Зворотні й підсилювальні займенники


Та сама група займенників в англійській мові виконує дві функції — зворотних (reflexive) і підсилювальних (emphatic) займенників. Ці займенники змінюються за особами і числами подібно до особових і присвійних займенників, від яких вони утворені.

Особа

Однина

Множина

Неозначено-особова форма

1

myself

ourselves

oneself

2

yourself

yourselves

3

himself

herself

itself

themselves

Зворотний (підсилювальний) займенник 2-ї особи має різні форми однини (yourself) і множини (your selves) на відміну від відповідних присвійних і особових займенників.

Don’t be lazy, do it yourself, Ann (однина).

Be careful, children, don’t hurt yourselves (множина).

В англійській мові немає загальної форми зворотного займенника для всіх осіб і чисел, такого, як себе, в українській мові. Порівняйте:

I saw myself in the mirror. Я побачив себе у дзеркалі.

Не saw himself in the mirror. — Він побачив себе у дзеркалі.

We saw ourselves in the mirror. — Ми побачили себе у дзеркалі.

Зворотні займенники синтаксично завжди пов’язані з дієсловами. У реченні вони звичайно бувають прямим, непрямим або прийменниковим додатком.

Behave yourself! (Поводь себе як слід!) (прямий до даток).

Не cooked himself a meal on a camp-fire (непрямий додаток).

What have you been doing with yourself all this time? (прийменниковий додаток).

На відміну від української в англійській мові після прийменників місця (behind, round, under та ін.) звичайно вживаються не зворотні, а особові займенники. Порівняйте:

I closed the door behind me. — Я зачинив двері за собою.

 

Після деяких дієслів зворотні займенники передають значення, яке відповідає зворотному стану в українській мові. Це дієслова: to cut oneself — порізатися, to hurt oneself — забитися, to hide oneself — сховатися, to dress oneself — одягатися, to enjoy oneself — одержувати задоволення, to amuse oneself — розважатися і деякі інші. Цим дієсловам звичайно відповідають українські зворотні дієслова з часткою -ся (-сь).

Did you hurt yourself?

We enjoyed ourselves very much at the concert.

The boy cut himself with a penknife.

Quick, hide yourself!

Go and wash yourself, Tom.

Число таких дієслів невелике. Після більшості дієслів, які відповідають в українській мові зворотним дієсловам на -ся (-сь), зворотні займенники в англійській мові не обов’язкові або не вживаються взагалі. Порівняйте:

Dont worry. — Не хвилюйся.

Зворотні займенники при дієсловах, перелічених ви ще, часто опускаються, наприклад:

I must wash before dinner. Quick, hide somewhere!

Зворотний займенник oneself вживається для утворення неозначеної форми дієслова із зворотним значенням to cut oneself, to hurt oneself, to amuse oneself

One must be careful not to cut oneself with a razor.

Підсилювальні займенники (що мають ті самі форми, що й зворотні) вживаються для підсилення іменників або займенників і є прикладками до них. За значенням вони відповідають українському займеннику сам.

Якщо підсилювальний займенник відноситься до під мета, він стоїть звичайно в кінці речення.

You must do it yourself.

У решті випадків підсилювальний займенник стоїть безпосередньо після слова, до якого він відноситься.

The book was given to me by the teacher himself.


Підпишіться на наш Telegram!