Питальні займенники

Питальні займенники

Ще однією групою займенників в англійській мові є питальні займенники (interrogative pronouns). Їх теж небагато, як і вказівних. До питальним займенників в англійській мові відносяться такі слова: who (хто), what (що, який; а також зі значенням «хто», якщо ми говоримо про професії або посади людини), whose (чий), which (який). Питальні займенники в англійській мові потрібні нам для утворення спеціальних питань. У кожного з перерахованих займенників є свої нюанси вживання, тому розберемо їх по порядку.

Як вживати питальні займенники в англійській мові?

Who

Першим на черзі займенник who. Це займенник вживається стосовно осіб. У цього займенника є дві форми стосовно відмінків: називний відмінок – безпосередньо who, об’єктний відмінок – whom. Форма цього займенника в об’єктному відмінку використовується рідко, зазвичай в офіційному та книжковому стилях мови. У розмовній ж мові вживають who. Які функції в реченні виконує це питальний займенник в англійській мові? Воно може бути:

  • Підметом. Зверніть увагу, що в цьому випадку дієслово-присудок, яке супроводжує who буде в формі третьої особи однини.

Who knows the answer to this question?

Хто знає відповідь на це питання?

Who broke the window?

Хто розбив вікно?

  • Іменною частиною присудка. Тепер ми будемо узгоджувати присудок в особі і числі з підметом.

Who are those strange women?

Хто ті дивні жінки?

Who is your husband?

Хто твій чоловік?

  • Прямим і непрямим прийменниковим додатком. Зауважте, що прийменник, який супроводжує ці питальні займенники в англійській мові, зазвичай ставиться в кінці речення.

Who (whom) did you invite to the party?

Кого ви запросили на вечірку?

Who (whom) did you show this book to?

Кому ти показав цю книгу?

Who (whom) are you waiting for here?

Кого ти тут чекаєш?

Who (whom) are you going to spend the holidays with?

З ким ти будеш проводити свята?

What

Цей займенник вживається стосовно неживих предметів. Його функції в реченні такі ж, як і у займенника who. Тобто в реченні займенник what може бути:

  • Підметом. Дієслово-присудок в цьому випадку також вживається в формі третьої особи однини.

What was written in this article?

Що було написано в цій статті?

What is it?

Що це?

  • Іменною частиною присудка. Дієслово-зв’язка узгоджується в особі і числі з підметом.

What is the cost of this yellow bag?

Скільки коштує ця жовта сумка?

What are the results of this competition?

Які результати змагання?

  • Прямим і прийменниковим непрямим додатком. Прийменние, що стосується цього питального займенника, зазвичай стоїть у кінці речення.

What did you choose?

Що ти обрав?

What have you lost?

Що ти втратив?

What were you talking about?

Про що ви говорили?

Питальний займенник what можна використовувати і у відношенні осіб, якщо ми прагнемо дізнатися професію або посаду людини. наприклад:

– What is he?
– He is a builder.

– Хто він?
– Він будівельник.

Але цей нюанс не стосується питань, націлених на з’ясування імені, прізвища, родинних відносин. В цьому випадку ми вживаємо займенник who.

Whose

Такий питальний займенник в англійській мові, як whose, в реченні відіграє функцію означення і стоїть перед визначеним ним іменником.

Whose document have you brought?

Чий документ ти приніс?

Whose bag is it?

Чия це сумка?

Which

Питальний займенник which можна застосовувати як до живих, так і до неживих предметів. Він передбачає вибір з обмеженого числа осіб або предметів:

Which dish did you like?

Яке блюдо вам сподобалося? (Їх було кілька)

Which language would you like to learn?

Яку мову ви б хотіли вивчати? (Наприклад, на курсах вибір лише серед 5-6 мов)

Which of you will participate in this ceremony?

Хто з вас буде брати участь в цій церемонії? (А вас всього 10)

Сталі словосполучення:

  • What kind of? – Який, якого роду?

What kind of literature do you prefer?

Якій літературі ви надаєте перевагу?

  • What about …? – Як щодо того, щоб …?

What about going out tonight?

Як щодо того, щоб піти куди-небудь сьогодні?

  • What if …? – А що якщо…?

What if she does not believe us?

А що якщо вона не вірить нам?

Дана тема тісно пов’язана з іншими, описаними в статтях, на які необхідно звернути увагу:


Підпишіться на наш Telegram канал та Instagram!