Слова-речення і фрази-речення
//

Слова-речення і фрази-речення

1 хвилина читання

Слова-речення і фрази-речення у англійській мові на відміну від неповних речень не можуть бути заповнені додаванням до них головних членів.

Основні типи слів- і фраз-речень такі:

  • Модальні слова і фрази підтвердження та заперечення:
yes, no; of course; of course not; sure; by all means; by no means; not at all; certainly; certainly not; exactly; not exactly; perhaps; maybe; probably; probably not.

Ці слова і фрази звичайно вживаються у відповідях на загальні запитання.

Will you help me?
Why, of course.

– Допоможеш мені?
– Так, звісно.

May I ask you a question?
Certainly.

– Я можу дещо запитати?
– Звичайно.

  • Слова і фрази, які виражають згоду з чимсь або схвалення сказаного раніше:
Quite. Quite so. Exactly. Right. All right. Good. Very well. OK.

Are you willing to come with us?
All right.

– Йдеш з нам?
– Добренько

We are planning an outing for tomorrow.
You are also invited.
OK!

– Ми плануємо завтра зібратись.
– Ти також запрошений.
– О’кей!

I hope you’ll agree to my proposal.
Good!

– Сподіваюсь, що ти погодишся на мою пропозицію.
– Добре

  • Окличні слова і фрази-речення, які виражають емоціональну оцінку події або ситуації:

Fine!

Чудово!

Wonderful!

Неймовірно!

What a glorious day!

Який чудесний день!
  • Слова і фрази, які виражають привітання та прощання:
Hello! Good morning! Good afternoon!
Good evening! Good-bye! So long! Good night!
  • Слова і фрази заклику і наказу:
Fire! (Пожежа!)
Water! (Вода!)
Danger! (Небезпека!)
Help! (Допоможіть! На допомогу!)
Silence! (Мовчати!)
  • Слова і фрази подяки:
Thank you. Thank you very much. Thank you ever so much. Thanks. Many thanks.
  • Слова і фрази – описи і назви (написи); цей тип слів- і фраз-речень вживається тільки у письмовій мові:

A cold winter day. September 2000. Post-Office (вивіска).

Холодний зимовий день. Вересень 2000 року. Поштовий офіс

Entrance (напис).
The cat (підпис під малюнком).
English Grammar (назва книжки).

Додатковий матеріал до теми “Слова-речення і фрази-речення”: