характер

Характер англійською

3 хвилини читання

Для чого існують такі поняття як темперамент (temperament) і характер (character)? Психологи (psychologists) різних країн використовують їх в тестах для того, щоб визначити особливості, властиві особистості (personality) і роблять її унікальною (unique), індивідуальної (individual). Темперамент і характер є якостями особистості, але відмінність їх полягає в тому, що темперамент – це сукупність схильностей (complex of inclinations), в той час як характер – це сукупність звичок (complex of habits). Слова, які ви знайдете в цій статті, дуже допоможуть вам при описі свого характеру або людей, яких ви знаєте. Адже kind і good – це не єдині слова, які можна використовувати при описі особистості. Дану добірку можна зберегти і час від часу переглядати, щоб не забувати корисні слова.

Темперамент і його особливості

Так що ж таке темперамент? Ну, загалом, це автоматичні реакції на події, що відбуваються, які обов’язково повинні характеризуватися стабільністю протягом усього життя (to be stable throughout life).

Всього в теорії існує чотири основні типи особистості (fundamental personality types). Різниця темпераментів полягає в переважанні біологічних функцій (domination of biological functions).

Сангвінік (sanguine)

Люди цього типу темпераменту схильні бути дуже активними, «живими» (tend to be lively), вони комунікабельні (sociable), безтурботні (carefree), говіркі (talkative) і схильні до пошуків задоволень (pleasure-seeking). Вони можуть бути добрими (warm-hearted) і оптимістичними (optimistic), здатні легко заводити друзів (make new friends easily), бути мрійливими (imaginative) і артистичними (artistic). Також у них часто виникають нові ідеї. Сангвініки можуть бути непостійними (flighty) і мінливими (changeable), їм завжди потрібно з чимось боротися (struggle with following tasks all the way through).

Холерик (choleric)

Цей тип асоціюється з вогнем. Люди даного типу темпераменту зазвичай екстраверти (extroverted), вони егоїстичні (egocentric), азартні (excitable), імпульсивні (impulsive) і невтомні (restless), іноді агресивні (aggressive). Також характеризуються амбітністю (ambitiousness) і мають лідерські якості (leader-like). Всі ці якості вони наполегливо намагаються пробудити в інших (to instill those qualities in others). Загалом, холерики сфокусовані на тому, щоб робити свою роботу найбільш ефективно (to get a job done efficiently), їх девіз (motto) зазвичай «робити зараз». Цінують повагу до себе (appreciate receiving respect) і позитивну оцінку своєї роботи (esteem for their work) з боку інших.

Меланхолік (melancholic)

Цей тип спокійний (quiet) і розважливий (analytical). Люди цього темпераменту можуть здаватися серйозними (serious) інтровертами (introverted), боязкими (cautious) і навіть підозрілими (suspicious). Меланхолік раптово може бути охоплений трагічними емоціями, а також відчуттям того, що весь світ налаштований проти нього, легко може бути підданий депресії (depression) і капризам (moodiness), може бути сконцентрованим (focused) і совісним (conscientious), часто вважає за краще робити щось самостійно, частково через наявність власних стандартів, частково через свою замкнутість (offishness), некомунікабельність.

Флегматик (phlegmatic)

Флегматик мирний (peaceful) і врівноважений (relaxed). Люди цього типу темпераменту зазвичай повністю занурені в свій внутрішній світ (inward), розважливі (reasonable), вдумливі (thoughtful), спокійні (calm), терплячі (patient), дбайливі (caring) і толерантні (tolerant). Вони схильні жити багатим внутрішнім життям (rich inner life), здатні знаходити віддушину в спокійній, мирній атмосфері, характеризуються твердістю характеру (steadfast), постійні у своїх звичках (consistent in their habits), можуть бути надійними (steady) і вірними (faithful) друзями.

Вчені прийшли до висновку, що той чи інший тип темпераменту має найяскравіші прояви (come to clearest manifestation) ще в дитинстві, приблизно між шістьма і чотирнадцятьма роками. У більш пізньому віці темперамент є вже другорядним (subordinate), але все ж впливовим (influential) фактором особистості.

Що таке характер?

Характер – це сукупність тих чи інших моральних якостей (moral qualities) властивих особистості. Якості – це ті риси, які визначають реакцію людини на будь-яку ситуацію. Наприклад, людина, схильна до правдивого опису подій (truthfulness), зможе більш точно відобразити факти в конкретній ситуації, ніж людина, що характеризується брехливістю (deceptiveness). Людина, що володіє пильністю (alertness), буде більш уважним водієм, ніж людина легковажна (careless), яка не звертає уваги на потенційні небезпеки. Людина толерантна буде терпиміше ставитися до оточуючих, ніж людина упереджена (prejudiced).

Те, як ми реагуємо на різні обставини, обумовлює подальший успіх чи невдачу в будь-якій справі. Звичайно ж, це зовсім не означає, що «хороша» людина буде більш успішною, ніж так звана «погана». Однак існують деякі загальні характеристики, які неминуче ведуть до успіху. Питання полягає в тому, які якості тут є позитивними, а які – негативними.

Хороший і поганий характер

Так які ж якості (character qualities or character traits) складають характер? Як вони з’являються і чи схильні вони до змін?

Напевно, якщо можна було б скласти список позитивних якостей особистості, то більшість б назвали такі, як чесність (honesty), прямолінійність (integrity), надійність (dependability), вірність і відданість (loyalty and faithfulness), старанність (diligence), доброта (kindness), щирість (sincerity), уважність (attentiveness), оптимістичність (optimism) і т. д. Звичайно ж, такий список може бути дуже довгим.

Деякі риси характеру вважаються негативними, і мало кому приємно бути охарактеризованих такими словами, як нечесний (dishonest), не відданий (disloyal), підлий (mean), грубий (rude), нечемний (disrespectful), песимістичний (pessimistic), жорстокий (cruel), зіпсований (wicked), егоїстичний (selfish, egocentric), безжалісний (unmerciful).

Що ж, на цьому, наче, все. Ми з вами розібрали усі поширені типи темпераменту, дали визначення характеру, розібрали те, якими словами можна описати той чи інший характер і що найголовніше, розширили свій словниковий запас новими слівцями та виразами.

Додатковий матеріал до теми “Хараткер англійською”: