Просте речення
//

Просте речення

1 хвилина читання

Просте речення в англійській мові це речення, яке має в своєму складі один підмет і один присудок (або однорідні члени в складі підмета або присудка). В складі простого речення, крім головних членів, можуть бути і другорядні члени речення — додаток, означення та обставина, а також вставні члени речення (вставні слова та фрази).

 • The sun is shining. (В складі речення тільки підмет і присудок.)
 • Perhaps it will rain. (В складі речення підмет, присудок і вставне слово.)
 • Yesterday I received a long letter from my old friend. (В складі речення підмет, присудок, додатки, обставина та означення.)
 • My little brother Tom and I are very good friends. (Просте речення з однорідними підметами.)
 • At our English lessons we speak, read and write. (Просте речення з однорідними присудками.)

Просте повне та неповне речення

За наявністю головних членів просте речення англійської мови поділяється на повні речення, неповні (еліптичні) речення, слова– і фрази-речення.

 • Повні речення мають у своєму складі обидва головних члени речення — підмет і присудок.
We live in the Ukraine.
 • Неповними реченнями (Elliptical Sentences) називаються речення, в яких немає (випущено) одного або двох головних членів речення — підмета і присудка — або частини присудка.

Члени неповних речень, яких не вистачає в реченні, дорозумлюється з ситуації або попереднього висловлювання. Неповні речення і особливо неповні запитання і відповіді на них дуже характерні для розмовної мови.

 • Ever been here before? (Немає підмета і частини присудка.)
 • Never. (Немає головних членів речення і частини обставин.)
 • Coming my way? (Немає підмета і частини присудка.)
 • Some other time then? (Немає обох головних членів речення.)
 • What’s on? — The Mexican. (Немає присудка.)
 • Слова- і фрази-речення — це речення, які виражають закінчену думку, але не поділяються на члени речення. На відміну від неповних речень слова-речення і фрази-речення цілком самостійні і в них не можна вбачати відсутності або випущення якихось слів.
 • Are you willing to go to the cinema with us? — Of course!
 • Good morning, Jane!
 • Are you tired? — By no means.
 • Silence!
 • English Grammar (назва книжки).
 • Entrance. (Напис: «Вхід».)