Узгодження

Більше про узгодження часів

27.03.2021
7 хвилини читання

Узгодження часів – це характерна особливість англійської мови, яка полягає в тому, що час дієслова в підрядному реченні залежить від того, в якому часі стоїть дієслово в головному реченні. Суть в тому, що якщо в головному реченні ми використовували дієслово в минулому часі, то і в підрядному реченні повинні поставити дієслово в форму одного з минулих часів або в так званий Future in the past.

В англійській мові всі правила граматики діють під певною логікою, будь-яке відхилення вважається помилкою або, в окремих випадках, стилістичним прийомом для більшого емоційного забарвлення речення.

В українській мові все набагато простіше. Наприклад, у реченні «Він думав, що ти знаєш її» ми використовували відразу два часи – минулий (думав) і теперішній (знаєш). А ось в англійському варіанті такий мікс часів неприпустимий, тому використовуємо тимчасову трансформацію (He thought you knew her), про яку і піде мова в цій статті.

I thought you knew the truth.

Я думала, що ти знаєш правду.

Charles said he couldn’t come over.

Чарльз сказав, що не зможе зайти в гості.

Unfortunately I didn’t know whether Sarah would come or not.

На жаль, я не знала, прийде Сара чи ні.

Можна подумати, що узгодження часів в англійській мові – складна тема. Однак не поспішаємо з висновками. Прочитайте статтю до кінця, вам багато чого стане зрозумілим.

Одночасні дії

Якщо дії в підрядному реченні відбувалися в минулому одночасно з діями в головному реченні, то в підрядному реченні використовується простий минулий час (Past Simple) або минулий тривалий час (Past Continuous).

My father knew why Kevin was so sad the other day.

Мій батько знав, чому Кевіну на днях було так сумно.

Nobody knew what the teacher meant.

Ніхто не знав, що вчитель має на увазі.

She finally realized what her friend was doing.

Вона нарешті зрозуміла, що робила її подруга.

Попередня дія

Якщо дія в підрядному реченні передувала дії в головному реченні і тривала певний час, то в підрядному реченні використовується Past Perfect Continuous.

He said that he had been practising his speaking skills two months in a row.

Він сказав, що два місяці поспіль практикував свої розмовні навички.

I was sure that Maria had been hiding the truth from all of us for a very long time.

Я був упевнений, що Марія дуже довго приховувала правду від всіх нас.

Якщо в підрядному реченні є попередня дія, виражена дієсловом стану (які не використовуються з часами Continuous), то дієслово повинне стояти в минулому доконаному часі (Past Perfect). До таких дієслів відносяться: to be (бути), to know (знати), to want (хотіти), to belong (належати), to love (любити), to believe (вірити) і т. д. До цього правила також можна додати дієслова, що позначають дії, яка не наближається до завершення: to study (вчитися), to live (жити), to travel (подорожувати), to work (працювати), to last (тривати) і ін.

Mario said he had wanted to try dancing ever since he was a child.

Маріо сказав, що він ще з дитинства хотів спробувати себе в танцях.

I found out that the lesson had lasted for two hours. It’s a pity I was not there.

З’ясувалося, що урок тривав дві години. Шкода, що мене там не було.

Подальша дія

Якщо дія в підрядному реченні сталася вже після того, як відбулася дія в головному реченні, то в підрядному реченні ми вживаємо один з часів Future in the past.

I kinda knew that you would come to me tonight!

Я знав, що ти прийдеш до мене сьогодні ввечері!

You said you would help me with my French homework.

Ти сказав, що допоможеш мені з домашнім завданням з французької.

I didn’t expect Tom would have finished his new article by the end of the week.

Я не очікував, що Том закінчить свою нову статтю до кінця тижня.

Кілька підрядних речень

У складнопідрядних реченнях може бути кілька підрядних, які також підпорядковуються правилам узгодження часів. Вибір часу для кожного підрядного залежить від того речення, якому воно підпорядковується.

I knew that she had said that her brother had been thinking about where he would go next year.

Я знав, що вона сказала, що її брат думав про те, куди він поїде наступного року.

У цьому прикладі would go стоїть в майбутньому відносно had been thinking; had been thinking – попередня дія відносно knew.

Якщо ми маємо справу з іншими типами підрядних речень, то можна робити вільним вибір тимчасової форми, який буде диктуватися змістом. Слід зазначити, якщо речення такого роду потрапляють в контекст минулого часу (описуються події, які вже трапилися), то в них теж використовується форма минулого часу.

A short red-haired man whom I had never seen before entered the room.

В кімнату зайшов невисокий рудоволосий чоловік, якого я ніколи раніше не бачив.

She was in the backyard when a servant came up to her.

Вона була на задньому дворі, коли до неї підійшов слуга.

They were very busy last week because their factory was producing a new batch of oak furniture.

Минулого тижня вони були дуже завантажені, тому що їх фабрика виробляла нову партію дубових меблів.

Відсутність узгодження

У деяких випадках правила узгодження часів порушуються. Давайте розглянемо їх на прикладах:

  1. Якщо в головному реченні стоїть дієслово в одному з теперішніх або майбутніх часів, то в підрядному реченні можна використовувати будь-який час без необхідності узгодження:

I don’t think this cheat sheet will help you at the exam tomorrow.

Не думаю, що ця шпаргалка допоможе тобі на завтрашньому іспиті.

I know you are a very stubborn person.

Я знаю, що ти дуже вперта людина.

He says he went overboard with all the Christmas decorations yesterday.

Він каже, що вчора перестарався з різдвяними прикрасами.

I’ve heard Mike will go to Princeton University next year.

Я чув, що наступного року Майк піде в Прінстонський університет.

  1. Узгодження часів не потрібно в підрядних реченнях результату, порівняння, причини і в підрядних означальних реченнях:

Last week I met a woman who is believed to be a famous writer of books for children.

Минулого тижня я зустрів жінку, яку вважають відомим письменником дитячих книг. (Визначення)

Richard didn’t go on a trip to the lake with us yesterday because he will have a History exam in three days.

Річард вчора не поїхав з нами на озеро, бо через три дні у нього буде іспит з історії. (Причина)

Carl commuted more often last week than he does this week.

Минулого тижня Карл їздив на роботу частіше, ніж на цій. (Порівняння)

  1. Якщо в складнопідрядному реченні йдеться про загальновідому інформацію, закони, звички, часто повторювані дії, то узгодження часів також відсутнє. Це правило діє і для політичних промов.

Every student in the class knew that water boils at 100ºC.

Кожен учень в класі знав, що вода кипить при температурі 100ºC.

The president claimed that people want to see changes.

Президент заявив, що люди хочуть бачити зміни.

She asked the woman when the last bus usually leaves.

Вона запитала у жінки, коли зазвичай відходить останній автобус.

Непряма мова

Тема узгодження часів тісно пов’язана з непрямою мовою, так як при перетворення прямої мови в непряму просто не обійтися без тимчасових трансформацій. Однак непряма мова – це окрема і досить велика тема, тому в цій статті ми торкнемося лише основних правил.

Пряма моваПеретворення часівНепряма мова
“I study hard,” she said.Present Simple → Past SimpleShe said that she studied hard. – Вона сказала, що старанно вчиться.
“I am studying hard now,” she said.Present Continuous → Past ContinuousShe said that she was studying hard now. – Вона сказала, що зараз старанно вчиться.
“I have studied hard,” she said.Present Perfect → Past PerfectShe said that she had studied hard. – Вона сказала, що старанно вчилася.
“I studied hard,” she said.Past Simple → Past PerfectShe said that she had studied hard. – Вона сказала, що старанно вчилася.
“I will study hard,” she said.Future Simple → would + глагол без частицы toShe said that she would study hard. – Вона сказала, що буде старанно вчитися.
“I have been studying hard,” she said.Present Perfect Continuous → Past Perfect ContinuousShe said that she had been studying hard. – Вона сказала, що старанно вчилася.
“I am going to study harder,” she said.am/is/are going to → was/were going toShe said that she was going to study harder. – Вона сказала, що буде вчитися старанніше.
“I can study harder,” she said.
can → couldShe said that she could study harder. – Вона сказала, що могла б вчитися старанніше.
“I may study harder,” she said.may → mightShe said that she might study harder. – Вона сказала, що могла б вчитися старанніше.
“I must study harder,” she said.must → had toShe said that she had to study harder. – Вона сказала, що їй потрібно більше вчитися.
“I should study harder,” she said.should → shouldShe said she should study harder. – Вона сказала, що повинна більше вчитися.
“I ought to study harder,” she said.ought to → ought toShe said that she ought to study harder. – Вона сказала, що їй треба більше вчитися.
Do you study hard enough?” she said to him.Yes/No questions → Indirect questions c if/whetherShe asked him if he studied hard enough. – Вона запитала його, чи достатньо ретельно він вчиться.
Study harder,” she said to him.Imperative → InfinitiveShe told him to study harder. – Вона сказала йому, щоб він вчився старанніше.

Щоб ще більш детально ознайомитися з темою узгодження часів в непрямій мові, ми пропонуємо вам вивчити наступну таблицю.

Таблиця узгодження часів в англійській мові

Перехід часівПриклад
Present Simple → Past SimpleShe knows the truth. – Вона знає правду. → Tom said that she knew the truth. – Том сказав, що вона знає правду.
Present Continuous → Past ContinuousThey are reading a book. – Вони читають книгу. → I thought they were reading a book. – Я думав, що вони читають книгу.
Present Perfect → Past PerfectThe professor has asked me to write a new essay. – Професор попросив мене написати нове есе. → Mary told me that the professor had asked her to write a new essay. – Мері сказала мені, що професор попросив її написати нове есе.
Past Simple → Past PerfectI invited my colleagues to the party. – Я запросив колег на вечірку. → Sam did not know that I had invited my colleagues to the party. – Сем не знав, що я запросив колег на вечірку.
Past Continuous → Past Perfect ContinuousKaren was preparing for Christmas. – Карен готувалася до Різдва. → Jack said that Karen had been preparing for Christmas. – Джек сказав, що Карен готувалася до Різдва.
Present Perfect Continuous → Past Perfect ContinuousIt has been snowing for half a day. – Сніг йшов півдня. → Mommy said that it had been snowing for half a day. – Мама сказала, що сніг йшов півдня.
Future Simple → Future in the PastThey will show us the way to the museum. – Вони покажуть нам, як пройти до музею. → I did not expect that they would show us the way to the museum. – Я не очікував, що вони покажуть нам, як пройти до музею.

При узгодженні часів змінюються також деякі слова – обставини часу і місця:

this → that
these → those
here → there
now → then
yesterday → the day before
today → that day
tomorrow → the next/following day
last week/year → the previous week/year
ago → before
next week/year → the following week/year

У цій статті ми постаралися докладно розглянути всі основні правила узгодження часів. Вивчивши її, ви без зусиль зможете грамотно складати складнопідрядні речення, писати есе і інші види письмових робіт. Також ця тема може виявитися корисною для тих студентів, які готуються до складання міжнародних іспитів.

Перед тим як закрити статтю, пропонуємо пройти тест, щоб закріпити вивчений матеріал.

Тест:

0%

He admitted ____ my secret.

Correct! Wrong!

Tim complained that he ____ at four o’clock in the morning.

Correct! Wrong!

He said the fire ____ a lot of damage to the building.

Correct! Wrong!

He said the bus ____ a little late that day.

Correct! Wrong!

I was worried if ____ enough space to buy a new TV set to my room.

Correct! Wrong!

Anna explained to me that the hairdresser’s ____ down the road.

Correct! Wrong!

He said that If I ____ Kathrin, she ____ me.

Correct! Wrong!

Our teacher insisted on ____ by Friday.

Correct! Wrong!

He claimed that he ____ a prize.

Correct! Wrong!

She was worried that her son ____ very well that semester.

Correct! Wrong!

She explained that she ____ him because he was rude.

Correct! Wrong!

They warned us that the manager ____ the office the following day.

Correct! Wrong!

The police officer ____ the car.

Correct! Wrong!

He said that Tom was the best student he ... .

Correct! Wrong!

I wasn’t sure if my purchases ____ or not and I didn’t know whom to ask about it.

Correct! Wrong!

He said that if he ____ so quickly, the accident ____ even worse.

Correct! Wrong!

He complained that he ____ enough money to buy such an expensive present.

Correct! Wrong!

Alex wondered if ____ for the weekend at his place.

Correct! Wrong!

She told us that the new furniture ____ the day before.

Correct! Wrong!

Ben asked him whether he ____ a motorcycle.

Correct! Wrong!

Bill asked me what ____ for dinner the day before.

Correct! Wrong!

Simon was wrong when he said that Andrew ____ to his new apartment the next day.

Correct! Wrong!

Pam asked him why he ____ his job.

Correct! Wrong!

Pam ____ to the cinema.

Correct! Wrong!

Ben said that ____ a new job.

Correct! Wrong!

He said that he ____ that film.

Correct! Wrong!

He ____ the money he had earned.

Correct! Wrong!

Charles said that he ____ me the following day.

Correct! Wrong!

She told him that he ____ harder.

Correct! Wrong!

It was very late, so I ____ to bed.

Correct! Wrong!

Узгодження часів

Додатковий матеріал до теми “Більше про узгодження часів”:

Повернутисьнаверх

Don't Miss