Дієслово to go в англійській мові

дієслово to go

Рух це життя. І в цій статті ми хочемо поговорити про рух, точніше, про найпопулярніше дієслово to go. Ми розглянемо конструкції, в яких go використовується з іменником, прислівником, герундієм, прикметником і іншим дієсловом. Ми звернемо особливу увагу на найскладніші випадки: коли go використовується з артиклем, коли з прийменником, а коли без нього. Ok, let’s go!

Дієслово to go + noun

Go to + noun

Go to використовується з іменниками. Прийменник to позначає напрямок руху від мовця. Go to показує, що ми йдемо кудись, тобто в якесь місце:

 • go to work – йти на роботу;
 • go to bed – йти спати, тобто «йти в ліжко»;
 • go to school – йти до школи;
 • go to college – йти до коледжу;
 • go to university – йти в університет.

Last night I was absolutely exhausted so I went to bed right after dinner.

Учора ввечері я був страшенно втомленим, тому пішов спати відразу після вечері.

Every day, without a single day-off, he goes to work, but it does not make him feel uncomfortable as he loves his job.

Кожен день, без єдиного вихідного, він ходить на роботу, але йому це не доставляє незручностей, так як він любить свою роботу.

Також go to використовується з іменами власними (proper nouns): назвами міст, країн і частин світу. В цьому випадку прийменник to показує, куди ми їдемо:

 • go to Madrid – їхати в Мадрид;
 • go to Munich – їхати в Мюнхен;
 • go to China – їхати в Китай;
 • go to Cuba – їхати на Кубу;
 • go to Asia – їхати в Азію;
 • go to America – їхати в Америку.

Last year we went to Madrid. It was the best journey I ever had!

Минулого року ми їздили в Мадрид. Це було найкраща подорож в моєму житті!

He went to Asia about ten years ago. He enjoys living there.

Він переїхав в Азію близько десяти років тому. Йому дуже подобається жити там.

Go to the / a + noun

В поєднанні з артиклем a або the також використовується з іменниками.

Ми використовуємо артикль з go to, коли хочемо показати, що збираємося відвідати якийсь захід:

 • go to a / the concert – йти на концерт;
 • go to a / the party – йти на вечірку;
 • go to a / the festival – йти на фестиваль;
 • go to a / the conference – йти на конференцію;
 • go to a / the meeting – йти на зустріч.

Якщо ваш співрозмовник знає, про яку вечірку або конференцію йде мову, тоді використовуйте артикль the. Якщо ми не даємо ніяких уточнень щодо вечірки або конференції, то слід використовувати артикль a.

My boss advised me to go to the conference on computer innovations and technologies.

Мій начальник порадив мені піти на конференцію про комп’ютерні інновації і технології.

I have attended all festivals in my country but I have not made up my mind to go to a festival abroad.

Я відвідав всі фестивалі в своїй країні, але я ще не наважився поїхати на фестиваль за кордон.

Якщо ви хочете сказати, що йдете до когось, використовуйте певний артикль або займенник. Адже ви знаєте, що підете до певної людині:

 • go to the doctor – йти до лікаря;
 • go to the physician – йти до терапевта;
 • go to the surgeon – йти до хірурга;
 • go to one’s parents – йти до батьків;
 • go to one’s friend – йти до друга;
 • go to one’s neighbor – йти до сусіда.

I wanted to go to the physician but he was on leave.

Я хотів сходити до терапевта, але він був у відпустці.

When we moved to a new apartment, we went to our neighbours to greet them.

Коли ми переїхали в нову квартиру, ми пішли до наших сусідів привітати їх.

Певний артикль з’являється після go to, коли ми говоримо про місце, куди збираємося:

 • go to the cinema – піти в кіно;
 • go to the supermarket – піти в супермаркет;
 • go to the bank – йти в банк;
 • go to the hospital – йти в лікарню;
 • go to the airport – їхати в аеропорт;
 • go to the railway station – піти на залізничну станцію;
 • go to the theatre – йти в театр;
 • go to the post office – йти на пошту.

Тут бажано використовувати певний артикль, так як ви відправляєтеся не в перший зустрічний на шляху банк або аеропорт. Ви вже вирішили, куди саме підете. Ваш літак відлітає з певного аеропорту, а не з будь-якого, в який ви приїдете. І зняти гроші з рахунку в будь-якому банку не вийде. У вас є свій банк, і ви прямуєте в нього.

I went to the bank and spent three hours there. I hate lines!

Я пішла в банк і провела там три години. Терпіти не можу черги!

She was a sophisticated person and refused to go to the cinema with us. She preferred theatre to cinema.

Вона була витонченою натурою і відмовилася йти в кіно з нами. Вона вважала за краще театр.

Звичайно, якщо ви, наприклад, збираєтеся за покупками і не визначилися, в який магазин піти, то артикль a в такому випадку буде доречний.

I am going to a supermarket to buy some food.

Я йду до супермаркету купити їжі.

Як згадувалося вище, з географічними назвами ми не використовуємо артикль після go. Однак є кілька винятків, перед деякими назвами країн використовується певний артикль:

 • go to the USA – відправитися в Сполучені Штати Америки;
 • go to the Netherlands – відправитися в Нідерланди;
 • go to the Philippines – відправитися на Філіппіни.

Attention !!!

Немає чіткого правила щодо використання одного з артиклів. Ви можете керуватися загальними правилами вживання артиклів. Головне – запам’ятати, що з іменниками після go вживається прийменник to.

Крім того, наявність або відсутність артикля може бути обґрунтована уподобаннями жителів різних англомовних країн. Так, наприклад, в Англії вважають за краще не використовувати артикль, а в Північній Америці «люблять» визначений артикль.

I went to post office to send a letter. (British English)
I went to the post office to send a letter. (American English)

Я пішов на пошту, щоб відправити лист.

Go + gerund / adverb

Дієслово go використовується без прийменника, коли за ним стоїть герундій:

 • go shopping – йти за покупками;
 • go dancing – йти танцювати;
 • go cycling – йти кататися на велосипеді;
 • go skating – йти кататися на ковзанах;
 • go jogging – йти бігати.

We go shopping every weekend. But this weekend we visited our friends in Liverpool.

Ми ходимо за покупками кожні вихідні. Але на цих вихідних ми їздили в Ліверпуль до наших друзів.

She went jogging every morning in summer but in winter she decided to have a break.

Вона бігала кожен день влітку, але взимку вона вирішила зробити перерву.

Go без прийменника використовується і з прислівниками:

 • go home – йти додому;
 • go downtown – відправитися в центр міста;
 • go uptown – відправитися в спальний район міста;
 • go here – йти сюди;
 • go there – йти туди;
 • go abroad – їхати за кордон;
 • go anywhere – піти куди-небудь;
 • go everywhere – ходити всюди.

I’m going downtown to see an old friend of mine. I can not wait seeing her!

Я їду в центр міста на зустріч зі своєю старою подругою. Не можу дочекатися нашої зустрічі!

I decided to go somewhere because I could not stay at home and do nothing.

Я вирішив піти куди-небудь, тому що не міг сидіти вдома і нічого не робити.

Go home – камінь, об який всі спіткаються в цих правилах. Запам’ятайте, що в цьому виразі home – це прислівник, а не іменник, тому тут немає прийменника to.

I went home after the meeting.

Я відправився додому після зустрічі.

Мабуть, найскладніше з дієсловом go – визначити, використовується з ним прийменник to чи ні.

Go to do smth

За дієсловом go може слідувати інше дієслово, воно буде у формі інфінітива з часткою to:

 • go to do – йти робити;
 • go to swim – йти плавати;
 • go to read – йти читати;
 • go to sweep – йти підмітати;
 • go to teach – йти вчити.

They went to teach English to foreign students in Japan.

Вони вирушили вчити англійську іноземних студентів в Японії.

I want to stay in. I’ll go to read a fascinating book.

Я хочу залишитися вдома. Я піду читати захоплюючу книгу.

У розмовній англійській є вираз go and do something. Українською мовою воно зазвичай перекладається словами «піти зробити щось». Дуже часто цю конструкцію можна почути в наказовому способі.

I do not know where the pan is. I will go and ask my wife.

Я не знаю, де пательня. Піду запитаю у дружини.

You can not drop your work right now. Go and finish it.

Ти не можеш кинути роботу зараз. Іди закінчи її.

Go + adjective

Дієслово go в поєднанні з прикметником показує, що людина або предмет змінюються якимось чином, зазвичай в гіршу сторону. Найчастіше такі конструкції переводяться дієсловами:

 • go grey – сивіти, ставати сивим;
 • go bald – лисіти, ставати лисим;
 • go mad – сходити з розуму;
 • go wrong – йти не так;
 • go sour – прокиснути.

He can not stand when something goes wrong. He starts throwing things against the wall.

Він терпіти не може, коли щось йде не так. Він починає кидатися предметами в стіну.

Our grandpa went grey when he was fifty.

Наш дідусь посивів, коли йому було п’ятдесят.

Go + інші прийменники

Як уже згадувалося вище, go – одне з найбільш часто вживаних дієслів, тому прийменників з ним зустрічається безліч. Ми наведемо приклади кількох найпоширеніших.

Go on – відправитися куди-то. З приводом on дієслово go використовується, коли ми говоримо про відпустки і подорожах:

 • go on a vacation – відправитися у відпустку;
 • go on holidays – відправитися на канікули;
 • go on a cruise – відправитися в круїз;
 • go on a tour – відправитися на екскурсію;
 • go on a journey – відправитися в подорож.

They went on a cruise round the Caribbean Sea.

Вони вирушили в круїз по Карибському морю.

Зверніть увагу, що в цьому випадку go on – це дієслово і прийменник, а не фразове дієслово.

What’s going on here?

Що тут відбувається? (Фразове дієслово)

We are going on holidays to New Zealand.

Ми їдемо на канікули до Нової Зеландії. (Дієслово + прийменник)

Go for – відправитися кудись. Якщо ми говоримо не про подорожі, тоді слід використовувати прийменник for:

 • go for a walk – відправитися на прогулянку;
 • go for a drive – відправитися їздити на машині;
 • go for a picnic – відправитися на пікнік.

My friend likes driving. We often go for a drive with him.

Мій друг любить водити. Ми з ним часто вирушаємо кататися на машині.

Go by – їхати на чомусь. З прийменником by дієслово go вживається, якщо ми їдемо на якомусь транспортному засобі:

 • go by car – їхати на машині;
 • go by train – їхати на поїзді;
 • go by plane – летіти на літаку;
 • go by bus – їхати на автобусі.

I’d like to go by plane. I like it when a plane is cruising at 10 000 m.

Я б хотів політати на літаку. Мені подобається, коли він летить на висоті 10 000 м.

У дієслова go є ще сила-силенна інших «можливостей». Ми розглянули найвідоміші і часто вживані.

Додатковий матеріал:


Підпишіться на наш Telegram!