Таблиця неправильних дієслів
/

Таблиця неправильних дієслів. Група III.

1 хвилина читання

За способом утворення форм минулого неозначеного часу (Past Indefinite Tense) і дієприкметника минулого часу (Past Participle) всі дієслова в англійській мові поділяються на правильні і неправильні. Детальніше про них можна прочитати ось тут. А нижче наведена таблиця неправильних дієслів групи ІII.

Скорочення що використовуються:

BE – British English

AE – American English

Таблиця:

Infinitive Past Simple Past Participle Translation
Arise Arose Arisen Виникати, підводитися
Awake Awoke Awoken Прокидатися
Be Was, were Been Бути
Bear Bore Borne Носити
Befall Befell Befallen Траплятися
Beget Begot Begotten Народжувати
Begin Began Begun Починати
Bereave Bereaved Bereft Позбавляти
Bestride Bestrode Bestridden Сідати
Bid Bade Bidden Наказувати
Bite Bit Bitten Кусати
Blow Blew Blown Дути
Break Broke Broken Ламати
Broadcast Broadcast Broadcast Поширювати
Burst Burst Burst Вибухати
Cast Cast Cast Кидати
Choose Chose Chosen Вибирати
Cost Cost Cost Визначити вартість
Dive Dove Dived Пірнати, правильне у ВЕ
Do Did Done Робити
Draw Drew Drawn Тягти
Drink Drank Drunk Пити
Drive Drove Driven Їхати, мчати
Eat Ate Eaten Їсти
Fall Fell Fallen Падати
Fly Flew Flown Літати
Forbear Forbore Forborne Утримуватися
Forbid Forbade Forbidden Забороняти
Forget Forgot Forgotten Забувати
Forgive Forgave Forgiven Прощати
Forsake Forsook Forsake Залишати
Freeze Froze Frozen Замерзати
Give Gave Given Давати
Go Went Gone Іти
Grown Grew Grown Рости
Hide Hid Hidden Ховати
Know Knew Known Знати
Lie Lay Lain Брехати
Melt Melted Melted, molten Топити
Mow Mowed Mown, mowed Косити
Ride Rode Ridden Їхати
Ring Rang Rang Кружляти
Rise Rose Risen Підніматися
See Saw Seen Бачити, дивитися
Sew Sewed Sewn Шити
Shake Shook Shaken Трясти
Shear Sheared Shorn Стригти
Shed Shed Shed Втрачати
Shoe Shod Shone Взувати
Shoot Shot Shone Стріляти
Show Showed Shown Показувати
Shrink Shrank Shrunk Скорочувати
Sing Sang Sung Співати
Sink Sank Sank Тонути
Slit Slit Slit Рватися
Smite Smote Smitten Розбивати
Speak Spoke Spoken Говорити
Spring Sprang Sprung Стрибати
Steal Stole Stolen Красти
Stride Strode Stridden Переходити
Swear Swore Sworn Присягатися
Swim Swam Swum Плавати
Take Took Taken Брати
Teat Tore Torn Зривати
Throw Threw Thrown Кидати, посилати
Tread Trod Trodden Крокувати
Undergo Underwent Undergone Переносити
Undertake Undertook Undertaken Гарантувати
Wake Woke Woken Прокидатися, може бути правильним у АЕ
Wear Wore Worn Носитися
Weave Wove Woven Плести
Write Wrote Written Писати

Також пропонуємо переглянути наступні частини:

Таблиця неправильних дієслів. Група І. і Група ІІ.