Знак запитання (The Question Mark)

Знак запитання

В минулій статті ми з вами оглянули знак оклику. Тому сьогодні нам слід розібрати знак запитання в англійській мові. Він позначає кінець запитання.

When will we be arriving?

Коли ми прибудемо?

Why did you do that?

Чому ти це зробив?

Does any of this matter?

Хоч щось з цього має значення?

He’s certain to be elected, isn’t he?

Його точно виберуть, чи не так?

Знаки запитання використовуються в прямих запитаннях, тобто, коли вживаються фактичні слова мовця. Повідомлене запитання має закінчуватися крапкою.

The lady said, ‘Where are you going?’
The lady asked where she was going.

Жінка сказала: “Куди ви йдете?”
Жінка запитала, куди вона йшла.

Зауважте, що ви ставите знак питання в кінці запитання, навіть якщо слова в реченні не є в звичайному порядку запитань або деякі слова пропущені. Тут потрібна обережність, оскільки таке речення може виглядати, на перший погляд, як твердження, а не питання.

You know he doesn’t live here any longer?

Ви ж знаєте, що він тут більше не живе?

Після непрямого запитання використовується крапка, а не знак питання.

I’d like to know what you’ve been doing all this time.

Я б хотів знати, що ти робив увесь цей час.

I wonder what’s happened.

Мені цікаво, що тут сталось.

Крапка також замінює знак питання в кінці речення, який виглядає як питання, якщо насправді це справді ввічливий запит.

Will you please return the completed forms to me.

Поверніть мені, будь ласка, заповнені форми.

Would you please call my brother and ask him to collect my car.

Зателефонуєте, будь ласка, моєму брату і попросите його забрати мою машину.

Додатковий матеріал до теми “Знак запитання”:


Підпишіться на наш Telegram!