фразове дієслово bring
/

Фразове дієслово bring

2 хвилини читання

Третім фразовим дієсловом, яке ми розглянемо, стане bring. У цього неправильного дієслова є основне значення з значенням: приносити, привозити, приводити. Але ви можете зустріти це слово з іншими значеннями, які прийме фразове дієслово bring, поєднуючи його з певними прийменником.

Значення фразового дієслова bring

Фразове дієслово bring поєднуємо з наступними словами і отримуємо:

 • Bring about – викликати щось, виробляти щось

The internet has brought about big changes in the way we work.

Інтернет викликав великі зміни в нашому робочому процесі.

His behavior brought a storm about my ears.

Його поведінка викликала у мене сильне обурення.

It may bring about a change of the Cabinet.

Це може послужити причиною відставки Кабінету.

 • Bring back – приносити, приводити назад

Can you bring me back the book I gave you yesterday?

Можеш принести мені книгу, яку я тобі вчора дав?

It brings back the memories.

Це нагадує минуле.

I’ll take him around and then bring him back.

Я покажу йому все і потім приведу назад.

 • Bring down – зрубати (дерево), звалити, збити (літак), підстрелити (птицю), знижувати, накликати, спустити когось (вниз)

The pilot brought the plane down gently.

Пілот обережно посадив літак.

The ministers agreed to bring down the price of oil.

Міністри погодилися знизити ціни на нафту.

This scandal could bring down the government.

Цей скандал міг викликати відставку уряду.

 • Bring forth – виробляти, породжувати, робити ясним (очевидним)

His speech brought forth protests.

Його промова викликала протести.

Plants bring forth fruit.

Рослини дають плоди.

Sacrifice still brings forth the blessings of heaven.

Жертва все ще породжує благословення небес.

 • Bring forward – висувати (стілець), висунути (припущення), переносити (дату і час події на більш ранній термін)

I’ve brought forward the meeting to this week.

Я переніс збори на цей тиждень.

He brought forward a proposal.

Він висунув пропозицію.

 • Bring in – вносити, вводити, виносити (вердикт), впроваджувати, запрошувати

We need to bring in an expert to deal with this problem.

Нам потрібно запросити фахівця, щоб розібратися з цією проблемою.

They brought in the verdict of guilty.

Вони винесли вирок.

 • Bring off – успішно завершити (операцію), досягти успіху в чому-небудь, домогтися успіху

How did he manage to bring that off?

Як йому вдалося досягти успіху в цьому?

Did you bring it off?

Вам вдалося це зробити?

 • Bring on – викликати, сприяти, накликати (на себе)

This brought on a bad cold.

Це викликало сильну застуду.

Headaches are often brought on by stress.

Стреси часто провокують головний біль.

Several causes operated to bring on the war.

Війна була викликана кількома причинами.

 • Bring out – виносити, виводити, виявляти, випускати

The sun brings out the flowers.

Квіти розпускаються під сонячними променями.

They have just brought out a new small device.

Вони тільки випустили новий маленький пристрій.

This example helps to bring out the meaning of the word.

Цей приклад допомагає зрозуміти значення слова.

 • Bring over – переконувати

You will never manage to bring me over by such arguments.

Тобі ніколи не вдасться мене переконати такими доводами.

He is not the one to be brought over easily.

Він не з тих, кого легко переконати.

 • Bring round – привозити, доставляти, приводити до тями, переконувати

She brought the conversation round to environmental protection.

Вона перевела розмову на захист навколишнього середовища.

What will next week bring round?

Що станеться наступного тижня?

 • Bring through – вилікувати, провести через якісь труднощі

I’m sure the doctor will bring her through.

Я впевнений, що доктор вилікує її.

 • Bring to – приводити до тями (в себе), зупинити (судно)

Ship brings herself to rest.

Судно зупиняється.

I lost consciousness and my mother tried to bring me to.

Я втратив свідомість, і мама намагалася привести мене до тями.

 • Bring together – збирати, зводити разом, примиряти

The accident brought our family together.

Нещасний випадок примирив нашу сім’ю.

Can I try to bring you together?

Я можу спробувати помирити вас?

 • Bring up – приносити наверх, виховувати, знудити, заводити розмову про що-небудь, піднімати питання

She was brought up in a children’s home.

Вона виховувалася в дитячому будинку.

There are some questions I would like to bring up at tomorrow’s meeting.

Є кілька питань, які я б хотів обговорити завтра на зборах.

He brought up his lunch.

Його вирвало після ланчу.

She never gave us a possibility to bring up the subject.

Вона ні разу не дала нам можливості заговорити на цю тему.

Сподіваємось, що наша стаття розширила ваші знання про фразове дієслово bring і стане вам у пригоді неодноразово. А для закріплення даної теми, пропонуємо вам пройти тест:

I was really happy when I finally brought that new contract ____.

Correct! Wrong!

I need to bring these books ____ to the library this afternoon.

Correct! Wrong!

The revolution was brought ____ by the regime's lack of trust.

Correct! Wrong!

I was brought ____ in the countryside by my aunt.

Correct! Wrong!

The accident was brought ____ by his careless driving.

Correct! Wrong!

I don't mean to bring you ____, but your favorite baseball team lost the game.

Correct! Wrong!

I'd like to bring the meeting ____ a few hours if that is alright with you.

Correct! Wrong!

The policeman brought the criminal ____, but unfortunately hurt himself in the act of doing so.

Correct! Wrong!

Could I bring ____ a new subject?

Correct! Wrong!

The new computer expert was brought ____ to solve the problem.

Correct! Wrong!