Взаємні займенники


В англійській мові є два взаємних займенники each other і one another, що мають однакове значення — один одного, один другого, взаємно. Перший з цих займенників звичайно вказує на двох осіб, другий — на кількох.

Ann and Jane took to each other at once.

(Ганна і Джейн відразу сподобались одна одній.)

The four friends liked one another very much.

Взаємні займенники є займенниками-іменниками. Вони, як і назви живих істот, мають форми загального і присвійного відмінків.

Загальний відмінок. Присвійний відмінок.

each other each other’s  

one another one another’s

У загальному відмінку взаємні займенники виконують звичайно функції додатка (прямого, непрямого або прийменникового):

They saw each other every day (прямий додаток).

We always help each other to do our lessons (непрямий додаток).

The pupils of our form often speak English to one another (прийменниковий додаток).

У присвійному відмінку взаємні займенники виконують функцію означення:

We looked through each other’s exercises and found the same mistakes.


Підпишіться на наш Telegram!