Фразове дієслово keep
/

Фразове дієслово keep

2 хвилини читання

У дієслова keep є багато значень. Основними серед них є наступні: тримати, зберігати,  приховувати. Але це ще далеко не все. З одного дієслова можна отримати багато інших значень додаючи певні прийменники. Давайте розглянемо як можна перекласти фразове дієслово keep.

Keep ahead

Залишатися попереду, просуватися вперед у справах, навчанні

Andrii had difficulties at work, but he managed to keep ahead and to be promoted.

У Андрія були труднощі на роботі, але йому вдалося просунутися вперед і отримати підвищення.

Keep away from

Уникати (в прямому та переносному значенні)

He tried to keep away from that woman, he was really very shy.

Він старався уникати жінок, він був дуже сором’язливий.

The doctor advised Petro to keep away from cigarettes.

Лікар порадив Петру утриматися від цигарок.

Keep back

Приховувати, стримувати (емоції), відкласти, притримати.

She tried to keep the accident back.

Вона старалася приховати нещасний випадок.

I asked the shop assistant to keep the skirt back for one hour.

Я попросила продавця відкласти на годину спідницю.

Keep down

Стримувати ріст, перешкоджати розвитку; подавити (почуття, бунт); стриматися від рвоти; залишати на наступний рік.

The high taxes always keep down small-scale business.

Високі податки завжди заважають розвитку малого бізнесу.

Ivan met his love but she was married, so he had to keep down his feelings.

Іван зустрів своє кохання, але вона була одружена, тому йому прийшлося подавити свої почуття.

He can’t keep down his food.

Він не може стримувати тошноту.

Oleg  failed his examinations again, so the committee decided to keep him down.

Олег знову провалився на екзаменах, тому комісія вирішила залишити його на наступний рік.

Keep in

Підтримувати; стримувати.

We spent that night in the forest, so somebody had to keep in fire.

Ту ніч ми провели у лісі, тому хтось повинен був підтримувати вогонь.

Katia tried to keep her disappointment in, but it was difficult not to notice it.

Катя пробувала стримати свій розпач, але це було важко не замітити.

Keep on

Продовжувати робити щось; зберігати у попередньому положенні; продовжувати діяти; продовжити оренду;

We wanted to soothe the child, but she kept on crying.

Ми хотіли заспокоїти дитину, але вона продовжувала плакати.

Serg decided to keep on at his job, he didn’t see other prospects.

Сергій вирішив залишитися на своїй роботі, він не вбачив других перспектив.

Keep on with your work, however hard it seems to be.

Продовжуй працювати, як би важко це не здавалося.

I decided to stay in Chernivtsi for another week, that’s why I kept my flat on.

Я вирішив залишитися у Чернівцях ще на тиждень, тому я продовжив оренду квартири.

Keep out off

Не дозволяти (чогось); залишатися в стороні від чогось

Keep them out of the lab. It’s very dangerous!

Не дозволяйте їм входити в лабораторію. Це дуже небезпечно!

He always tried to keep out of problems, but they were chasing him.

Він завжди старався уникати проблем, але вони переслідували його.

Keep together

Залишатися єдиним, триматися разом.

That was the very difficult situation, so the family tried to keep together.

 Ситуація була дуже складною, тому сім’я старалася триматися разом.

Keep under

Тримати у підпорядкуванні; перешкоджати (росту, розвитку)

Stepan kept 300 employees under.

Степан тримав у підпорядкуванні 300 найманих працівників.

Doctors tried to keep the epidemy under.

Лікарі пробувати перешкоджати епідемії.

Keep up

Підтримувати; підтримувати у відповідному порядку; дотримуватися; бути нарівні

Though they haven’t seen each other for 5 years, they still keep up the correspondence.

Хоча вони не бачилися вже 5 років, вони до цих пір підтримували переписку.

She is a housewife, that’s why she has to keep up the house.

Вона домогосподарка, тому їй приходиться підтримувати дім у відповідному порядку.

Though they immigrated in Canada, they still keep up Ukrainian traditions.

Хоч вони і переїхали до Канади, вони до цих пір притримуються українських традицій.

It’s difficult to keep up with the best companies, but the result deserves efforts.

Важко бути нарівні з кращими компаніями, але результат вартує зусиль.

 Додатковий матеріал до теми «Фразове дієслово keep»: