Синоніми до forget та remember

Синоніми до forget та remember

6 хвилини читання

Швидкий темп сучасного життя затягує з головою. Робота, сім’я, будинок, діти, школа, спорт, домашні улюбленці, покупки – у кожного з нас нескінченний список справ, і тому ми легко можемо про щось забути. У цій статті ми розповімо, як дати зрозуміти співрозмовнику, що у вас щось вискочило з голови або ви щось згадали. Герої нашої статті – синоніми до forget та remember.

Дієслово to forget і його вживання в мові

Почнемо з дієслова to forget – забувати. Це неправильне дієслово, друга і третя форми якого особливі: forgot (форма минулого часу), forgotten (дієприкметник минулого часу).

My dad always forgets about my birthday.

Тато постійно забуває про мій день народження.

I forgot to switch the computer off.

Я забув вимкнути комп’ютер.

Wait! I have forgotten our tickets!

Почекай! Я забув наші квитки.

Правила вживання to forget в реченні з іншими словами:

 • to forget about smth – забувати про що-небудь;
 • to forget (that) … – забути, (що) …;
 • to forget what / how / where / when – забути що / як / де / коли;
 • to forget to do smth – забути щось зробити (дія не відбулася);
 • to forget doing smth – забути щось (дія вже відбулася).

I have to go out, I forgot to buy some bread.

Мені потрібно вийти, я забув купити хліба.

I’ll never forget meeting my favourite football player from Liverpool!

Я ніколи не забуду зустріч з моїм улюбленим футболістом з Ліверпуля!

Дієслово to forget також вживається в значенні «залишити щось десь». Однак потрібно пам’ятати, що ми не можемо використовувати to forget, коли уточнюємо місце, де залишили річ. У цьому випадку вживається дієслово to leave. Порівняйте:

Oh no! I’ve forgotten my wallet!

О ні! Я забув гаманець!

Oh no! I’ve left my wallet on the table in the kitchen!

О ні! Я забув гаманець на кухонному столі!

Існує безліч сталих фраз і ідіом з дієсловом to forget:

 • not forgetting – а також, включаючи;
 • forget oneself – забуватися, вести себе негідно;
 • forgive and forget – забути колишні образи; що було то було;
 • never forget something – ніколи не забувати, завжди пам’ятати;
 • be best forgotten – краще і не згадувати, бути негідним згадки;
 • And do not you forget it! (Розм.) – Не забувай про це! / Май це на увазі! (Використовується, щоб поставити людину на місце, коли він некоректно або погано поводиться);
 • Forget it! (Розм.) – Не варто подяки! / Забудь !; Розмова завершена! / Проїхали !; Та НУ тебе!;
 • Lest we forget. – Ніхто не забутий. / Вічна пам’ять.

I’m older and wiser than you and do not you forget it!

Я старше і мудріше тебе, май це на увазі!

Forget it. I’ll deal with it myself.

Проїхали. Я сама з цим розберуся.

– How much do I owe you for the dinner?
– Forget it, it’s nothing.

– Скільки я винен тобі за вечерю?
– Забудь, анітрохи.

Від дієслова to forget можна утворити такі слова:

 • forgetful – забудькуватий;
 • forgetfulness – забудькуватість;
 • forgettable – незапомінающійся;
 • unforgettable – незабутній.

Слова і вирази, синонімічні дієслова to forget

Як не дивно, в англійській мові немає прямого синоніма до to forget. Однак існує безліч виразів, які можна використовувати в різних ситуаціях.

 • To have no memory of smth, to have no recollection of smth – нічого не пам’ятати про якусь подію. Це формальний вираз.

We lived in Cornwall when I was little, but I have no recollection of that time.

Ми жили в графстві Корнуолл, коли я був маленьким, але я нічого не пам’ятаю про той час.

 • To go in one ear and out the other – в одне вухо влетіло, з іншого вилетіло. На відміну від першого виразу, це більш розмовний варіант і використовується він в неформальному контексті.

I’d explained them that topic, but they could not remember a thing! As usual, it went in one ear and out the other.

Я пояснював їм цю тему, але вони не змогли згадати нічого! Як завжди, в одне вухо влетіло, з іншого вилетіло.

 • To slip one’s memory, to slip one’s mind – вискочити з голови. Цей вислів використовується, коли ми говоримо про якісь незначні речі, про які ми забуваємо на час.

I promised to call Mayra, but it completely slipped my mind!

Я обіцяла зателефонувати Майрі, але це зовсім вискочило у мене з голови!

 • To be on the tip of one’s tongue – крутитися на язику.

What’s “a tree” in French? It’s on the tip of my tongue, but I can not recall it!

Як буде «дерево» французькою? У мене на язику вертиться, але я не можу згадати!

Дієслово to escape (вислизати, згадати) використовується в ситуаціях, коли людина хоче щось пригадати, але у неї не виходить.

I know this film, but its name escapes me now.

Я знаю цей фільм, але не можу пригадати його назву.

 • To have (got) a memory like a sieve, to have (got) a mind like a sieve – бути з дірявою головою. Англійці кажуть, що у того, хто весь час все забуває, голова як сито (a sieve).

Have you taken your home keys? No? Honestly, James, you’ve got a memory like a sieve!

Ти взяв ключі від будинку? Ні? Чесно кажучи, Джеймс, голова в тебе дірява!

 • One’s mind is a blank, one’s mind goes blank – все вискочило з голови. Буквально дана ідіома означає, що «розум похмурніє» – стан, коли людина, перебуваючи в стресовій ситуації, в одну мить все забуває.

I swear I had been studying, but when I was in front of the professor, I could not answer a single question – my mind just went blank!

Я клянусь, що вчив, але коли переді мною був професор, я не міг відповісти ні на одне питання – все просто вискочило з голови!

 • To be (all) a bit of a blur – все як у тумані, все розмито. Вживається, коли ми не можемо згадати якусь подію в деталях.

Frankly speaking, I was so overwhelmed by emotion that the whole ceremony was a bit of a blur.

Якщо чесно, я був так переповнений емоціями, що вся церемонія пройшла як в тумані.

У нашого мозку є властивість стирати спогади, які пов’язані з поганими або шокуючими подіями в нашому житті. В даному випадку використовуються такі вирази:

 • to bury memories – приховати спогади;
 • to blank out smth – забувати щось як страшний сон;
 • to repress memories, to suppress memories – придушувати спогади, засунути спогади на задвірки пам’яті;
 • to erase memory – стирати щось з пам’яті назавжди.

She blanked out everything connected with that accident.

Вона забула все, що пов’язано з тією аварією, як страшний сон.

All she wants now is to bury the bitter memory of her divorce.

Все, чого вона хоче зараз, це поховати гіркі спогади про своє розлучення.

And those memories about the war which he had long repressed began to torture him again.

І ті спогади про війну, які він так довго придушував, стали знову його мучити.

Наостанок, є кілька іменників, пов’язаних з цією темою. Наприклад, про людину, яка запам’ятовує тільки те, що їй  потрібно або вигідно, можна з іронією сказати, що у неї selective amnesia – часткова втрата пам’яті. Медичний термін для такого захворювання – amnesia (амнезія), а менш формально – memory loss (втрата пам’яті).

I work day and night all year round, but when it comes to giving promotions, the boss always seems to have selective amnesia!

Я працюю днями і ночами весь рік, але, коли справа доходить до розподілу підвищень, у директора завжди виявляється часткова втрата пам’яті!

Дієслово to remember і його синоніми

Розібравши можливі способи розповісти про забування, перейдемо до процесу запам’ятовування і згадування. Почнемо з найбільш поширеного дієслова to remember – пам’ятати. Його можна вживати з інфінітивом (дієслово з часткою to) або із закінченням -ing, в залежності від цього значення to remember буде змінюватися за аналогією з дієсловом to forget:

 • to remember to do smth – згадати, що ви хотіли щось зробити (дія не відбулася);
 • to remember doing smth – пам’ятати щось (дія вже відбулася).

Are you going out? Please remember to buy some bread.

Ти йдеш? Будь ласка, пам’ятай, що потрібно купити хліб.

I remember meeting my favourite football player from Manchester City!

Я пам’ятаю, як я зустрівся з моїм улюбленим футболістом з Манчестер Сіті!

Синоніми дієслова to remember – дієслова to recall і to recollect – згадувати, пригадувати, воскрешати в пам’яті.

Інші слова і вирази, пов’язані із запам’ятовуванням:

 • a blast from the past – сигнал з минулого, нагадування про минуле;
 • a vivid memory – яскравий спогад;
 • a dim memory, a vague memory – смутний спогад;
 • a flashback to smth – чітке, яскраве враження про минуле;
 • memories come flooding back – нахлинувші спогади;
 • to relive – оживити в пам’яті;
 • to remind smb of smth / smb – нагадати комусь про щось / когось;
 • to bring smth to mind, to call smth to mind – нагадувати про щось; змусити згадати щось;
 • to cast one’s mind back to smth – подумки повернутися назад і згадати;
 • to ring a bell – нагадувати, наводити на думку;
 • to bring back memories – навіювати спогади, воскрешати в пам’яті.

No, I’m sorry. That name does not ring a bell.

Ні, пробач. Це ім’я мені не знайоме.

He has got a vague memory of his childhood so he always invents things.

У нього невиразні спогади про дитинство, тому він постійно вигадує події.

На цьому все, сподіваємось ви взяли на озброєння синоніми до forget та remember. Також хочемо запропонувати вам оглянути наші попередні роботи, та пройти невеличкий тест на засвоєння:

One look at Wick and memories of their love ____

Correct! Wrong!

Don’t ask me, it all happened so long ago that it ____ now.

Correct! Wrong!

There is no point in attending those classes! If I listen to something I don't understand, it just ____

Correct! Wrong!

Being at that conference was a(n) ____ experience for me!

Correct! Wrong!

Jane ____ that she had sent that letter about one month ago.

Correct! Wrong!

I got so scared in front of a judge and ____

Correct! Wrong!

Oh no! I’ve arranged to meet Richard tonight – it completely ____

Correct! Wrong!

Will you remember ____ the dishes?

Correct! Wrong!

You forgot to wash the dishes, but you didn’t forget to play video games! I see you ____

Correct! Wrong!

Don’t give me any hints, it ____

Correct! Wrong!

Додатковий матеріал до теми “Синоніми до forget та remember”: