Підрядні обставинні речення часу (Time Clauses)

Підрядні обставинні речення часу

Підрядні обставинні речення часу відповідають на питання when – коли? since when – відколи? how long – як довго? till what time? till when? – до яких пір? Обставинні речення часу вводяться сполучниками і сполучними словами when – коли; whenever – щоразу коли; while – в той час як, поки, коли; as – коли, в той час як, у міру того як; after – після того як; before – до того як; till, until – поки, до тих пір поки … не; as soon as – як тільки; as long as – поки; since – з тих пір як; by the time (that) – на той час коли і ін.

Головною рисою англійських підрядних обставинних речень часу в порівнянні з українськими є те, що дієслово-присудок у цих реченнях вживається зі значенням майбутнього часу у формі теперішнього часу (Present Indefinite або Present Perfect). Так, в підрядних обставинних реченнях часу, що починаються зі сполучників when, whenever, till, until, as soon as, as, after, as long as, by the time, before, directly (як тільки), дієслово в формі майбутнього часу не вживається.

I’ll call you when I get home.

Я зателефоную тобі, коли доберуся додому.

Це речення складається із двох частин головного речення (I’ll call you – я зателефоную тобі) і підрядного (when I get home- коли доберу додому):

I’ll call you (КОЛИ?) when I get home

Оскільки підрядне речення відповідає на запитання «коли?», воно називається підрядним обставинним реченням часу. У даному випадку воно вводиться сполучником when. Але є ще і інші сполучники для підрядних обставинних речень часу:

  • as soon as (як тільки)
  • after (після)
  • before (до)
  • until (поки; до тих пір, як)
  • while (поки; в той час як)

Погляньте на приклади вживання:

I will tell you as soon as I know.

Я розкажу тобі, як тільки дізнаюся.

She will live here while you’re on holidays.

Вона поживе тут, поки ти будеш у відпустці.

He will wait here until I come hack.

Він почекає тут, поки я не повернуся.

Для підрядних обставинних речень  часу є одна властивість, характерна лише для них. Можливо, ви вже звернули увагу на неї. Після всіх сполучників заборонено ставити will, тобто майбутній час. Тільки теперішній! Хоча мається на увазі явно майбутній: коли доберуся додому (when I get home), поки ми будемо у відпустці (while we are on holiday), поки я не повернуся (until I come back).

І тепер погляньте ще раз на той самий приклад, з якого ми розпочали, але вже іншими очима:

I will call you when I get home.

Запам’ятайте – в головному реченні є will (I will cal you), у підрядному – немає will (when I get back).

Додатковий матеріал до теми “Підрядні обставинні речення часу”:


Підпишіться на наш Telegram!