Толерантність в англійській мові

Толерантність в англійській мові

Мова неминуче відображає зміни, які відбуваються в суспільстві. Питання рівності та шанобливого ставлення до різних культур, психічного здоров’я та людської індивідуальності – повсякденність західного світу, від якої потерпають в мові. Слова, які ще вчора були в межах норми, сьогодні можуть звучати недоречно. У статті я розповім вам про толерантність в англійській мові і познайомлю з п’ятнадцятьма словами, які краще не вживати в 2021 році і покажу чим їх замінити.

Слова, пов’язані з психічним здоров’ям

В англійській мові дуже багато слів із значенням «божевільний» і варто тільки раз обмовитися – жодне з них не слід використовувати щодо людини, яка дійсно має якесь психічне захворювання. У сучасній прийнято вживати словосполучення a person with a mental illness (людина з психічним захворюванням), якщо ми говоримо про таку людину.

Багато слів, які описують хвороби і розлади, отримали в мові переносне значення: одні з них служать для вираження сильних емоцій, інші вважаються лайливими і навіть грубими. Більшість з них можна почути і сьогодні, проте вони стають все менш прийнятними. Зараз розглянемо найпоширеніші з них.

Crazy, insane, mad, mental

Всі слова-синоніми зі значенням «божевільний» мають безліч конотацій в англійській мові.

Залежно від контексту доречніше буде використовувати irrational (ірраціональний, нерозумний), unreal (нереальний), preposterous (абсурдний, безглуздий).

It’s an irrational proposal.

Це нерозумна пропозиція.

The view from the top of the tower was unreal!

Вид з вежі був нереальний!

What a preposterous thought!

Що за безглузда думка!

Psycho

Слово psycho походить від psychotic (страждає психозом), проте також може мати значення «дуже дивний», «незвичайний» або «нервовий», «неврівноважений».

Рекомендую замінити його на quirky (химерний) або fickle (неврівноважений).

She is a quirky person.

Вона – людина з примхами.

He’s always shouting when he’s driving. He’s so fickle.

Він постійно кричить за кермом. Він такий неврівноважений.

A maniac

Слово, яке часто використовується в адрес людини, чия поведінка нам не подобається. Наприклад, це можуть крикнути водію, який не пропустив людину на пішохідному переході.

Але сьогодні краще тримати себе в руках і вибирати лайку, не пов’язану з психікою. Крім того, словом a maniac описують людину, чимось серйозно захоплену – в такому значенні його можна замінити на a fiend (фанат, пристрасний любитель).

Fiona has already learned seven languages ​​- she’s a real fiend when it comes to languages!

Фіона вивчила вже шість мов, вона воістину одержима мовами!

OCD

Абревіатура для позначення обсесивно-компульсивного розладу використовується в англійській мові для опису допитливих людей, які не терплять безладу і нав’язливо стежать, щоб все було на своїх місцях.

Однак толерантність в англійській мові дозволяє змінити це термін на thorough (скрупульозний), meticulous (допитливий), а якщо хочете додати родзинки, використовуйте finicky (вибагливий).

My boss is so meticulous that I have to check all my reports for typos time and time again before I send them to him.

Мій бос такий допитливий, що мені доводиться кожного разу перевіряти чи немає помилок в моїх звітах, перш ніж відправити їх йому.

My teachers are finicky about the fonts that I can use in my term paper.

Мої вчителі вибагливі щодо шрифтів, які я можу використовувати в своїй курсовій роботі.

He always makes sure the books are on the shelves. He’s a thorough librarian.

Він завжди стежить за тим, щоб книги стояли на полицях. Він скрупульозний бібліотекар.

Hysterical

Hysteria (істерія) в кінці XIX століття вважалася жіночим психічним розладом. Але наука зробила крок вперед, і діагноз зник, а лексика залишилася. У сучасній мові, hysterical використовується для опису сильних емоцій, проте навіть в такому сенсі його коректність під сильним сумнівом.

Краще скажіть intense (інтенсивний, сильний), impassioned (пристрасний, охоплений пристрастю), vehement (шалений), piercing (пронизливий).

Have you seen the show? It was intense!

Ти бачив шоу? Було сильно!

There was a vehement public reaction to the crime committed by an actor.

Громадськість шаленіла через злочини, що були скоєні актором.

He gave a piercing speech.

Його промова була пронизлива.

We heard an impassioned trembling voice.

Ми почули тремтячий, охоплений пристрастю голос.

Слова, пов’язані з фізичними вадами

Багато слів, які в минулому використовували для позначення людей з інвалідністю, сьогодні вважаються недоречними: Не називайте людину an invalid (інвалід), a cripple (каліка), disabled (інвалід), handicapped (з обмеженими можливостями), physically challenged (з фізичними вадами), special needs (з особливими потребами). Зараз прийнято говорити a person with a disability (людина з обмеженими фізичними можливостями).

Деякі терміни, що описують різний фізичний стан, також використовуються в переносному значенні, проте в даний час їх краще уникати.

Dumb

Колись це слово було нейтральним і мало значення «німий», але з часом, толерантність в англійській мові надала йому інше значеннями – «тупий», «безглуздий», «нудний».

Сьогодні для позначення німої людини рекомендують використовувати прикметник nonverbal, а в інших випадках замінювати dumb на більш коректні варіанти: foolish (безглуздий, дурний), silly (дурний), careless (необережний), ignorant (неосвічений).

I had a lot of foolish dreams in the past.

В минулому у мене було багато безглуздих мрій.

That’s a silly thing to do!

Нерозумно так поступати!

How could you be so careless!

Як можна бути таким необережним!

Luke does not read a lot. He’s a bit ignorant.

Люк мало читає, він трохи неосвічений.

Lame

Основне значення цього слова – «кульгавий», проте в розмовній мові воно часто використовується в значенні «нудний», «банальний».

Замінити його можуть banal (банальний), corny (банальний) або hackneyed (тривіальний).

His idea turned out to be rather banal.

Його ідея виявилася такою банальною.

That old song sounds so corny.

Ця стара пісня звучить так банально.

All I got from him was a bunch of hackneyed excuses.

Я домігся від нього лише тривіальних виправдань.

Слова, запозичені з інших культур

Англійська мова багата на лексику, запозичену з інших мов. Ряд слів, які описують явища, властиві тій чи іншій культурі, набули більш загальних значень. Сьогодні така лексика може виявитися недоречною, оскільки відображає зневажливе, зверхнє ставлення до інших культур. Ось найважливіші приклади.

A tribe

У розмовній мові слово a tribe (плем’я) описує групу однодумців або компанію близьких друзів.

Замість нього можна використовувати soulmates (однодумці), one’s people (свої люди), kindred spirits (споріднені душі).

I like spending time with my soulmates.

Я люблю проводити час з однодумцями.

It was important for Sarah to find her people.

Для Сари було важливо знайти своїх людей.

My university friends were my kindred spirits.

Мої університетські друзі були моїми спорідненими душами.

A guru

A guru (гуру) – духовний лідер і наставник в буддистській культурі – в англійській мові може позначати експерта в певній галузі.

У такому контексті набагато коректніше буде використовувати слова an expert (експерт), a pro (фахівець) або an authority (авторитетна людина).

He’s an IT expert.

Він експерт в сфері ІТ.

Jessica has worked on so many projects, she’s a real pro!

Джессіка працювала в багатьох проектах, вона справжній фахівець!

Mark is a huge authority when it comes to copyright law.

Марк – авторитетна людина з питань авторського права.

A powwow

У культурі корінних американських народів a powwow – збори членів племені для проведення урочистих церемоній або прийняття рішень. В слензі це слово використовувалося для позначення робочих зборів і нарад.

Сьогодні його варто замінити на ідіоми to put your heads together (обмірковувати щось разом) і to kick around some ideas (накидати ідей).

We’re facing a huge challenge this month. Let’s put our heads together today in my office and work out our strategy.

У нас попереду дуже важкий місяць. Давайте зберемося сьогодні в моєму офісі і попрацюємо над стратегією.

We need to plan entertainment for our partners. Let’s get together and kick around some ideas.

Нам потрібно спланувати культурну програму для наших партнерів. Давайте зберемося і накидаємо ідеї.

A ninja

A ninja (ніндзя) – найманий воїн з середньовічної Японії, який віртуозно володіє бойовими мистецтвами – в англійській мові став синонімом для людини, чиї здібності справляють на нас враження.

Залежно від контексту це слово можна замінити на an expert (експерт), a whiz (умілий, спритний чоловік), a warrior (боєць), ace (майстерний).

I can not believe how much you know about comic books, you’re an expert!

Повірити не можу, що ти так багато знаєш про комікси, та ти експерт!

He is a whiz with small children.

Він спритно управляється з маленькими дітьми.

Our swimming team were real warriors at the Olympic Games.

Наші плавці показали себе справжніми бійцями на Олімпійських іграх.

That was an ace performance!

Це був майстерний виступ!

To gyp

Слово a gypsy (циган), від якого утворилося дієслово to gyp (обманювати, обкрадати), вважається некоректним навіть для найменування відповідного народу – сьогодні використовується Roma або Romani.

I have a friend from Romania, she is Roma.

У мене є подруга з Румунії, вона циганка.

Якщо ж мова йде про грошове шахрайство в прямому і переносному сенсі, варто вживати to rip off (обманювати), to bamboozle (обманювати, надувати), to shortchange (дати менше здачі), a rip-off (грабіж, шахрайство), a fraud (шахрайство).

No way bananas are that expensive. That seller in the market has ripped us off!

Не може бути, щоб банани були настільки дорогими. Продавець на ринку нас обдурив!

I was charged $ 500 for car service. That was a rip-off!

З мене взяли 500$ за техогляд. Це грабіж!

I got shortchanged in a shop on the corner.

Мені дали менше здачі в магазині на розі.

A clothing shop bamboozled me again. I’m always buying their special offers even though I know they’re a complete fraud.

Магазин одягу знову мене обдурив. Я завжди ведусь на їхні акції, хоча знаю, що вони суцільний обман.

Зміни в мові відбуваються повільно, і більшість розглянутих в цій статті слів досі можна почути в розмовах носіїв і в серіалах на Netflix. Однак тенденція до відходу від двозначних термінів очевидна. Сподіваюсь, ця стаття допоможе вам йти в ногу з часом і завжди виражатися коректно.

Додатковий матеріал до теми “Толерантність в англійській мові”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box