One of, some of, none of, all of, few of, most of. Займенники з прийменником of в англійській мові

Прийменник of без тіні сумніву можна назвати одним з найбільш вживаних прийменників англійської мови. Він може поєднуватися з іменником, дієсловом, прикметником, займенником та іншими частинами мови, наприклад: a glass of water - стакан водиto dream of a new car - мріяти про нову машинуa boy of ten years - хлопчик десяти роківa friend of mine - мій другto be proud of your child - пишатися своєю дитиною. Цю статтю ми присвятимо займенникам, що поєднується з прийменником of.

Як ми використовуємо займенники з прийменником of

В англійській мові використовують конструкцію займенник + прийменник of, щоб показати кількість чогось. За прийменником йде особовий займенник (you, him, us, them) або іменник, перед яким зазвичай стоїть певний артикль (the) або такі слова, як this, that, these, those, my, his, her, our, their.

У виразах з прийменником of найбільше труднощів викликає дієслово, а саме те, в якому числі воно використовується. Ми розглянемо займенники, які найчастіше зустрічаються з of, і особливості вживання дієслова в таких конструкціях.

Some, any, most, many, few, a few + of

Після поєднань some of (деякі з, частина), any of (хто-небудь з), most of (більшість), many of (багато), few of (трохи з), a few of (кілька, деякі з) слід використовувати дієслово у множині, так як всі вони вказують на те, що предмет не один (а кілька предметів).

Many of my friends prefer coffee to tea. - Багато моїх друзів віддають перевагу каві, а не чаю.

Do any of these computers work? - Хоча б якісь з цих комп'ютерів працюють?

A few of the walls were decorated by the photos of famous scientists . - Деякі зі стін були прикрашені фотографіями відомих вчених.

All, both, half + of

C займенниками all of (всі), both of (обидва), half of (половина) ми також використовуємо дієслово у множині. Особливість в тому, що ми можемо опускати прийменник of і значення не зміниться. Виняток становлять особисті займенники: me, you, it, him, her, us, them.

All (of) my fruit trees are in blossom now. - Всі мої фруктові дерева цвітуть зараз.

Both (of) the poets read their new poems with passion. - Обидва поети читали свої нові вірші з пристрастю.

Half of them decided to stay at the hotel for another couple of days . - Половина з них вирішила залишитися в готелі ще на пару днів.

One + of

One of (один з) виділяє один предмет або одну людину з декількох, тому з ним ми будемо використовувати дієслово в однині.

One of their children goes to art school. - Один з їхніх дітей ходить в художню школу.

One of the apples is starting to go rotten . - Одне з яблук починає псуватися.

Давайте згадаємо, мабуть, найвідоміший приклад вживання конструкції one of - пісню One of us виконавиці Joan Osborne.

None, neither, either + of

Цікава особливість є у none of (ніхто з), either of (один з) і neither of (жоден з). None у значенні not one (жоден), either і neither позначають вибір чогось одного з двох. Це означає, що, згідно з класичною граматикою, з цими займенниками повинно стояти тільки дієслово в однині. Але в сучасній англійській допустимо використовувати і дієслово у множині.

None of them wants / want to change their point of view after her arguments . - Ніхто з них не хоче міняти свою точку зору після її доводів.

Either of my dogs is competing / are competing in a dog show. - Одна з моїх собак братиме участь у виставці.

You must be wrong. Neither of my cousins has been / have been to London. - Ти, мабуть, помиляєшся. Жоден змоїх двоюрідних братів не був у Лондоні.

Незчислювальні іменники після of

Трохи інша ситуація складається, якщо після займенника стоїть незчислювальний іменник  (milk, sand, music, information, money). Умовно вважається, що незчислювальні іменники завжди використовуються в однині, тобто не можна сказати milks, sands, musics, informations, moneys . Тому з такими іменниками ми вживаємо дієслово в однині.

Some of the money they had Louie wasted in the shopping centre . - Частина грошей, які у них були, Луї розтратив торговому центрі.

Little of sugar is left. We need more to bake a cake. - Залишилося мало цукру. Нам треба більше, щоб спекти пиріг.

Most of the time was spent in a vain attempt to persuade her to go with us . - Велика частина часу була проведена в марних спробах умовити її поїхати з нами.

Зверніть увагу, що ми не можемо сказати few of milk, neither of sand, one of information , Адже ці займенники використовуються з зчислювальними іменниками.


Обговорити цю замітку чи задати запитання у нас на форумі!


Останні матеріали

Говоримо правильно про характер англійською мовою
02.12 Уявіть, що вас запросили в гості. Ввечері зібралася велика галаслива компанія. Кожен знайшов собі заняття за інтересами. Дональд тихенько сидить в гордій самоті, гортаючи журнал, і зрідка поглядає на інших присутніх. Йому не дуже затишно в людному і неспокійному місці. Не дивлячись на те, що він вміє чудово викладати свої думки, він вважає за краще не брати участь в бурхливих обговореннях. А ось Аманда привертає загальну увагу, голосно сміється, відпускає жарти і коментарі. Вона насолоджується спілкуванням і своїм виходом у світ. Часом її жести і міміка дуже виразні, вона відкрита світу, і більшість гостей знаходяться поруч з нею
Все про слово only в англійській мові
02.12 Only - це маленьке, але дуже важливе слово в англійській мові. Воно може грати відразу кілька ролей: виступати в якості прикметника, прислівника або союзу. В першу чергу потрібно завжди пам'ятати, що only - це модифікатор, тобто це слово, яке модифікує або змінює зміст речення в залежності від його місця в ньому. Давайте ближче познайомимося з цим чудовим словом і всіма його значеннями
Sailing idioms. «Морські» ідіоми англійською мовою
19.11 Ми знаємо, що Великобританія - острівна держава, тому мореплавання і все, що пов'язано з морем, грає важливу роль в економіці країни і її історії. Не дивно, що в англійській мові з'явилося безліч ідіом, що стосуються мореплавства. У цій статті я пропоную вам вивчити найуживаніші «морські» ідіоми англійської мови. Ви поповните свій словниковий запас яскравими красивими фразами і дізнаєтеся, як сказати про те, що ви розгублені, або похвалитися одному, як витратили велику суму грошей на чудову вечірку

Проголосуйте

Навчання англійській через Skype:

Наша кнопка

Підтримайте нас, розмістіть нашу кнопку у себе на сайті:

Отримати код для сайту