Підрядні обставинні речення часу (Time Clauses)


Розглянемо складні речення, що називаються підрядними обставинними реченнями часу. Погляньте:

I’ll call you when I get home.

Я зателефоную тобі, коли доберуся додому.

Це речення складається із двох частин головного речення (I’ll call you – я зателефоную тобі) і підрядного (when I get home- коли доберу додому):

I’ll call you (КОЛИ?) when I get home

Оскільки підрядне речення відповідає на запитання «коли?», воно називається підрядним обставинним реченням часу. У даному випадку воно вводиться сполучником when. Але є ще і інші сполучники для підрядних обставинних речень часу:

as soon as (як тільки)

after (після)

before (до)

until (поки; до тих пір, як)

while (поки; в той час як)

Погляньте на приклади вживання:

I will tell you as soon as I know. Я розкажу тобі, як тільки дізнаюся.

She will live here while you’re on holidays. Вона поживе тут, поки ти будеш у відпустці.

He will wait here until I come hack. Він почекає тут, поки я не повернуся.

Для підрядних обставинних речень  часу є одна властивість, характерна лише для них. Можливо, ви вже звернули увагу на неї. Після всіх сполучників заборонено ставити will, тобто майбутній час. Тільки теперішній! Хоча мається на увазі явно майбутній: коли доберуся додому (when I get home), поки ми будемо у відпустці (while we are on holiday), поки я не повернуся (until I come back).

І тепер погляньте ще раз на той самий приклад, з якого ми розпочали, але вже іншими очима:

I will call you when I get home.

Запам’ятайте – в головному реченні є will (I will cal you), у підрядному – немає will (when I get back).