Вибір слова: suggest, recommend або advise

Для того, аби дати пораду англійською мовою, можна використовувати один з трьох дієслів: to suggest, to recommend або to advise. Всі вони переводяться на українську мову словом «радити». Незважаючи на те, що переклад однаковий, ці дієслова відрізняються відтінками значень. А це значить, що вони використовуються в різних ситуаціях. У цій статті ми допоможемо вам розібратися, коли слід вживати кожнe з них.

Як вживати дієслово to suggest

Дієслово to suggest перекладається на українську мову як «пропонувати», «радити». Воно найчастіше використовується для того, щоб подати якусь ідею або запропонувати план дій.

To suggest можна використовувати в наступних конструкціях:

to suggest something (to somebody); 

Peter suggested a good plan. – Пітер запропонував хороший план.

Anny suggests a book to me. – Енні пропонує мені книгу.

to suggest doing something; 

My friend suggested having a party at his house . – Мій друг запропонував влаштувати вечірку в його будинку.

I suggest baking a cake. – Пропоную спекти торт.

to suggest (that) someone (should) do something. 

I suggest you take part in the meeting. – Пропоную, щоб ти взяв участь у нараді.

Jeremy suggests that she should drink more water. – Джеремі радить їй пити більше води.

His sister suggests that he park his car right here . – Його сестра пропонує припаркувати машину прямо тут.

Якщо ми хочемо сказати, що якийсь чоловік підходить для виконання певної роботи або предмет служить для якоїсь цілі, ми будемо використовувати дієслово to suggest з прийменником for (на, для) і as (як, як):

to suggest somebody for something; 

Would you suggest Bill for this position? – Ти б рекомендував Білла на цю посаду?

I can not suggest you for this job. – Я не можу рекомендувати тебе на цю роботу.

to suggest somebody / something as something. 

I suggest Mr. Jones as a good teacher of English. – Я рекомендую містера Джонса як хорошого вчителя англійської.

He suggested Hyde Park as a place for a picnic . – Він запропонував Гайд-парк в якості місця для пікніка.

Коли використовувати дієслово to recommend

Слово to recommend відповідає українському «рекомендувати», «радити». З його допомогою ми пропонуємо зробити те, що на нашу думку призведе до позитивних результатів або поліпшить становище.

To recommend використовується в наступних конструкціях:

to recommend something / somebody (to somebody) (for / as something); 

Mr. Hicks recommended a good comedy. – Містер Хіккс порекомендував хорошу комедію.

Mrs. Bell recommended this pen to me. – Місіс Белл порекомендувала мені цю ручку.

His friends recommended the teacher to him for private lessons . – Його друзі порекомендували йому вчительку для приватних уроків.

to recommend (that) someone do something; 

I recommend you use napkins. – Раджу тобі користуватися серветками.

I recommended that she speak to a lawyer. – Я порекомендував їй поговорити з адвокатом.

to recommend (somebody) doing something. 

My mother recommends brushing teeth twice a day. – Мама радить чистити зуби два рази в день.

A librarian recommended me reading a novel. – Бібліотекар порекомендував мені почитати роман.

Як вживати дієслово to advise

Іменник «порада» (advice) і дієслово «радити» (to advise) в англійській мові відрізняються всього однією літерою. Іменник advice зустрічається в виразах: to ask somebody’s advice – просити чиєїсь поради; to get some advice – отримати пораду; to give somebody (some) advice – давати комусь пораду.

Дієслово to advise використовується, коли ми хочемо повідомити, як слід вчинити в певній ситуації. Дуже часто to advise має на увазі те, що можуть бути негативні наслідки, якщо людина не дослухається вашої поради.

Дієслово to advise зустрічається в наступних конструкціях:

to advise somebody to do something; 

His doctor advised him to give up smoking. – Його лікар порадив йому кинути палити.

to advise that somebody do something; 

The teacher advises that children spend more time by the sea . – Вчителька радить, щоб діти проводили більше часу біля моря.

Experts advise that people sunbathe less. – Експерти радять людям менше засмагати.

to advise (somebody) against (doing) something;

Цю конструкцію слід використовувати, якщо ви не радите людині що-небудь робити.

I advise you against fishing in this pond. – Я не раджу ловити рибу в цьому озері.

to advise somebody of something – сповіщати, інформувати, повідомляти кого-то про щось.

Ця конструкція використовується, щоб надати комусь офіційну інформацію про щось.

An expert advised them of their rights. – Експерт сповістив їх про їхні права.

We advise our customers of any changes in the delivery dates . – Ми сповіщаємо наших клієнтів про будь-які зміни в даті доставки.

Вибір дієслова: advise vs recommend vs suggest

To advise сильнішє дієслово, ніж to recommend. Фраза I advise має на увазі «я раджу, тому що краще знаю, як вчинити в ситуації, що склалася». Таке формулювання може образити людину, особливо якщо вона старша за вас посадою або віком. Вираз I recommend значить «я раджу, тому що хочу бути корисним». Якщо ви не хочете бути занадто нав’язливим з порадою, краще використовуйте to recommend.

I advise you to take a morning bus. Otherwise, you’ll be late. – Я раджу сісти на ранковий автобус. Інакше ти запізнишся.

I recommend you to take a morning bus. Otherwise, you can be late. – Я рекомендую тобі сісти на ранковий автобус. Інакше ти можеш спізнитися.

Також to advise використовується, якщо порада дається представниками влади або професіоналом в якійсь області. Зазвичай таку пораду вважають наполегливою рекомендацію щось робити або не робити. При вживанні to advise ви обов’язково повинні розбиратися в питанні краще, ніж ваш співрозмовник, або бути експертом в тому, про що говорите. У таких випадках to advise часто використовується разом з іменниками a doctor (лікар), a teacher (учитель), a counsellor (консультант), a government official (державний службовець), an expert (експерт), a policeman (поліцейський) і т. д.

The doctor advised me to stay in bed for one more week . – Лікар порадив мені дотримуватися постільного режиму ще один тиждень.

A policemen advised the citizens against walking in the streets late at night . – Поліцейський порадив громадянам не гуляти по вулицях пізно вночі.

На тлі to advise і to recommend дієслово to suggest  «найм’якше». Ми використовуємо його в основному, щоб запропонувати якусь ідею, а виконувати її або не слідувати їй, вирішувати самій людині.

In general, I do not care. But I suggest ordering a big cake for the party . – В цілому мені все одно. Але я пропоную замовити великий торт для вечірки.

Для вашої зручності ми оформили у вигляді таблиці основні значення дієслів to suggestto recommendto advise і конструкції, в яких вони вживаються.

To suggest 
висловлює ідею, пропонує діяти тим чи іншим чином

To recommend 
розповідає людині про переваги, які вона отримає, якщо прислухається до поради

To advise 
дає експертну пораду або попереджає про можливі негативні наслідки

suggest something (to somebody);

suggest doing something;

suggest (that) someone(should) do something;

suggest somebody for something;

suggest somebody / something as something.

recommend something / somebody (to somebody) (for / as something);

recommend (that) someone do something;

recommend (somebody) doing something.

advise somebody to do something;

advise that somebody do something;

advise somebody against(doing) something;

advise somebody of something.

 

Підпишіться на наш Telegram канал!  
Holler Box