Альтернативні запитання


Альтернативні запитання мають можливість вибору одного з двох персон, предметів, дій, і можуть бути поставлені до довільного члену речення. Альтернативне запитання може розпочинатися з дієслова (як загальне запитання) чи з питального слова (як спеціальне запитання) і обов’язково містить сполучник or. Частина запитання до сполучника вимовляється з підвищеною інтонацією, а після сполучника оr – з пониженою інтонацією.

Відповіді на альтернативні запитання до всіх членів речення, окрім відповіді на запитання до підмету, даються у повній формі:

Do you work or (do you) study?

I study

– Ви працюєте чи навчаєтеся?

-Я навчаюся

When will you come: in the evening or in the morning?

– I shall come in the morning.

 

– Коли ви прийдете: ввечері чи вранці?

-Я прийду вранці.

Якщо альтернативне запитання відноситься до підмету, то як перед першим, так і перед другим підметом  вживається допоміжне дієслово. Таке запитання вимагає короткої відповіді:

–          Did you or did your brother win the first prize at the chess tournament?

–          My brother did

–          Ви чи ваш брат завойовували перше місце в шаховому турнірі?

–          Мій брат.

Якщо альтернативне запитання відноситься до визначення підмету, вживається прямий порядок слів:

–          What conductors offer more resistance: long ones or short ones?

–          Які провідники чинять більший опір: довгі чи короткі?


Підпишіться на наш Telegram!