Фразове дієслово look
/

Фразове дієслово look

2 хвилини читання

Як нам відомо, основним значенням дієслова to look є наступні значення: бачити, дивитися. Але в поєднанні з нижче перерахованими прийменниками, фразове дієслово look може перекладатися іншим чином.

Look about / around

Озиратися, оглядатися, обводити очима щось (наприклад, приміщення)

Do we have to pay to look around this castle?

Нам потрібно заплатити за те, що ми оглянемо цей замок?

Look after

Стежити очима за; доглядати, доглядати, стежити, піклуватися про кого-небудь (про щось)

 She was looking after the train as it was leaving the station.

Вона проводжала очима поїзд, що відходить.

 This garden seems to have been looked after.

Здається, що за цим садом доглядають.

Look ahead

Дивитися вперед (у майбутнє); передбачати

Looking ahead to the future, we can imagine the time when all cars will fly.

Заглядаючи в майбутнє, ми можемо уявити, що настане час, коли машини будуть літати.

Look at

Дивитися на когось (щось), поглянути, перевірити (У цьому випадку значення фразового дієслова look збігається з основним значенням слова). Ще одне значення – вдуматися, звернути увагу.

He won’t even look at milk.

Він і дивитися не хоче на молоко.

I must get my car looked at.

Треба, щоб мою машину подивилися.

She wouldn’t look at the proposal.

Вона і думати не хотіла про цю пропозицію.

Look back

Оглянутися (в прямому сенсі і в переносному – в минуле), згадати

Never look back, you can’t change the past.

Не озирайся в минуле, ти не можеш його змінити.

Look down (on)

Насупитися, дивитися із презирством, дивитися зверхньо; падати, знижуватися (про ціну)

I looked down towards the water.

Я подивився вниз на воду.

At first, his parents looked down on his marrying Natalka.

Спочатку його батьки зі зневагою ставилися до того, що він одружився на Наталці

Look for

Шукати, підшукувати, очікувати, сподіватися

I looked for better things from her.

Я чекала від неї кращого.

She’s been looking for an apartment for half a year already.

Вона підшукує квартиру вже півроку.

Look forward to

Чекати з нетерпінням

I’m so looking forward to it.

Я так цього чекаю.

Look in

Заглянути до когось, зайти

You should look in to see us, if only for a minute.

Ти б заглянув до нас хоча б на хвилинку.

Look into

Досліджувати, розглядати

I shall look into this report.

Я уважно подивлюся цей звіт.

Look on

Вважати ким-небудь, спостерігати, дивитися як на когось

She looks on him as her son.

Вона вважає його своїм сином.

Look out for

Видивлятися, розшукувати

Look out for Vlad while you’re in the airport.

Коли будеш в аеропорту, пошукай Влада.

Look over (through)

Проглядати, переглянути, не помітити; перевіряти, оглядати

The teacher was looking over our homework.

Учитель переглядав нашу домашню роботу.

I’m just looking over what you’ve written.

Я тільки перевіряю те, що ти написав.

Look to

Звертатися до кого-небудь (за чим-небудь), розраховувати на, сподіватися.

He looked to hear from her.

Він чекав, що вона дасть про себе знати.

We looked to them for help.

Ми розраховували на їх допомогу.

Look up

Відшукувати (інформацію); поліпшуватися

I looked it up in the dictionary.

Я знайшов це в словнику.

Our financial situation is looking up.

Наше фінансове становище поліпшується.

Look up to

Рівнятися на когось, захоплюватися, поважати

I looked him up to being so courageous.

Я захоплювався його сміливістю (хоробрістю).

He is looked up to by many people.

Він користується загальною повагою.

Додатковий матеріал до теми «Фразове дієслово look»: