Крапка (Full Stop/ Period/ Point)


В англійській граматиці крапка вживається у наступних випадках:

  • В кінці розповідних речень:

The lesson is over.

Урок закінчено.

When it gets dark, we’ll enter the house.

Коли стемніє, ми зайдемо до будинку.

  • При скороченні слів:

Co. = Company      – компанія

Dpt./Dept. = Department відділ, відділення

M.A. = Master of Arts магістр мистецтв

P.M. = Prime Minister прем’єрміністр

S.W. = South-West південний схід

p.m. = post meridiem після полудня

a.m. = ante meridiem до полудня

etc. = et cetera і так далі

oz. = onza – унція,

а також після великих літер, що означають ініціали (H.E. Eliot) і назви місяців (Feb. = February). Однак крапка після скорочених назв місяців може бути опущеною. Крапка також може опускатися, якщо скорочене слово закінчується на ту ж букву, що і початкове слово, наприклад: Dr (Doctor), Mr (Mister), Mrs (Mistress), Chas (Charles), Thos (Thomas), Wm (William). При скороченні назв країн і організацій можливе вживання скорочень і з крапкою і без неї: the BBC (British Broadcasting Corporation), the USA (the United States of America) і т.д.

  • В десяткових дробах ціле число відділяється від дробової частини крапкою. При читанні десяткових дробів кожна цифра читається окремо. Крапка, що відділяє цуілу частину від дробу, читається point [pכint]. Нуль читається nought [nכ:t].

 

Крапка не вживається:

  • в кінці заголовків; в назвах творів, нарисів і т.п.
  • після символів ₤, $, %, § і т.п. Але: ₤10 5s. 6d. (без крапки після ₤10);
  • після скорочення порядкових числівників: 1st, 2nd, 3rd , 4th
  • після науково-технічних скорочень: 0 (кисень); Cl (хлор); Amp (ампер); cm (сантиметр); mm (міліметр) і т.д.;
  • після слів: percent (процент); at par (в розділі); MS (манускрипт); MSS (манускрипти).