Різниця між

Різниця між look, see, watch та іншими дієсловами.

7 хвилини читання

Багато хто знає, що слово «дивитися» англійською мовою перекладається як look, але зустрічається ще й see, а ми розповімо в цій статті, в чому різниця між ними і які є синоніми до цих дієслів та яке же з них вибрати?

Ми звикли вважати, що наша рідна українська мова неймовірно багата синонімами. Однак одна з найпоширеніших у світі мов – англійська – теж може похвалитися великою різноманітністю схожих за змістом понять, які доповнюють і прикрашають мову. Прочитавши статтю, ви розширите свій словниковий запас, а також дізнаєтеся, в чому принципова різниця між look, see і watch.

Дієслово to see

Дієслово see означає «бачити», «дивитися», воно вказує на фізичну можливість що-небудь бачити.

Can I see your driving license?

Я можу подивитися на ваші водійські права?

I can not see anybody without appropriate glasses.

Без відповідних окуляр, я не можу нікого побачити.

Також до поширених значень дієслова see відносяться «бачитися», «зустрічатися»; «Бути в відносинах».

I’m seeing my boss tomorrow.

Я завтра зустрінуся з начальником.

I live in another city, but we see each other once a month.

Я живу в іншому місті, але ми бачимося раз на місяць.

Are you seeing anyone now?

Ти зараз з ким-небудь зустрічаєшся?

Інша поширена значення дієслова see – «розуміти щось».

I can see what you mean but I have a different view on it.

Я розумію, що ти маєш на увазі, але у мене інша точка зору.

Ще одне значення see – «проводити когось», воно часто зустрічається в повсякденній мові і фільмах.

I’ll see you home.

Я проведу тебе додому.

Давайте розглянемо стійкі вирази з цим словом:

Вираз Приклад
Not to see beyond the end of one’s nose – думати тільки про себе, не помічаючи того, що відбувається навколо She is very selfish – she does not see beyond the end of her nose. – Вона дуже егоїстична, не бачить нічого дальше свого носа.
To see the back of smb – не мати нічого спільного з кимось неприємним All managers were glad to see the back of the noisy client. – Всі менеджери були раді не мати більше справ з гучним клієнтом.
To see the light – прозріти, нарешті зрозуміти щось When I was in my fourties I finally saw the light and changed my life completely. – На п’ятому десятку я нарешті прозрів і повністю змінив своє життя.
To be seeing things – здаватися/привидитись I’m sure that there is nothing there – she must be seeing things. – Я впевнений, що там нічого немає, їй привиділось.
To see reason, to see sense – схаменутися Finally he saw reason and found a decent job. – Нарешті він опам’ятався і знайшов пристойну роботу.
To see at a glance – легко дізнатися I saw him at a glance in that crowd. – Я легко впізнав його в натовпі.
To see eye to eye – бути в повній згоді They see eye to eye. – Вони живуть в повній згоді.
To see red – розлютитися I saw red when I read his message. – Я розлютилася, коли прочитала його повідомлення.
See for yourself! – Дивись сам! / Переконайся сам! This flower is so beautiful – just see for yourself. – Ця квітка настільки красива, подивися сама.
See you later! / See you! / See you around! – Побачимося! I’m a little bit busy now, see you later! – Зараз я трохи зайнята, побачимося пізніше!
Now I’ve seen everything. / Now I’ve seen it all. – Тепер я побачив все. (В контексті того, що ви дуже здивовані або шоковані чимось) They divorced after 50 years of marriage. Now I’ve seen it all! – Вони розлучилися через 50 років шлюбу. Тепер я бачив все!

Дієслово to look

Найпоширеніше значення дієслова look – «дивитися», «дивитися», «спрямовувати на щось погляд з певною метою».

Look at him! I’ve never seen such a tall man.

Поглянь на нього! Я ніколи не бачив такого високого чоловіка.

Основна різниця між look та see полягає в тому, що look має на увазі навмисне звернення погляду на якийсь об’єкт.

If you look closely, you can see your young grandmother in the photo.

Якщо ти подивишся уважно, то побачиш, що на фото твоя молода бабуся.

Дієслово look також означає «шукати».

Where are my car keys? I’ve looked everywhere.

Де мої ключі від машини? Я вже все обшукав.

Could you help me look for my glasses?

Ти можеш допомогти мені відшукати мої окуляри?

Досить часто look використовується в значенні «виглядати».

He looked about thirty.

Він виглядав років на 30.

What does she look like?

Як вона виглядає?

Також воно перекладається як «здаватися».

That book looks intriguing.

Ця книга здається інтригуючою.

Нерідко використовується для привернення уваги – «дивись», «слухай».

Look, only next week a have time to meet you.

Дивись, тільки на наступному тижні у мене буде час для зустрічі з тобою.

Пропонуємо вам вивчити стійкі словосполучення з цим словом:

Вираз Приклад
To look daggers at smb – злісно дивитися на когось After that accident he looks daggers at me. – Після того події він злісно дивиться на мене.
To look smb up and down – оглянути когось з голови до ніг / оцінити My boyfriend’s mother has looked me up and down. – Мама мого хлопця з ніг до голови оцінила мене.
To look smb in the eye – дивитися комусь в очі I looked him in the eye and understood that he told lies. – Я подивилася йому в очі і зрозуміла, що він брехав.
To look down one’s nose at smb / smth – дивитися зверхньо на когось / щось After that competition she looks down her nose at everyone. – Після того конкурсу вона дивиться на всіх зверхньо.
Need look no further – не потрібно ніде більше шукати (не треба розглядати інші варіанти) If you want to change your job, you need look no further than our website. – Якщо ви хочете змінити роботу, вам не потрібно шукати ніде, крім нашого сайту.
Look out! – Обережно! Look out! There is a footstep of stairs. – Обережно! Тут сходинка.
Look before you leap. – Сім разів відмір один раз відріж. This is a very serious decision, look before you leap. – Це дуже серйозне рішення – сім разів відмір, один раз відріж.

Дієслово to watch

Найпоширеніший переклад дієслова watch – «дивитися», «спостерігати за чимось тривалий час / протягом якогось часу». Наведемо приклад речень зі словом watch та в чому різниця між ним та іншими словами.

Several millions of people watched the football match on television.

Кілька мільйонів людей дивилися футбольний матч по телевізору.

We were sitting on a sandy beach and watching the sunset.

Ми сиділи на березі пляжу і спостерігали за заходом сонця.

Watch означає «наглядати за кимось або чимось», це може бути дитина, тварина або власність.

Please, watch the child – I need to get to the store.

Будь ласка, придивіться за дитиною – мені потрібно сходити в магазин.

Вираз Приклад
To watch the clock – поглядати на годинник (від нудьги або через нетерпіння) At the middle of the conference I started to watch the clock. – В середині конференції я почала поглядати на годинник.
To watch the time – стежити за часом He was such an interesting interlocutor that I stopped watching the time. – Він був настільки цікавим співрозмовником, що я перестала стежити за часом.
To watch the world go by – спостерігати, як життя проходить повз In this small city I just watch the world go by. – У цьому маленькому місті я лише спостерігаю як життя проходить повз.
To watch smb like a hawk – уважно за кимось стежити He always watches me like a hawk. I am afraid of him. – Він весь час уважно стежить за мною. Я боюся його.
To watch out for smb / smth – остерігатися когось / чогось What problems should I watch out for when dealing with an ex-prisoner? – Яких проблем я повинен остерігатися, маючи справу з колишнім ув’язненим?
To watch over smb – доглядати за кимось John is so reckless! His mother has been always watching over him. – Джон такий нерозважливий. Його мама завжди доглядала за ним.
Watch your step! / Watch it! / Watch your back! – Обережно! Watch your step! Do not you see a puddle? – Обережно! Ти не бачиш калюжу?

Давайте ще раз повторимо в чому різниця між look, watch і see:

  • see – бачити щось, помічати
  • look – направляти погляд на щось, звертати увагу
  • watch – дивитися на щось тривалий час, спостерігати

I saw Billy dancing with his bride.

Я бачила, як Біллі танцює зі своєю нареченою.

Look at this cute doggy!

Подивися на цю собачку!

I’ve watched “Spider-Man: Far from Home” in the movies.

Я подивився «Людина-павук: Далеко від дому» в кінотеатрі.

Дієслова to stare, to gaze, to glance і to view

Крім see, look і watch, варто запам’ятати ще кілька синонімів.

Дієслово stare означає «пильно дивитися довгий час», «вдивлятися», «уп’ястися».

This man has been staring at me for half an hour.

Цей чоловік півгодини пристально дивився на мене.

Якщо вам потрібно підкреслити, що хтось пильно в щось вдивляється, використовуйте прислівники hard (суворо) і intently (пильно, зосереджено).

She stared intently at a stranger man.

Вона пильно зосереджено глянула на незнайомого чоловіка.

Дієслово gaze перекладається як «дивитися з подивом / любов’ю / захопленням».

We gazed in wonder at Niagara Falls.

Ми з захопленням дивилися на Ніагарський водоспад.

Дієслово glance перекладається як «поглянути», «кинути погляд».

During the lesson he has been glancing at his watch.

Під час уроку він постійно поглядав на свій годинник.

Ще glance може означати «читати щось мигцем».

I did not read the book – I just glanced it through.

Я не читав книгу, я просто переглянув її.

Відзначимо, що в повсякденній англійській в цьому значенні часто використовують вирази to take a quick look at smth, to take a quick look through smth.

У формальній мові різниця між дієсловом view та іншими полягає в тому, що view означає «уважно дивитися на щось» або «дивитися телевізійну програму, фільм»

Every year millions of tourists come to view the architecture of this city.

Щороку мільйони туристів приїжджають, щоб подивитися архітектуру цього міста.

Одне з найбільш часто зустрічаються значень дієслова view – «оцінювати» або «судити».

Their marriage should be viewed as a formal contract.

Їх шлюб потрібно розцінювати як формальний контракт.

This law can be viewed from several perspectives.

Цей закон повинен бути розглянутий з різних сторін.

Ми розуміємо, наскільки легко заплутатися в значеннях дієслів look, see, watch, stare, glance, view і gaze, і як складно запам’ятати в чому різниця між ними, тому сподіваємось, що ви уважно прочитали дану статтю. І зможете використовувати її у повсякденному житті.

Також пропонуємо переглянути наші роботи присвячені лексиці: