Різниця між man і men, persons і people, folk і folks

3 хвилини читання

У цій статті розберемо слова, які пов’язані з людиною. Дізнаємося, в чому різниця між man і men, persons і people, mankind і humankind, folk і folks.

Рзіниця між Man та Men

Man і men – в чому різниця? Man перекладається як «людина», множинна форма цього слова – men (люди).

Sam is an ambitious young man of 23.

Сем – амбітний молодик 23 років.

Також man перекладається як «чоловік» (позначення статевої приналежності). І цим же словом можна назвати партнера – чоловіка або молоду людину.

There is no difference in the mental abilities of men and women.

Немає різниці в розумових здібностях чоловіків і жінок.

Ще слово man можна застосовувати по відношенню до людини, яка захоплюється якоюсь певною діяльністю.

I admit that I’m not a math man. I prefer art.

Визнаю, я не математик. Я віддаю перевагу мистецтву.

У розмовній мові man використовується для особистого звернення.

Hey man, what are you doing here? Have not seen you for ages.

Ей, друже, що ти тут робиш? Я не бачив тебе сотню років.

Ще одне значення – співробітник компанії.

A man from the TV channel asked me for an interview.

Співробітник телеканалу взяв у мене інтерв’ю.

Давайте подивимося на сталі вирази зі словом man.

Слово/Вираз Переклад
The best man Свідок
A hitman Кілер
A man-hour Робочий час
A man of few words Небагатослівник чоловік
Man flu Псевдогрип – легка хвороба, симптоми якої перебільшені
Man-made Створений людськими руками

Person та People

Person перекладається як «людина», «особистість». Множина слова personpeople (люди). В офіційній мові – юридичних документах, поліцейських звітах і публічних заявах – ви можете зустріти слово persons в позначенні групи осіб.

You have to pay $ 20 per person.

Вам потрібно заплатити 20 доларів за людину.

Many people around the globe suffer from hunger.

Багато людей по всьому світу страждають від голоду.

Зверніть увагу, що people використовується з дієсловом у множині, але коли ми говоримо про різні народи, можемо сказати a people (один народ) або peoples (народи).

All peoples unite to solve the global warming problem.

Всі народи об’єднуються, щоб вирішити проблему глобального потепління.

Якщо ми хочемо протиставити членам уряду або представникам вищого суспільства простий народ, то можемо використовувати the people.

The government should act in the best interests of the people.

Уряду слід діяти в інтересах простого народу.

Неформальною мовою people може позначати батьків.

My fiance’s people come from the UK.

Батьки мого нареченого з Великобританії.

Подивимося на сталі вирази зі словами person і people.

Слово/Словосполучення Переклад
A natural person Фізична особа
An artificial person, a legal person Юридична особа
A morning person Жайворонок – той, хто рано встає
An evening person Сова – той, хто сидить допізна
A business person Бізнесмен
A salesperson Продавець
A people person Душа компанії
Pancake person Люди, які читають багато інформації в інтернеті, але роблять це поверхнево
People skills Навички роботи з людьми
In the person of smb В особі кого-небудь
To do smth in person Зробити щось особисто

Human, humanity та mankind

Human (human being) перекладається як «людина», «представник людського роду». Множинна форма цього слова – humans (люди, представники людського роду).

Humans have damaged the ecology immensely.

Люди сильно нашкодили екології.

Human використовується також в якості прикметника – людський.

The human organism can hold out without food for a month.

Людський організм може місяць протриматися без їжі.

Humanity позначає всіх людей в цілому – людство. Друге його значення – «людяність», «гуманність».

Could you please display a little humanity to those in need?

Чи не могли б ви, будь ласка, проявити трохи людяності до нужденних?

Mankind (людський рід) в сучасному англомовному світі вважається неполіткоректним, тому його часто замінюють на нейтральне humankind. Це іменник застосовується, коли ми хочемо розповісти про історію та розвиток людства.

Mankind Humankind has created plenty of outstanding pieces of art.

Людський рід створив безліч видатних витворів мистецтва.

Запам’ятайте сталі вирази зі словами human і humanity.

Слово/Словосполучення Переклад
Human race Людська раса
Human capital Людський ресурс
Human error Помилка, викликана людським фактором
Crimes against humanity Злочин проти людства
Inhumanity Нелюдськість
The humanities Гуманітарні науки
To put a human face on Наділити щось людськими почуттями

Folk та Folks

Folk / fəʊk / і folks позначають певну групу людей.

Some folks say there is a monster living in that lake.

Деякі люди кажуть, що в цьому озері живе монстр.

Folk також використовується як прикметник і перекладається як «народний».

Folk art is our precious heritage.

Народне мистецтво – наш дорогоцінний спадок.

Неформальною англійською folks перекладається як «батьки», «предки» або «хлопці», «чуваки».

What’s up, folks?

Як справи, хлопці?

His folks paid for his studies abroad.

Її предки оплатили його навчання за кордоном.

Сподіваємось, що дана стаття допоможе Вам розібратись у всіх тонкощах цих слів і використовувати їх за призначенням.

Додатковий матеріал до теми “Різниця між man і men, persons і people, folk і folks”: