Знак запитання (The Question Mark)


Знак запитання ставиться в кінці речення, що виражає запитання:

Who told you about it?

Хто тобі сказав про це?

Після непрямого запитання ставиться не знак запитання, а крапка, як і в українській мові:

He asked where his pen was.

Він спитав, де його ручка.

Однак, як і в українській мові, в кінці непрямого запитання ставиться знак запитання, якщо головне речення є питальним:

Do you know when he’ll come?

Чи знаєте ви, коли він прийде?