Додаток у реченні (The Object)


Додаток — це другорядний член речення, який доповнює, уточнює значення дієслова або прикметника, вказуючи, на що або на кого спрямована дія або почуття, виражене дієсловом або прикметником. Додаток можуть мати як особові, так і неособові форми перехідних дієслів. Залежно від значення, місця в реченні і наявності прийменника додаток в англійській мові може бути трьох типів:

  • прямий додаток (the Direct Object) без прийменника:

I saw a fine film yesterday.

  • непрямий додаток (the Indirect Object) без прийменника:

Will you show me the way to the station?

  • прийменниковий додаток (the Prepositional Object) :

Let’s talk about football.

Те саме дієслово-присудок може мати одночасно кілька додатків (прямий, непрямий і прийменниковий), причому непрямий додаток без прямого або прийменникового не вживається.