Основне значення артиклів
/

Основне значення артиклів

1 хвилина читання

Як ми вже знаємо, артикль – це слово, яке стоїть поряд з іменником і вказує на належність слова до цієї частини мови. Іншими словами, поряд з вказівними, присвійними і неозначеними займенниками в англійській мові, артиклі в англійській мові передають значення визначеності або невизначеності іменника. Пропонуємо розглянути основне значення артиклів.

Неозначений артикль

Неозначений артикль при іменнику звичайно означає, що мається на увазі будь-який одиничний предмет з усього класу предметів, який означає цей іменник.

Наприклад, у реченнях “Have you got a fountain-pen? Give me a red pencil, please” мова йде про будь-яку (а не про якусь конкретну) самописну ручку і червоний олівець. У реченні My mother’s a teacher виражена думка: Моя мати — вчителька, тобто одна з багатьох вчительок. У реченні A small boy was playing in the garden виражена думка: Якийсь маленький хлопчик грався у саду.

Неозначений артикль звичайно зовсім не перекладається на українську мову; іноді йому відповідають в українському реченні слова один, якийсь, будь-який.

Порівняйте:

A small boy came up to me and said, “Let’s play together.”

Один (якийсь) маленький хлопчик підійшов до мене і сказав: «Давай гратися разом».

Означений артикль

Означений артикль при іменнику вказує, що йдеться про певний конкретний предмет (або явище), який ми виділяємо з ряду подібних йому предметів або явищ.

Наприклад, у реченнях Where is the fountain-pen? Give me the red pencil, please йдеться про цілком конкретні предмети (самописну ручку, червоний олівець), про які вже відомо і мовцю, і слухачу (наприклад, самописна ручка, що належить одному з тих, хто розмовляє; олівець, який лежить на столі).

Значення означеного артикля іноді передається вказівними займенниками this (these), that (those) , які містять більш точну вказівку на окремий предмет. Означений артикль звичайно не перекладається українською мовою; іноді йому відповідають в українському реченні слова цей (ці), той (ті):

I’ll give you the book if you need it.

Я дам тобі (цю) книжку, якщо вона тобі потрібна.

Who can answer the question?

Хто може відповісти на (це) запитання?

Додатковий матеріал до теми “Основне значення артиклів”: