Безособові речення

Безособові речення

Безособові речення (Impersonal constructions) в англійській мові є досить поширеним способом побудови речень. У цих реченнях ми не вказуємо особу, яка вчиняє дію. Вона залишається за кадром, так як про неї відсутня будь-яка інформація, або нам просто не важливо, хто виконує дію. Українською мовою такі речення організовуються дуже просто: «Осінь. Сутінки. Похолодало.» Ці слова є безособовими реченнями, що складаються всього лише з одного підмета, або з одного присудка.

В англійській мові безособові речення ми будуємо за іншим принципом, адже правила граматики не допускають таке вільне використання головних членів речення. А речення, в якому відсутній підмет або присудок, взагалі вважається граматично неправильним.

Вся справа в тому, що порядок слів в англійській мові зафіксований, і саме він робить речення осмисленим. Для стверджувальних речень характерний прямий порядок слів, тобто спочатку йде підмет, потім – присудок. Питальні речення мають зворотний порядок слів, тобто спочатку ставимо присудок, а потім – підмет. Тому, коли ми будуємо речення англійською, насамперед знаходимо ті слова, які займають місце підмета і присудка, а потім ставимо все, що захочеться.

У тих випадках, коли підмет ніяк не знаходиться, ми використовуємо безособовий займенник it. It не вказує особу і не перекладається українською, але воно утримує всю структуру англійського речення, працюючи, звичайно, в парі з присудком. У більшості випадків присудком в таких реченнях працює дієслово to be в теперішньому, минулому або майбутньому часі. Заповнивши позиції підмета і присудка за допомогою it і to be, ми виконали правило прямого порядку слів за принципом: поставили формальний підмет it і присудок – дієслово to be або інше дієслово. По суті, ми склали граматично правильне речення.

Коли вживається безособове речення?

Такі безособові речення в англійській мові використовуються в наступних випадках:

  • Для опису явищ природи.

It is dark.

Темно.

  • Для опису стану погоди.

It is windy.

Вітряно.

При цьому часто безособові конструкції будуються з дієсловами to rain, to snow, to hail, to drizzle.

It was raining for the whole day yesterday.

Учора цілий день йшов дощ.

It often snows in winter.

Взимку часто йде сніг.

  • Для відповіді на питання: «Котра година?»

It is 8.20 p.m.

Зараз 8 година 20 хвилин.

  • Для позначення часу і відстані.

It is 8 a.m.

Зараз 8 година.

It is far away from here.

Далеко звідси.

When we reach the city, it will be 2 a.m.

Коли ми доїдемо до міста, вже буде 2 година ночі.

  • Для перекладу діалектів: можливо, важко, пізно, легко, рано, далеко.

It is late for the child to go for a walk.

Дитині пізно йти гуляти.

It is easy for me to study English.

Мені легко вивчати англійську мову.

It is very far for us to walk there.

Туди дуже далеко йти.

  • Для вказівки кількості часу, який потрібен для здійснення дії. Тут ми використовуємо конструкцію It takes … to … («мені потрібно … часу, щоб щось зробити»; «у мене йде … часу на …»).

It takes me about an hour to do my morning exercise.

На зарядку вранці у мене йде близько години.

It will take her 20 min. to do her make-up.

Їй потрібно буде 20 хвилин, щоб нанести макіяж.

  • З дієсловами в пасивному стані: believe, understand, say, know, report, expect, think, consider.

It is believed that English is easy to study.

Вважається, що англійську мову вивчати легко.

It is expected that he will arrive soon.

Очікується, що він скоро приїде.

It is reported that the election was a success.

Повідомляємо, що вибори пройшли успішно.

Питальна форма безособового речення утворюється за допомогою зміни місць головних членів речення. Дієслово to be ставимо на перше місце, а займенник it – на друге.

Is it easy for you to speak English?

Тобі легко говорити англійською?

Негативна форма безособових речень утворюється за допомогою заперечної частки not, яка додається до форми дієслова to be.

It is not difficult to play tennis.

У теніс нескладно грати.

Додатковий матеріал до теми “Безособові речення”:


Підпишіться на наш Telegram канал!