Неформальний та формальний стилі
/

Неформальний та формальний стилі

2 хвилини читання

Cтилі притаманні всім мовам, і англійська не виняток. Оволодіти стилістикою необхідно кожному, хто прагне освоїти мову і розмовляти нею також природно, як і її носії. Ми ж пропонуємо вам сьогодні розглянути неформальний та формальний стилі англійської мови.

Формальний стиль

Офіційно-діловий стиль (formal) використовується при написанні ділових листів, договорів, угод, лекцій, та й загалом для документів.

Першою рисою формального стилю мовлення є мінімальна кількість скорочень (don’t, he’s і т.д.) і використання повних форм дієслів.

Поширені і складні речення, такі як «Toyota’s sales bounced back in March as substantial discounts helped to win back customers who had been shaken by the film’s mass safety recalls», – друга характерна риса офіційно-ділового стилю.

Третя особливість – довші слова, ніж в неформальних діалогах: наприклад, замість «start» доречніше буде сказати «commence», «end» замінити на «terminate», а замість «try» вжити «endeavor». Загалом, модальних дієслів це теж стосується, певною мірою: якщо «can» має досить нейтральний стилістичний відтінок (наприклад, фраза «Can I suggest you try this new model?» звучатиме досить нейтрально), то «might» додасть реченню значної формальності («Might I suggest you try this new model?»).

Четвертою рисою, досить навіть цікавою, є розшифровка абревіатур при першій їхній згадці в тексті. Винятками є скорочення, які вже широко відомі і точно не викличуть питань: ВВС, NATO та інші.

П’ятою особливістю формального стилю мовлення є емоційна нейтральність або навіть сухість і суворість викладу думки. Наприклад, знаки «?!», «!!!» не можуть вживатися в діловому листуванні, як і яскраві емоційно забарвлені порівняння, метафори і т.п.

І нарешті, офіційно-діловий стиль передбачає безособовість викладу інформації. У документах недоречні фрази «I consider …», «we say …», адекватними замінами для формального стилю будуть «it is considered to be …», «it is said to be …».

Неформальний стиль

Неформальний стиль (informal) максимально близький до усного мовлення: сленг і порушення синтаксису, особисті займенники (наприклад, «I think …», «We want …») і скорочені форми дієслів ( «doesn’t» замість «does not», « it’s »замість« it is »,« couldn’t» замість «couldn’t »і т.д.) – його характерні риси.

Також, у неформальному листуванні і спілкуванні часто скорочують речення (наприклад, підмет або відносний займенник): так, замість «I went to Barcelona last weekend. I have lots to tell you» можна сказати «Went to Barcelona last weekend. Have lots to tell you» або у фразі «The boy whom I met was handsome» просто забрати відносний займенник «whom», завдяки чому, неформальний варіант буде звучати як «The boy I met was handsome».

Не менш важливою і характерною рисою неформального стилю є активне використання фразових дієслів: наприклад, «He gave up trying», «We must work out the solution».

Нижче ви можете знайти добірку актуальних корисних конструкцій і дієслів, характерних для формального і неформального стилів мови, так званих link words:

 • Go up (informal) – increase (formal);
 • Find out (informal) – discover (formal);
 • Set up (informal) – establish (formal);
 • Free (informal) – release (formal);
 • Show (informal) – demonstrate (formal);
 • Seem (informal) – appear (formal);
 • Keep (informal) – retain (formal);
 • But (informal) – however (formal);
 • So (informal) – therefore (formal);
 • To sum up (informal) – to conclude (formal);
 • Just wanted to let you know … (informal) – I am writing to inform you … (formal);
 • Hope to hear from you soon (informal) – I am looking forward to hearing from you (formal);
 • Call me if you need anything (informal) – Please do not hesitate to contact me (formal)

Найголовніше – чітко розуміти доречність використання конкретного стилю мови в тій чи іншій ситуації. Ці знання можуть стати в нагоді в щоденній практиці, при складанні іспитів, від ЗНО до міжнародних, де в письмовій частині потрібно написати лист (формальний чи неформальний), а також при підготовці резюме і під час бесіди з потенційним роботодавцем. Вибір доречного стилю мовлення – запорука успіху в будь-якій комунікації.

Додатковий матеріал до теми “Неформальний та формальний стилі”: