To make short work of smth, to make light work of smth, to make quick work of smth Швидко правитись з роботою
To work in smth, to work with smth Прцювати з чимось
To work for a company Працювати на компанію
To work your socks off Багато і сумлінно працювати
To work things out Розбиратись в чомусь

Labour

Фраза Переклад
A labour shortage Недостаток робочої сили
Sweated labour Тяжка погано оплачувана робота
Manual labour Фізична праця
Skilled labour Кваліфікований персонал
Unskilled labour Некваліфікований персонал
Casual labour Тимчасові працівники
Organized labour Робочі, які перебувають в профспілках
Fruits of your labour       Результат праці
Labour law Трудове право
Forced labour Примусов праця
Labour-saving Той, що економить витрати
Labour-intensive Трудомісткий

Employment

Фраза Переклад
An employment office Біржа праці
An employment agency Агенство по підбору персоналу
An employment agreement, an employment contract Трудовий договір
Employment rates, employment levels Рівень зайнятості
Unemployment Безробіття
Employment conditions Умови прийому на роботу
Employment rights Права найманого працівника
Smb’s place of employment Чиєсь місце зайнятості
Casual employment Тимачсова зайнятість
Permanent employment, continuous employment Постійна зайнятість
Employment data, employment figures, employment records Статистичні данні про зайнятість
To look for employment, to seek employment Шукати роботу
To take up employment, to gain employment, to secure employment Знайти роботу
To provide employment, to create employment, to generate employment Забезпечити зайнятість
To give smb employment, to offer smb employment Запропонувати комусь роботу
To boost employment, to increase employment Повисити рівень зайнятості

Profession, occupation, career, vocation та calling

Перейдемо до різниці між profession і occupation. Profession – це професія.

The medical profession is respected by plenty of people.

Професію медика поважають багато людей.

People in his profession are committed to their jobs entirely.

В його професії люди присвячують себе роботі повністю.

Друге значення слова – представники професії.

The legal profession tells us we should know all the laws in order not to break them.

Юристи кажуть нам, що ми повинні знати всі закони, щоб їх не порушувати.

Occupation – це рід діяльності, зайнятість, робота. Це синонім слова job, який використовується в формальній мові.

Fill in this form: state your full name, phone number, and occupation.

Заповніть цю форму: вкажіть ваше повне ім’я, номер телефону і рід діяльності.

According to the research, the majority of respondents are in manual occupations.

Згідно з дослідженням, більшість респондентів зайняті фізичною працею.

Ще цей іменник використовують для позначення регулярної діяльності або захоплення.

I have to admit that my favourite occupation is lying on the sofa.

Повинна зізнатися, що моє улюблене заняття – лежати на дивані.

Playing board games is our usual weekend occupation.

Гра в настільні ігри – наше звичайне заняття у вихідні.

Є слова, синонімічні profession і occupation. Career – це кар’єра, професія, якій людина присвячує більшу частину свого життя.

Richard was 25 when he decided on his academic career.

Річарду було 25, коли він вирішив будувати наукову кар’єру.

Слова vocation і calling синонімічні і означають «покликання», «справа всього життя».

Not so many people in the world are lucky enough to find their true vocation.

Не так багатьом людям у світі везе знайти своє справжнє покликання.

I do not think that management is my calling, I’d rather switch to science.

Не думаю, що менеджмент – моє покликання, я б краще переключилася на науку.

Якщо не вдалося знайти своє покликання, кажуть to miss one’s vocation, а фраза to have a vocation for smth – мати покликання до чого-небудь.

To become an astronaut, you should really have a vocation for it.

Щоб стати астронавтом, потрібно мати справжнє покликання до цього.

Якщо ви засвоїли різницю між profession, career і occupation, зверніть увагу на сталі вирази з цими словами.

Profession

Фраза Переклад
A member of a profession Предсавник професії
The caring professions Соц.робітники, няні, медсестри.
To go into a profession, to enter a profession, to join a profession, to enter a profession Отримати професію
To leave a profession Покинути професію
To reach the top of your profession, to be at the top of your profession Досягти вершини

Occupation

Фраза Переклад
An occupational hazard Ризик пов’язайни з роботою
The main occupation Основний вид діяльності
Current occupation Поточна діяльність
Previous occupation Попередня діяльність
Occupational health Охорона праці
Blue-collar occupations Зайнятість в робітничих професіях
White-collar occupations Зайнятість розумовою працьою
To take up an occupation, to enter an occupation Зайнятись діяльністю

Career

Фраза Переклад
A chequered career Кар’єра з низкою успіхів та провалів
A distinguished career, a successful career, a glittering career Видатна кар’єра
The peak of smb’s career, the height of smb’s career Пік кар’єри
Career-minded Націлений на кар’єру
Smb’s сareer takes off Чиясь кар’єра іде вгору
To pursue a career, to embark on a career, to follow a career  Вибрати кар’єру
To launch a career Розпочати кар’єру
To end smb’s career, to ruin smb’s career Погубити чиюсь кар’єру

Post та position

Слова post і position переводяться як «пост», «посада» і часто взаємозамінні. Однак post найчастіше використовується в значенні, коли людина призначається на посаду, яка пов’язана з переїздом в інше місто або країну і носить тимчасовий характер, наприклад a diplomatic post (дипломатичний пост). Position ж вживається щодо посади в якійсь конкретній компанії, наприклад the position of the head of human resources (посаду начальника відділу кадрів).

She was offered a good teaching post in Texas.

Їй запропонували хорошу посаду вчителя в Техасі.

There are three vacant positions in the company.

У компанії зараз три вакантні посади.

Давайте запам’ятаємо кілька сталих виразів зі словами post і position:

Фраза Переклад
a senior post/position, a chief post/position, a key post/position Керівна посада
to take up a post/position, to accept a post/position Вступити на посаду
to hold the post/position, to remain in a post/position Займати посаду
to fill a post/position Найняти на посаду
to advertise a post/position Надати оголошення про вакансію
to resign from a post/position, to leave a post/position Покинути посаду
to be removed from a post/position, to be dismissed from a post/position Бути знятим з посади
to appoint smb to a post Назначити когось на посаду

Сподіваємося, ви розібралися в відмінності work від job, різниці між profession, career і occupation, а також запам’ятали сталі вирази зі словами post і position. А зараз пропонуємо пройти тест, щоб закріпити вивчене.

We hire casual labour in summer.

Correct! Wrong!

Моя тимчасова діяльність пов'язана з гуманітарними науками.

Correct! Wrong!

I need to fill that post.

Correct! Wrong!

Я займаю цю посаду вже 10 років.

Correct! Wrong!

Застосування насильства є недопустимим

Correct! Wrong!

Ця професія - не її покликання

Correct! Wrong!

Трудовий договір

Correct! Wrong!

Скільки часу у тебе забирає дорога на роботу?

Correct! Wrong!

Результат праці

Correct! Wrong!

Додатковий матеріал до теми “Різниця між job,work, profession, occupation”: