Правила
/

Правила, які можна порушувати

4 хвилини читання

Традиційно, граматика англійської мови, втім, як граматика будь-якої мови, має два напрямки. Сьогодні ми дізнаємось, які правила можна порушувати. З одного боку, це описова граматика (descriptive), яка пояснює традиційні і загальноприйняті правила. З іншого боку, є нормативна граматика (prescriptive grammar), яка дає поняття мовної норми, іншими словами, пояснює, як правильно вживати те чи інше граматичне явище.

Конфлікт між двома напрямками неминучий, але це нормальне явище, тому що мова – живе явище, і те, що передбачено правилами, нерідко порушується в розмовній мові. Наприклад, в письмовій мові ми будемо дотримуватися граматичної норми, а в усному мовленні від норми можна відійти. Природно, в межах розумного. На практиці норма і відступ від норми відомі носіям мови, і вони мають чітке уявлення про те, коли від норми можна відійти, а коли це неможливо.

Для статті ми відібрали сім правил, які можна порушувати.

Ніколи не відокремлюйте частку «to» від інфінітива

Звичайно, цього правила слід дотримуватися в офіційному стилі мови, в офіційному листуванні. Наприклад, You really have to watch them.

Але в неформальному спілкуванні ми дотримуємося правил розмовної мови. У такій ситуації буде коректним вживання «розірваного інфінітива» (split infinitive), коли між часткою і інфінітивом стоїть прислівник. Наприклад, You have to really watch him.

Чи є обидві конструкції синонімічні? Ні. Речення «You really have to watch them.» Підкреслює, наскільки важливо за ними поспостерігати. А речення «You have to really watch them.» Вказує, що за ними слід уважно спостерігати.

Ніколи не закінчуйте речення прийменником

Почнемо з того, що саме правило суперечить тому, з чим ми стикаємося на практиці. Ось кілька прикладів:

Please tell me what planet you are from?

Скажіть мені, будь ласка, з якої ви планети.

What are you striving for?

Чого ви прагнете?

Але чому тоді існує таке правило?

Класична граматика стверджує, що прийменник повинен стояти перед іменником або займенником, але не в кінці речення. Ось ще один приклад:

She is a person I can not cope with.

Вона – людина, з якою я не можу впоратися.

В офіційному стилі мовлення слід змінити структуру речення – She is a person with whom I can not cope. Але навіть в цьому випадку не завжди можливо змінити речення так, щоб прийменник не стояв в кінці речення. Наприклад:

It is behavior I will not put up with.

Це поведінка, з якою я не змирюсь.

Як можна змінити структуру речення? It is behavior up with which I will not put. Але такий порядок слів також неможливий в англійській мові. Єдиний спосіб «покинути» прийменник в кінці речення – замінити дієслово: It is behavior I will not tolerate. Правда, запропонований варіант доречний в офіційному стилі мови.

Ніколи не розпочинайте речення і сполучника

And why not? (А чому б і ні?) Речення набуває білього емоційного звучання. Проте, є у цього правила прихильники, хоча їхня позиція може бути спростована безліччю прикладів, беручи до уваги наукові статті, есе, публіцистику. Ось кілька прикладів:

But the truth is, these steps will not make up for the seven million jobs that we’ve lost over the last two years.

Але правда полягає в тому, що ці заходи не компенсують ті 7 мільйонів робочих місць, які ми втратили за останні два роки.

But if a man sitting still has not the power to remove himself, he is not at liberty.

Якщо людина, яка сидить, не володіє силою переміститися в просторі, у неї немає свободи.

Не ототожнюйте «WHILE» і «THOUGH»

Прихильники нормативної граматики закликають вас пам’ятати, що WHILE має обмежену сферу вживання – While I agree, I resist. (У той час як я погоджуюся, я протівлюсь цього) і наполягають на заміні – Though I agree, I resist. (Хоча я погоджуюся, я проти цього). Вони вважають, що WHILE підкреслює тільки тривалість. Проте, WHILE може використовуватися в значенні «хоча з одного боку», тому в даному випадку можна використовувати WHILE замість THOUGH (хоча, не дивлячись на…). І ще пара прикладів:

Though we partner with XYZ, Inc., we can also partner with one of their competitors.

Хоч у нас партнерські відносини з компанією XYZ, Inc., нашими партнерами може бути хтось із їхніх конкурентів.

While we partner with XYZ, Inc., we can also partner with one of their competitors.

Хоч з одного боку у нас партнерські відносини з компанією XYZ, Inc., нашими партнерами може бути хтось із їхніх конкурентів.

Не ототожнює «SINCE» і «BECAUSE»

Нормативна граматика вказує на відмінність в значенні «SINCE» і «BECAUSE», наголошуючи на тому, що «BECAUSE» робить акцент на причину, а «SINCE» акцентує результат:

Because breathing is something we do automatically, we rarely think about it.

Ми рідко думаємо про дихання, бо це те, ми робимо автоматично.

They are rather expensive, since they are hard to find.

Вони досить дорогі, тому що їх важко дістати.

У розмовній мові ця різниця в значенні, як правило, зникає. Іноді буває важко визначити, йде мова про причину чи результат. Порівняйте:

John has been miserable because Dinah went away.

Джон відчуває себе нещасним, бо Діна поїхала.

John has been miserable since Dinah went away.

Джон почувається нещасним, так як Діна поїхала.

Вживайте іменник «DATA» тільки у множині

Where did you get this data?

Де ви взяли ці дані?

З іншого боку, у цього іменника є форма однини – datum. А «data» є формою множини. Насправді, іменник «datum» вживається вкрай рідко. А ось іменник «data» може трактуватися як форма одини, так і множини:

They analyzed the data after they collected them.

В цьому випадку автор підкреслює великий обсяг даних і трактує іменник злічуваним у множині.

They analyzed the data after they collected it.

В цьому прикладі іменник має значення «інформація» і трактується як незлічуваний.

Використовуйте «NONE» як займенник у однині

None of these rules is followed strictly.

Жодне з правил не дотримуються суворо.

Чи передбачає це речення одне правило або певну кількість правил? Навряд чи можна дати точну відповідь. Але однозначно не можна виключати «множинність». Якщо ви хочете замінити NONE на NOT ONE або NO ONE, ви таки можете це зробити:

Not one person admitted guilt.

Жодна людина не визнала свою провину.

No one saw him comу.

Ніхто не бачив, як він прийшов.

Отже, правила традиційної граматики можуть адаптуватися до умов розмовної мови. Але це не означає, що вони замінюють нормативні граматичні конструкції, які є прерогативою офіційного стилю мовлення.

Також пропонуємо вам дізнатися чим відрізняється розмовна англійська від академічної.