/

Relative clause в англійській мові: види та правила їх використання

2 хвилини читання

Рано чи пізно всі, хто вивчає англійську мову, стикаються з поняттям Relative Clause. Під такою загадковою назвою ховаються додаткові визначальні речення (частини складнопідрядних речень). Іншими словами, в складному реченні другорядна (залежна) частина – Relative Clause – детально розкриває головну і несе уточнюючу інформацію.

Наведемо приклади створення однієї фрази з Relative Clause з двох простих, досить коротких і пов’язаних один з одним речень:

A train goes to Manchester. It leaves from platform 3.
The train which goes to Manchester leaves from platform 3.

Поїзд йде в Манчестер. Він відправляється з 3 платформи.
Поїзд, який йде в Манчестер, відправляється з 3 платформи.

A lady teaches us German. She lives next door.
The lady who teaches us German lives next door.

Дама викладає нам німецьку мову. Вона живе по сусідству.
Дама, яка викладає нам німецьку мову, живе по сусідству

Як бачимо, невід’ємною складовою Relative Clause є, перш за все, слова which, who і that. Всі вони відповідають українському слову «який». Однак крім них Relative Clause може вводитися словами whose (чий, у якого), whom (якому, до якого), where (де, в якому), when (коли), why (чому, за якими):

The guy whose laptop had been stolen called the police.

Хлопець, у якого вкрали ноутбук, подзвонив в поліцію.

Every summer John goes to the town where his parents were born.

Щоліта Джон їздить в місто, де (в якому) народилися його батьки.

Також зверніть увагу на те, що неозначений артикль a перед іменниками train, lady, film в реченні з Relative Clause замінюється на the, оскільки підрядне речення доповнює зазначені іменники, роблячи їх конкретними.

Види Relative Clause в англійській

Знайомлячись з Relative Clause в підручниках зарубіжних авторів, ви неодмінно помітите, що дане явище, як правило, доповнюється цифрами 1 і 2. Що ж вони означають? Давайте розбиратися.

Під цифрою 1 ховається так зване Defining Relative Clause, що представляє важливу й значиму для висловлювання інформацію. Слід пам’ятати, що комами таке підрядне речення в англійській мові, на відміну від українського, не відокремлюється:

Richard is the man who married my cousin Janet.

Річард – це той чоловік, який одружився на моїй двоюрідній сестрі Дженет.

That’s the cat that I saw in my garden.

Це той самий кіт, якого я бачила в своєму саду.

Під цифрою 2 мається на увазі Non-Defining Relative Clause, яка вводить додаткову, уточнюючу інформацію, не завжди є важдивою для висловлювання. Тому в даному випадку підрядне речення виділяється комами:

The girl from my college, who I have never spoken to before, asked me for help today.

Дівчина з мого коледжу, з якої я раніше ніколи не спілкувався, попросила мене сьогодні про допомогу.

Варто відзначити, що в деяких реченнях сполучник, який є початком Relative Clause, може пропускатися. Щоб зрозуміти, чи можемо ми опустити which, who або that, необхідно спочатку визначити, з чим узгоджується підрядне речення: з підметом чи з додатком.

Розглянемо 2 приклади:

The young man who lives upstairs is very friendly.
The young man (who) you met yesterday lives upstairs.

Молодий хлопчина, що живе над нами (на поверх вище), дуже доброзичливий.
Молодий хлопчина, якого ви вчора зустріли, живе над нами (на поверх вище).

У першому випадку ми маємо справу з Subject Relative Clause, в якому підмет підрядного означального речення збігається з підметом головного (the man). У такому реченні наявність сполучника(в даному випадку – who) є обов’язковою.

У другому випадку в головному і підрядному реченнях різний підмет:

The young man lives upstairs.
You met him (доповнення) yesterday.

Підрядне визначальне такого виду має назву Object Relative Clause і не вимагає обов’язкової наявності відносних займенників which, who або that.

Для кращого закріплення вищевикладеного матеріалу наведемо інші приклади речень з наявністю і відсутністю відносних займенників:

  • Subject Relative Clause

The doctor told him not to worry. A doctor treated him. = The doctor who treated him told him not to worry.

Лікар, який лікував його, сказав йому не хвилюватися.

  • Object Relative Clause:

The doctor told him not to worry. He talked to a doctor. = The doctor he talked to told him not to worry.

Лікар, з яким він говорив, попросив його не хвилюватися

Зауважте, що прийменники в підрядних Object Relative Clause частіше ставляться після відносних займенників which, who або that і дієслів (як з доповненням, так і без нього):

It’s the movie I told you about.

Це фільм, про який я тобі казав.

This is the book she has been looking for.

Це та сама книга, яку вона шукала.

А зараз, для закріплення вивченого матеріалу, пропонуємо Вам пройти невеличкий тест на вживання Relative clauses в реченні.

I'm looking for a store ____ I can buy organic vegetables.

Correct! Wrong!

We spent two days in Berlin, ____ we took a walking tour of the city.

Correct! Wrong!

He has climbed Mount McKinley, ____ is the highest mountain in the United States.

Correct! Wrong!

I bought the toy ____ my son wanted for Christmas.

Correct! Wrong!

Edgar Allan Poe, ____ wrote the famous poem "The Raven", was born in Boston in 1809.

Correct! Wrong!

I've begun a career as a freelance writer, ____ allows me to work from home.

Correct! Wrong!

This is the book ____ helped me understand English grammar.

Correct! Wrong!

I talked to my manager last Monday, ____ she got back from her business trip.

Correct! Wrong!

I met a woman ____ husband works for the government.

Correct! Wrong!

The employee ____ won the award has been promoted.

Correct! Wrong!