Крапка (Full Stop/ Period/ Point)

Крапка

Знаки пунктуації в українській і англійській мовах збігаються. Однак правила вживання розділових знаків в англійській мові дещо відрізняються від правил в українській. На щастя, з англійської пунктуацією справи йдуть трохи простіше. В англійській граматиці крапка вживається у наступних випадках:

В кінці розповідних речень:

The lesson is over.

Урок закінчено.

When it gets dark, we’ll enter the house.

Коли стемніє, ми зайдемо до будинку.

При скороченні слів:

 • Co. = Company – компанія
 • Dpt./Dept. = Department – відділ
 • M.A. = Master of Arts – магістр мистецтв
 • P.M. = Prime Minister – прем’єр-міністр
 • S.W. = South-West – південний схід
 • p.m. = post meridiem – після полудня
 • a.m. = ante meridiem – до полудня
 • etc. = et cetera – і так далі
 • oz. = onza – унція

А також після великих літер, що означають ініціали (H.E. Eliot) і назви місяців (Feb. = February). Однак крапка після скорочених назв місяців може бути пропущеною. Крапка також може пропускатися, якщо скорочене слово закінчується на ту ж букву, що і початкове слово, наприклад: Dr (Doctor), Mr (Mister), Mrs (Mistress), Chas (Charles), Thos (Thomas), Wm (William). При скороченні назв країн і організацій можливе вживання скорочень і з крапкою і без неї: the BBC (British Broadcasting Corporation), the USA (the United States of America) і т.д.

 • В десяткових дробах ціле число відділяється від дробової частини крапкою. При читанні десяткових дробів кожна цифра читається окремо. Крапка, що відділяє цуілу частину від дробу, читається point [pכint]. Нуль читається nought [nכ:t].

Крапка не вживається:

 • в кінці заголовків; в назвах творів, нарисів і т.п.
 • після символів ₤, $, %, § і т.п. Але: ₤10 5s. 6d. (без крапки після ₤10);
 • після скорочення порядкових числівників: 1st, 2nd, 3rd, 4th
 • після науково-технічних скорочень: 0 (кисень); Cl (хлор); Amp (ампер); cm (сантиметр); mm (міліметр) і т.д.;
 • після слів: percent (процент); at par (в розділі); MS (манускрипт); MSS (манускрипти).

Додатковий матеріал до теми “Крапка”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box