Артикль ”The”, ставити чи ні?


Розглянемо декілька простих правил, щоб запам’ятати, коли вживати означений артикль.

Основне правило: означений артикль «the» вказує на людей, місця чи події, що точно визначені чи зазначені людиною що висловлюється:

Here’s the book I bought.

The cat is on the roof.

He said he would bring the money.

Артикль «the» не ставиться:

  • Перед абстрактними іменниками чи іменниками що означають загальні категорії. Часто опускається після дієслів, що висловлюють думку чи власні переваги:

Truth is the highest good.

I don’t like animals.

Cats are nicer than dogs.

Time flies.

She likes coffee, but she hates tea.

  • Перед днями тижня та датами:

On Tuesdays museums are closed.

On Saturdays I sleep in.

I was born on September 11, 1979.

  • Перед назвами країн, областей, міст та регіонів:

France is seventeen times smaller than the United States.

California is larger than Brittany.

Деякі назви насправді містять означений артикль, наприклад The Hague, the United

States (of America).

  • Перед заголовками чи іменниками, що означають професії.

President Mitterrand completed two terms.

We saw Professor Miller at the restaurant.

She met with Doctor Schmidt.