Вибір слова: обговорення

Вибір слова: обговорення

Чотири дієслова, представлені в цій статті, мають таке значення, яке супроводжує нас завжди. Адже спілкуючись з людьми, ми щоразу обговорюємо якісь питання, цікаві теми, сперечаємося з причини і без, наводимо свої аргументи або докази на користь тієї чи іншої думки, намагаючись довести свою правоту. І тільки в гарячій дискусії і суперечці і народжується істина. Саме сьогодні у нас вибір слова: обговорення.

Discuss

Відмінність одного синоніма від іншого базуватиметься на таких ознаках: характер аргументу, тема обговорення, тип обговорюваного питання; форма і характер обговорення. Перше наше дієслово discuss, перекладається як «обговорювати щось», вказує на обмін думками для того, щоб з’ясувати істину. Тому потрібно розглянути всі факти й умовиводи, щоб підтвердити або спростувати точку зору кожного. Обговорювати можна будь-яке питання – побутове, наукове, політичне, державне і т.д. Більш того, обговорення може відбуватися в будь-якому стилі.

Have you discussed this matter with anyone else?

Ви обговорили з ким-небудь ще цю справу?

I am not at liberty to discuss this with you.

Я не маю права обговорювати це з вами.

The audience was invited to stop behind to discuss the play with its author.

Глядачів попросили залишитися після вистави, щоб обговорити п’єсу з автором.

They were discussing me.

Вони говорили про мене.

Argue

Другий синонім argue – відстоювати, аргументувати – дуже схожий за смисловим значенням на discuss, якщо мова йде про широкий діапазон тем для обговорення. Але, на відміну від першого дієслова, мається на увазі одна єдина правильна точка зору, яку шляхом переконання, людина і намагається донести до співрозмовників. Тому, всі докази є односторонніми, що підтверджують тільки свої власні судження людини, або спрямовують проти думки іншої людини.

Let’s not argue the point.

Давайте не сперечатися про це.

He argued that the money should be shared.

Він доводив, що гроші слід розділити.

Do not try to argue with her.

Не намагайся з нею сперечатися.

Debate

Переходимо до третього дієслова debate. Він, подібно до попереднього, описує ситуацію, в якій стикаються різні (часто протилежні) точки зору. Але це дієслово призначене для позначення публічного обговорення серйозних моментів (наприклад, дебати в державних органах).

These issues need to be debated openly.

Ці питання необхідно обговорювати відкрито.

They will debate it when Parliament meets.

Вони обговорять це, коли парламент приступить до роботи.

They have been debating for several hours without reaching the conclusion.

Вони дискутували вже кілька годин, але так і не прийняли ніякого рішення.

В розмовній мові це дієслово вживається, іноді, з жартівливим відтінком, позначаючи суперечка з різними думками, але не у вигляді публічного виступу.

We are still debating whether to go out tonight or not.

Ми все ще гаряче обговорюємо, йти нам куди-небудь сьогодні чи ні.

Dispute

Четвертий синонім – dispute близький за значенням до argue і debate, але він описує бурхливу суперечку, а тема цієї суперечки часто стосується побуту.

They disputed whether to wait or not.

Вони сперечалися, чекати їм чи ні.

Some husbands and wives are always disputing.

В інших сім’ях чоловіки і дружини часто сперечаються.

Dispute також може позначати публічну або організовану дискусію, але в цьому значенні дієслово вживається все рідше, в сучасній англійській мові.

I dispute that point.

Я заперечую цей пункт.

The will was disputed.

Заповіт було опротестовано.

Перші три слова – discuss, argue, debate – мають ще одне значення «обмірковувати, зважувати, вирішувати». У дієслова argue є і таке значення – наводячи аргументи, вмовляти або відмовляти кого-небудь зробити щось. А ось у слова dispute одним зі значень є наступне – оскаржувати, брати під сумнів.

У випадку з прийменниковими додатком, необхідно запам’ятати такі прийменники: dispute about / over, argue / debate up (on) / about / over / round. До дієслів також приєднується запропонований додаток (with smb), що вказує на співрозмовників в суперечці.

Додатковий матеріал до теми “Вибір слова: обговорення”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box