Різниця

Різниця між прикметниками strange, weird, odd та іншими синонімами

30.11.2019
2 хвилини читання

Прикметники strange, weird, odd перекладаються як «дивний», «чудний». Їх значення схожі, але є невеликі відмінності. У цій статті ми пояснимо в чому різниця між цими словами, наведемо приклади і розглянемо ще кілька їх синонімів.

Strange, weird, bizarre та odd

Прикметник strange перекладається як «дивний» або «непередбачуваний».

Sometimes he has very strange ideas about his career.

Іноді у нього з’являються дуже дивні ідеї щодо своєї кар’єри.

Ще одна поширене значення strange – «незнайомий».

Has not your mom taught you that you should never speak to strange men?

Тебе мама не навчила, що не слід розмовляти з незнайомцями?

To feel strange означає, що ви розгублені або відчуваєте себе дивно, не розуміючи, що відбувається.

I know that she feels strange in a large group of people, but it’s her job to be in public.

Я знаю, що у великій компанії людей вона відчуває себе розгублено, але бути на публіці – її робота.

Запам’ятайте один з найпоширеніших сталих виразів зі словом strangefor some strange reason (з невідомих причин).

For some strange reason, he did not reply to my message.

З невідомої причини він не відповів на моє повідомлення.

  • Weird – дуже дивний, непередбачуваний або неприродний. Основна відмінність weird від strange в тому, що weird – прикметник з негативним забарвленням.

The table was covered with weird and disgusting dishes.

Стіл був накритий дивними і огидними стравами.

  • Bizarre перекладається як «дуже дивний» або «що відрізняється від того, що прийнято вважати нормою».

His behavior during the party was bizarre.

Його поведінка на вечірці було дивною.

  • Odd означає «незвичайний, але той, що викликає інтерес».

Jack and his girlfriend are an odd couple.

Джек і його дівчина – незвичайна пара.

У таблиці нижче наведені популярні вирази зі словом odd.

Вираз Приклад
the odd minute / moment – вільна хвилина I’ll read the article when I find the odd moment. – Я прочитаю статтю, коли знайду вільну хвилину.
the odd one / man out – людина, що відрізняється від інших Jack has always been the odd one out in his class. – Джек завжди був вигнанцем у своєму класі.
an odd pair of socks / gloves – різна пара шкарпеток / рукавичок He wore an odd pair of socks. – Він надів різні шкарпетки.
odd-sounding – дивно звучати odd-looking – дивно виглядати The parents chose an odd-sounding name for the newborn baby. – Батьки вибрали дивне ім’я для новонародженого.
the odd thing is (that) – дивно The odd thing is that I’m not disappointed with him. – Дивно, що я не розчарувалася в ньому.

Різниця між extraordinary та peculiar

  • Extraordinary – дуже незвичайний і несподіваний.

The ending of the novel is extraordinary.

Фінал роману дуже неочікуваний.

Також прикметник extraordinary можна перевести як «видатний» або «специфічний» (як в позитивному, так і в негативному контексті).

The courage of the firefighter was extraordinary.

Хоробрість пожежного була видатною.

  • Peculiar – незвичайний, дивний, забавний.

What a peculiar taste this dish has!

Який незвичайний смак у цієї страви!

Stella’s really nice but her husband’s rather peculiar.

Стелла дуже мила, а от її чоловік дуже дивний.

У таблиці наведено сталі вирази зі словом peculiar.

Вираз Приклад
to feel peculiar / to come over all peculiar – погано себе почувати After that party I felt peculiar. – Після тієї вечірки я погано себе почував.
to be peculiar to smb / smth – бути властивим будь-кому / чому-небудь The problem of poverty is peculiar to a lot of countries. – Проблема бідності притаманна багатьом країнам.

Різниця між unusual і uncommon

  • Unusual – незвичайний, дивний.

I found myself in a very unusual situation.

Я опинився в дуже незвичній ситуації.

Інші значення слова unusual – «незвичайний», «який виробляє глибоке враження».

Roger Federer is a tennis player of unusual talent.

Роджер Федерер – тенісист з незвичайним талантом.

  • Uncommon – рідко зустрічається, нерозповсюджений.

His name is very uncommon nowadays.

Його ім’я дуже рідко зустрічається в наш час.

Сподіваємося, що тепер вам зрозуміла різниця між strange, weird, uncommon, unusual, odd і peculiar.

Пропонуємо оглянути матеріал схожий за темою:

Повернутисьнаверх

Don't Miss