Вживання знаку оклику


Знак оклику ставиться після слів і речень, що передають сильні емоції: здивування, гнів, радість, страх і інші.

Знак оклику може стояти після одного слова, декількох слів в кінці речення:

Help! Throw me a rope!

Допоможіть! Киньте мотузку!

How nice!

Як гарно!

Якщо знак оклику ставиться після одного чи двох слів, то наступне речення можна розпочинати з маленької літери:

Stop! we’ve left the light out!

Стій! Ми забули вимкнути світло!

На відміну від української мови, в англійській мові знак оклику не ставиться після звернення на початку листа. В таких випадках ставиться кома:

Dear John,

I’ve just received your letter.

 

Дорогий Джон!

Я тільки що отримав твого листа.


Підпишіться на наш Telegram!