Просте речення


Просте речення в англійській мові це речення, яке має в своєму складі один підмет і один присудок (або однорідні члени в складі підмета або присудка). В складі простого речення, крім головних членів, можуть бути і другорядні члени речення — додаток, означення та обставина, а також вставні члени речення (вставні слова та фрази).

The sun is shining. (В складі речення тільки підмет і присудок.)

Perhaps it will rain. (В складі речення підмет, присудок і вставне слово.)

Yesterday I received a long letter from my old friend. (В складі речення підмет, присудок, додатки, обставина та означення.)

My little brother Tom and I are very good friends. (Просте речення з однорідними підметами.)

At our English lessons we speak, read and write. (Просте речення з однорідними присудками.)

Повні та неповні прості речення

За наявністю головних членів просте речення англійської мови поділяється на повні речення, неповні (еліптичні) речення, слова– і фрази-речення.

  • Повні речення мають у своєму складі обидва головних члени речення — підмет і присудок.

We live in the Ukraine.

  • Неповними реченнями (Elliptical Sentences) називаються речення, в яких немає (випущено) одного або двох головних членів речення — підмета і присудка — або частини присудка.

Члени неповних речень, яких не вистачає в реченні, дорозумлюється з ситуації або попереднього висловлювання. Неповні речення і особливо неповні запитання і відповіді на них дуже характерні для розмовної мови.

Ever been here before? (Немає підмета і частини присудка.)

Never. (Немає головних членів речення і частини обставин.)

Coming my way? (Немає підмета і частини присудка.)

Some other time then? (Немає обох головних членів речення.)

What’s on? — The Mexican. (Немає присудка.)

  • Слова- і фрази-речення — це речення, які виражають закінчену думку, але не поділяються на члени речення. На відміну від неповних речень слова-речення і фрази-речення цілком самостійні і в них не можна вбачати відсутності або випущення якихось слів.

Are you willing to go to the cinema with us? — Of course!

Good morning, Jane!

Are you tired? — By no means.

Silence!

English Grammar (назва книжки).

Entrance. (Напис: «Вхід».)


Підпишіться на наш Telegram!