Різниця між propose, suggest, offer


Українське дієслово «пропонувати» англійською можна перевести як offer, suggest та propose. Але в чому ж між ними різниця? Чи можна їх взаємоpаміняти? Давайте ближче познайомимося з цими дієсловами, розглянемо їх основні відмінності і дізнаємося, в яких випадках краще вживати те чи інше слово.

Дієслово to offer

Offer вживається, коли ми цікавимося, чи хоче хтось щось зробити. Ми пропонуємо, як правило, щось конкретне – річ, їжу, напій, допомогу, роботу, гроші, послугу. Той, до кого ми звертаємося, може цю пропозицію або прийняти, або відхилити.

He offered me a glass of water.

Він запропонував мені склянку води.

Many universities in the USA offer good scholarships to their students.

Багато університетів в Америці пропонують хороші стипендіальні програми для їхніх студентів.

Давайте розглянемо тонкощі побудови речень зі словом offer:

 • Після дієслова offer може вживатися іменник – to offer something (пропонувати щось).

They offered good money for that job. I think I will accept it.

Вони запропонували хороші гроші за цю роботу. Думаю, я погоджуся

I can offer a big compensation.

Я можу запропонувати більшу компенсацію.

 • З дієсловом offer можна вживати тільки інфінітив (дієслово з часткою to) – to offer to do something (пропонувати зробити щось).

He offered to help but then did not show up.

Він запропонував допомогти, але потім не з’явився.

 • Дієслово offer може використовуватися з об’єктом (той, кому пропонують) двома різними способами – to offer somebody something (пропонувати комусь щось) і to offer something to somebody (пропонувати щось комусь).

Can I offer you a coffee?
Can I offer a coffee to you?

Можу я запропонувати вам кави?
Можу я запропонувати кави вам?

A shop assistant offered me a big discount.
A shop assistant offered a big discount to me.

Продавець запропонував мені велику знижку.

Зверніть увагу, що offer може виступати і іменником – an offer (пропозиція). Давайте розглянемо декілька виразів з ним.

Вираз Приклад
To make an offer – зробити пропозицію I’m gonna make him an offer he can not refuse.
Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися.
To receive an offer – отримати пропозицію I got an offer from another company yesterday.
Я отримав пропозицію від іншої компанії вчора.
To accept/take an offer – прийняти пропозицію He has decided to accept that job offer.
Він вирішив прийняти ту пропозицію про роботу.
To reject/refuse/decline an offer – відмовитись від пропозиції They rejected my offer though I was sure they would take it.
Вони відмовилися від моєї пропозиції, хоча я був впевнений, що вони погодяться.
On offer – в наявності I was pleasantly surprised by the variety of dishes on offer.
Я був приємно здивований різноманітністю страв в наявності.
On special offer – спеціальна пропозиція These jeans are on special offer this week.
Ці джинси продаються зі знижкою цього тижня.
To be open to offers – бути відкритим для пропозицій We are open to offers and will consider different options.
Ми відкриті до пропозицій і розглянемо різні варіанти.

Дієслово to suggest

Suggest – пропонувати якусь ідею, план, дію, а також щось, що на вашу думку буде комусь корисно. Вживати дієслово suggest потрібно в тому випадку, коли ви вважаєте якусь ідею хорошою і хочете, щоб інші її розглянули.

Her doctor suggested a new diet for her.

Її лікар запропонував їй нову дієту.

Розглянемо, як правильно будувати речення зі словом suggest:

 • Після дієслова suggest можна відразу ставити іменник – to suggest something (пропонувати щось)

Can you suggest any good hotel in Berlin?

Ти можеш запропонувати який-небудь хороший готель в Берліні?

Якщо є необхідність згадати того, кому надходить пропозиція, то обов’язково вживайте частку tosuggest something to somebody (пропонувати щось комусь).

She suggested her guests a walk. She suggested a walk to her guests.

Вона запропонувала гостям прогулятися.

 •  Коли ви хочете сказати, що хтось пропонує комусь щось зробити, використовуйте конструкцію to suggest (that) somebody do something (пропонувати комусь щось зробити). Зверніть увагу, що that може опускатися.

Важливі моменти:

Замість somebody ставте іменник або особовий займенник (I, he, she, it, you, we, they).

He suggests that we go to the concert.

Він пропонує нам піти на концерт.

Основне дієслово завжди вживайте без частки to і не змінюйте його в особах.

They suggest that Mr Smith look for a better job.

Вони пропонують містеру Сміту пошукати кращу роботу.

Перед основним дієсловом може стояти should (слід) – to suggest that somebody should do something.

The doctor suggested he should stop smoking.

Лікар запропонував йому кинути палити.

 • З дієсловом suggest можна вживати дієслово з закінченням –ingto suggest doing something (пропонувати зробити щось). Цю конструкцію можна використовувати, коли ми хочемо зробити акцент на дії, яку пропонують зробити.

He suggested to have having pasta for dinner.

Він запропонував поїсти пасту на вечерю.

Якщо надходить пропозиція щось не робити, використовуйте частку not.

I suggest not waiting here. Let’s go and have coffee.

Я пропоную не чекати тут. Давай підемо вип’ємо кави.

 • Якщо ви хочете пораду або рекомендацію, використовуйте конструкцію to suggest + whquestion (where, why, when і т. Д.).

Can you suggest where I can buy nice flowers for my wife?

Можеш запропонувати, де можна купити красиві квіти для моєї дружини?

Також можна вживати цю конструкцію і в стверджувальних реченнях:

He suggested which laptop my mom should buy.

Він порадив моїй мамі, який ноутбук краще купити.

Дієслово to propose

Propose – пропонувати, робити пропозицію. Може йтися про будь-який план або дію. Це дієслово найчастіше несе більш формальний відтінок і вживається в діловому середовищі – на бізнес-зустрічах, офіційних зборах і т. П.

He proposed a solution to a problem we had been struggling with for six months.

Він запропонував вирішення проблеми, з якою ми мучилися півроку.

Давайте розглянемо основні правила вживання дієслова propose:

 • Як і у випадках з offer і suggest, після propose можна вжити іменник – to propose something (пропонувати щось).

My colleague has proposed a new system of employees ‘assessment.

Мій колега запропонував нову систему оцінювання співробітників.

 • Якщо ви пропонуєте зробити якусь дію, тоді після propose вживайте дієслово з закінченням –ingto propose doing something (пропонувати зробити щось).

I propose calling the suppliers first.

Я пропоную спочатку зателефонувати постачальникам.

Коли ви хочете сказати, що хтось пропонує комусь щось зробити, використовуйте конструкцію to propose (that) somebody do something (пропонувати комусь щось зробити).

Важливі нюанси:

 1. that в цій конструкції може опускатися;
 2. замість somebody підставляйте іменник або особовий займенник (I, he, she, it, you, we, they);
 3. основне дієслово вживайте без частки to і не змінюйте його по обличчях.

They proposed that I consult a lawyer.

Вони запропонували, щоб я проконсультувалася з адвокатом.

Якщо ми використаємо інфінітив після propose, його значення отримає інший відтінок – to propose to do something (мати намір / збиратися / планувати зробити щось).

What do you propose to do now?

Що ти збираєшся робити тепер?

У цьому ж значенні можна вжити і конструкцію to propose doing something.

How do you propose solving this issue?

Як ти збираєшся вирішувати цю проблему?

 • Поширені конструкції з дієсловом propose – to propose to somebody і to propose marriage to somebody (робити пропозицію, пропонувати руку і серце).

I still remember that moment when your father proposed to me!

Я все ще пам’ятаю той момент, коли ваш тато зробив мені пропозицію!

Давайте ще раз коротко розглянемо різницю між дієсловами suggest, offer, propose.

Дієслово Значення
To offer Пропонувати щось конкретне, часто це щось матеріальне (роботу, гроші, допомогу, їжу)
To suggest Пропонувати щось нематеріальне (ідею, думку, пораду)
To propose Пропонувати щось нематеріальне (план, дія, ідею), має більш формальний відтінок і вживається в основному в робочому середовищі інші значення: мати намір щось зробити; освідчитися

Підпишіться на наш Telegram!