Проблемні слова


Ні для кого не секрет, що красива та грамотна англійська мова ґрунтується не тільки на правильному використанні граматичних правил і особливостей сполучуваності слів, але і на якісній вимові. Як і в будь-якій іншій мові, в англійській існують правила читання і вимови певних буквених поєднань. Але в той же час англійська мова славиться своїми обсягами слів-винятків, які вимовляються певним чином, що створює певні проблемні слова для студентів, які тільки нещодавно почали вивчення англійської.

Більш того, останнім часом ми спостерігаємо тенденцію до деякої «вільності» в питаннях вимови: у багатьох слів є два, а часом і три варіанти вимови, які, будучи закріпленими в словниках, є нормою. В цьому випадку ви вільні самі вибрати, який варіант читання певного слова вам ближче. Наприклад, років 15 тому слово often читали тільки таким чином – /ɒf.ən/. Вимова цього слова як /ɒf.tən/ вважалося грубою помилкою. Зараз же ці два варіанти вимови (британський і американський) є абсолютно прийнятними в мові.

Навіть вивчаючи англійську не один рік, завжди є «шанс» зустріти слово, вимова якого буде під питанням. Ви, звичайно, можете спробувати прочитати його, спираючись на існуючі закономірності в читанні. Але, щоб бути повністю впевненим у його правильну вимову, потрібно все ж заглянути в словник. Наприклад, слово colonel – полковник. Спроби прочитати його як ko-lo-nel не увінчаються успіхом, так як вимова цього слова – /kɜː.nəl/. Тому всі, хто вивчає англійську настійно рекомендуємо мати в закладках один з онлайн словників і користуватися ним як настільною книгою.

Крім винятків в читанні певних сполучень і слів в цілому, в англійській мові є ще один «приємний» нюанс. Деякі однокореневі слова, які є різними частинами мови, будуть читатися по-різному через різну постановку наголосу. Внаслідок цього, читання певних складів теж буде змінюватися, так як склад, який був ненаголошений в одному слові, буде ударним в іншому і навпаки. Наприклад, ось ці слова:

 • Photograph /fəʊ.tə.ɡrɑːf/ – фотографія (наголос на перший склад).
 • Photographer /fətɒɡ.rə.fər/ – фотограф (наголос на другий склад).
 • Photography /fətɒɡ.rə.fi/ – фотографія як мистецтво (наголос на другий склад).
 • Photographic /ˌfəʊ.təɡræf.ɪk/ – фотографічний (наголос на третій склад).
 • Technical /tek.nɪ.kəl/ – технічний (наголос на перший склад).
 • Technician /teknɪʃ.ən/ – технік (наголос на другий склад).
 • Competition /ˌkɒm.pətɪʃ.ən/ – змагання (наголос на третій склад).
 • Competitor /kəmpet.ɪ.tər/ – суперник (наголос на другий склад).
 • Compete / kəmpiːt / – змагатися (наголос на другий склад).
 • Competitive /kəmpet.ɪ.tɪv/ – змагається (наголос на другий склад).
 • Politician /ˌpɒl.ɪtɪʃ.ən/ – політик (наголос на третій склад)
 • Political /pəlɪt.ɪ.kəl/ – політичний (наголос на другий склад)
 • Politics /pɒl.ɪ.tɪks/ – політика (наголос на перший склад)

Confusing words

В інтернеті складено не один список слів, з вимовою яких виникають проблеми у більшості тих, хто вивчає англійську мову. Ми б хотіли познайомити вас з найбільш цікавими екземплярами (правильна вимова в транскрипції поруч зі словом):

 • Anxiety /æŋzaɪ.ə.ti/ – тривога – збиває з пантелику читання однокореневого прикметника /æŋk.ʃəs/, тому слово anxiety намагаємося уподібнити його вимові.
 • Chaos /keɪ.ɒs/ – хаос – велике бажання вимовити його на український манер «хаос».
 • Choir / kwaɪər / – хор – цікава вимова, яку не вдається вгадати без словника.
 • Comfortable /kʌm.fə.tə.bl̩/ – зручний – вплив української мови не проходить безслідно щодо цього слова, тому наголос «гуляє» по складах.
 • Draught / drɑːft / – чернетка – проводимо аналогію з читанням буквосполучення aught / ɔːt /, але це неправильно.
 • Height / haɪt / – висота – вимова цього слова не схожа на вимову цифри 8.
 • Hyperbole /haɪpɜː.bəl.i/ – гіпербола – вимову доводиться просто запам’ятовувати напам’ять, як і у багатьох інших словах англійської мови.
 • Infamous /ɪn.fə.məs/ – ганебний – автоматично намагаємося прочитати так само, як і слово famous /feɪ.məs/.
 • Island /aɪ.lənd/ – острів і aisle / aɪl / – ряд – поки не вивчимо ці слова, продовжуємо читати їх як / islənd / та / isl /.
 • Lieutenant /leften.ənt/ – лейтенант – завжди хочеться прочитати перший склад / ljʊ /, а отримуємо сюрприз.
 • Opposite /ɒp.ə.zɪt/ – протилежний – часто вимовляємо неправильно третій склад / ‘sait /, там же ставимо і наголос.
 • Probably /prɒb.ə.bli/ – можливо – переносимо наголос на другий склад, додаємо голосні в кінці слова.
 • Queue / kjuː / – черга – зустрівши це слово якось, доведеться попрацювати зі словником.
 • Recipe /res.ɪ.pi/ – рецепт – читаємо другий склад як відкритий / saip /, тому що помилково ставимо там наголос.
 • Superfluous /suːpɜː.flu.əs/ – надлишковий – намагаємося вимовити першу частину слова / super /.
 • Thesaurus /θɪsɔː.rəs/ – тезаурус – вживане українське слово «тезаурус» заважає правильно вимовити це слово.
 • Through / θruː / – через – прагнемо прочитати майже всі букви в цьому слові, а цього робити не треба.
 • Threshold /θreʃ.həʊld/ – поріг – прагнемо прочитати це слово, як поєднання двох окремих thres + hold, тому втрачаємо звук / ʃ /.

Особливі труднощі у вимові також викликають слова, що мають у своєму складі німі літери, які не читаються. наприклад:

 • Answer /ɑːn.sər/ – відповідь.
 • Debt / det / – борг.
 • Honor /ɒn.ər/ – честь.
 • Honest /ɒn.ɪst/ – чесний.
 • Receipt / rɪsiːt / – чек.
 • Salmon /sæm.ən/ – сьомга.
 • Subtle /sʌt.əl/ – тонкий.

І, звичайно, не так легко впоратися з прочитанням слів, що складаються з декількох складів. Дуже часто в таких словах крім основного наголосу є також і другорядне. Воно позначається знизу на відміну від головного. Довгих слів в англійській мові чимало. Щоб навчитися їх правильно читати, доведеться вимовити кілька разів. Потренуйтеся читати ці слова:

 • Aluminium /ˌæl.jəmɪn.i.əm/ – алюміній.
 • Anesthetist /əniːs.θə.tɪst/ – анестезіолог.
 • Hereditary /həred.ɪ.tər.i/ – спадковий.
 • Prioritizing /praɪɒr.ɪ.taɪziŋ/ – визначення пріоритетів.
 • Pronunciation /prəˌnʌn.sieɪ.ʃən/ – вимова.
 • Provocatively /prəvɒk.ə.tɪvli/ – провокаційний.
 • Remuneration /rɪˌmjuː.nəreɪ.ʃən/ – грошова винагорода.

Додатковий матеріал до теми “Проблемні слова”:


Підпишіться на наш Telegram!