Модальне дієслово have i have got

Модальне дієслово have

Модальне дієслово have toповинен, треба, потрібно має форми Present Indefinite, Past Indefinite і Future Indefinite.

Present Indefinite

ОсобаОднинаМножина
1I have to goWe have to go
2You have to goYou have to go
3He (she) has to goThey have to go
Стверджувальна форма

Past Indefinite

I had (to go) (форма had вживається для всіх осіб однини і множини)

Future Indefinite

ОсобаОднинаМножина
1I  shall/will   (I’ll) have to goWe   shall/will (we’ll) have to go
2You  will   (you’ll) have to goYou will (you’ll) have to go
3He (she) will (he’ll) have to goThey will (they’ll) have to go
Стверджувальна форма

 Питальну і заперечну форми модального дієслова have у Present Indefinite і Past Indefinite утворюють так само, як у основних дієслів, тобто з допоміжного дієслова do, наприклад, Present Indefinite: Do I have (to go)? Do you have to (go)? Does he have (to go)? тощо.

Do you have to get up early?

Тобі потрібно вставати зранку?

You don’t have to do it now.

Тобі не треба робити це зараз.

Did you have to get up so early?

Тобі треба було встати так рано?

Питальну і заперечну форми модального дієслова have у Future Indefinite утворюють зміною порядку слів (питальна форма) і за допомогою заперечної частки not (заперечна форма), наприклад:

Shall I have (to go)? Will you have (to go)? І т.д.

Мені слід йти? Тобі треба буде йти?

I shall/will not have to go.

Мені не потрібно буде йти.

You will not (won’t) have to go.

Тобі не потрібно буде йти.

Shall we have to leave in the morning?

Нам потрібно їхати зранку?

We shan’t have to go to school tomorrow.

Нам не треба буде йти до школи завтра.

Модальне дієслово have завжди вживається з інфінітивом іншого дієслова, тобто з формою інфінітива з часткою to.

Модальне дієслово have вживається для вираження обов’язку або необхідності (у стверджувальній і питальній формі) або відсутності обов’язку і необхідності (у заперечній формі) в теперішньому, минулому і майбутньому часі.

I have to get up at 6.30 every day.

Мені потрібно вставати о 6:30 кожного дня.

We don’t have to go to school on Sundays.

Нам не потрібно йти до школи у неділю.

Існує деяка відмінність між значеннями дієслів must і have у Present Indefinite.

Дієслово must виражає обов’язок або необхідність з точки зору того, хто говорить, а дієслово have — необхідність, яка залежить від зовнішніх умов:

You must stay to dinner. (I want you to stay to dinner.)

Ти повинен залишитись на вечерю.

What a pity you have to go now. (It’s time for you to catch your train.)

Як шкода, що тобі вже пора йти.

You must learn this poem. (I want you to learn this poem.)

Ти повинен вивчити цей вірш.

You have to learn this poem. (Such is your task.)

Тобі треба вивчити цей вірш.

У розмовній мові в значенні дієслів have і must часто вживають модальне дієслово have got (to):

We’ve got to finish our work at three. (We have to finish our work at three.)

Нам слід закінчити роботу до третьої години.

Is that all I’ve-got to do? (Is that all I have to do?)

Це все, що я маю зробити?

Додатковий матеріал до теми “Модальне дієслово have to i have got”:

Підпишіться на наш Telegram канал!
Holler Box