Двокрапка (The Colon)


Двокрапка в англійській мові вживається у наступних випадках:

  • перед переліченими однорідними членами, яким передує узагальнене слово:

My sister finds all school subjects easy: French, history, maths, everything.

Моя сестра вважає легкими всі шкільні предмети: французьку мову, математику, історію та всі інші.

Двокрапка не вживається, якщо узагальнене слово стоїть після перелічених однорідних членів. У такому випадку ставиться тире.

  • перед другим реченням, якщо воно роз’яснює, розширює чи уточнює те, що було сказано у першому реченні:

His refusal did not surprise me: I had expected it.

Його відмова мене не здивувала: я чекав цього.

  • після слів автора  перед прямою мовою, яка являє собою довгий текст;
  • перед перечисленням, яке подається списком:

Please, send the following items:

birth certificate;

passport;

correct fee.

Будь-ласка, надішліть наступне:

– свідоцтво про народження;

– паспорт;

– необхідну суму грошей.

  • після слів, що вводять цитату:

In the words of Oscar Wilde: ‘I can resist anything except temptation.’

Як сказав Оскар Уайльд, «Я можу протистояти кому завгодно, крім спокуси»

  • у заголовках для відокремлення основного заголовку від підзаголовку:

Punctuation: Colon

Пунктуація: Двокрапка