Неповні речення
//

Неповні речення

2 хвилини читання

Неповні речення в англійській мові дуже різноманітні за своєю структурою і складом. Вони досить часто вживаються в розмовній мові.

Найпоширеніші типи неповних речень англійської мови такі:

  • неповні відповіді на спеціальні запитання, які містять той член речення, до якого відноситься запитання:

How are you?
Quite well, thank you.

– Як ти?
– Досить добре, дякую.

– What time is it?
Six o’clock.

– Яка година?
– Шоста

– Where are you going to?
To the stadium.

– Куди ти йдеш?
– На стадіон.

  • речення без підмета (I – we або it) і дієслова-зв’язки, які складаються звичайно тільки з предикатива і додатка до нього; таку форму часто мають формули ввічливості і деякі запитання:

Very glad to meet you. (I’m …)

Дуже радий нашій зустрічі. (Я …)

Awfully glad to see you again. (I’m …)

Надзвичайно радий зустріти Вас знову. (Я …)

Sorry I can’t come today. (I’m …)

Вибач, я сьогодні не зможу прийти. (Я …)

Pleased to meet you. (I’m …)

Приємно зустріти вас. (Я …)

Awfully kind of you to come. (It’s …)

Надзвичайно радий, що ви завітали. (Це …)

Very nice of you. (It’s …)

Дуже мило з вашої сторони. (Це …)

Ready to go? (Are you …)
Quite.

– Готовий йти?
– Майже.

– Tired? (Are you …)
No.

– Стомлена?
– Ні.

  • неповні питальні і розповідні речення без підмета (або з підметом) і без частини присудка —допоміжного дієслова to have (Present Perfect) або to be (Present Continuous):

Been here long? (Have you …)
Yes, two hours already.

– Довго тут?
– Так, вже дві години.

Going home? (Are you …)
Not yet.

– Йдеш додому?
– Ще ні.

You actually leaving tomorrow? (Are you …)

Ти справді їдеш завтра?

Coming, Mary? (Are you …)

Мері, йдеш?

  • неповні запитання і запитання-прохання без підмета you і без допоміжного дієслова would або do:

Mind if I come along with you? (Would you …)

Не проти, якщо я пройдусь з тобою?

Mind if I join you? (Would you …)

Не проти, якщо я приєднаюсь?

See what I mean? (Do you …)

Зрозуміла, про що я?

Feel better? (Do you …)

Почуваєшся краще?

Feel a bit tired? (Do you …)

Почуваєшся стомленим?

  • неповні відповіді на загальні запитання, які складаються звичайно з обставини міри, ступеня або способу дії:

– Are you fond of skating?
Very.

– Любиш кататись на ковзанах?
– Дуже.

Is that clear?
Quite.

– Це зрозуміло?
– Досить.

Feel a bit tired?
Yes, a little.

– Стомлена?
-Так, трішки є.

Are you coming with us?
With pleasure.

– Йдеш з нами?
-З задоволенням.

– Did you like the book?
Very much.

– Сподобалась книга?
– Дуже сильно.

– Can you speak English?
A little.

– Ти можеш говорити англійською?
– Трішки.

  • неповні речення без підмета I і без допоміжного дієслова:

See you tomorrow. (I shall …)

Побачимось завтра.

Hope I didn’t disturb you? (I …)

Сподіваюсь, не сильно турбую вас?

  • неповні речення без формального підмета it (безособове або вставне it) або без it і дієслова-зв’язки:

No use asking him about it. (It’s …)

Немає сенсу питати його про це.

Ten o’clock and no sign of him. (It’s …)

Десята година і ні вісточки від нього.

Seems to me, boys, you are all wrong. (It …)

Здається мені, хлоці, що ви всі неправі.

  • неповні речення без підмета і присудка, в яких розповідається про бажання співрозмовника (запитання, пропозиція чогось):

How about an ice-cream?

Що нарахунок морозива?

What about a walk?

Пройдемось?

More coffee?

Ще кави?

Tea for you, Jane?
No more, Mary.

– Чаю, Джейн?
– Ні, дякую, Мері.

Додатковий матеріал до теми “Неповні речення”: