Додаток у реченні
//

Додаток у реченні (The Object)

4 хвилини читання

Будь-яке речення і його структуру вивчає розділ граматики під назвою «Синтаксис». У будь-якого речення є головні члени речення, якими є підмет і присудок, і другорядні. До другорядних членів речення належать додаток (object), визначення (attribute), обставина (adverbial modifier). Про перший з другорядних членів речення – про додаток у реченні – ми і поговоримо в цій статті. Щоб не було труднощів у розумінні інформації, представленої нижче, радимо повторити, які дієслова називаються перехідними, а які неперехідних.

Дієслова можуть мати при собі прямий додаток як в англійській, так і в українській мовах. Іншими словами, вони можуть висловлювати дію, яка безпосередньо переходить на будь-яку особу або предмет. Ось такі дієслова, які мають прямий додаток, будуть називатися перехідними (transitive verbs). А дієслова, у яких прямого доповнення бути не може, називаються неперехідних (intransitive verbs). приклади:

I received an invitation two days ago. – Я отримала запрошення два дні тому.

To receive – дієслово перехідне, так як воно може мати при собі прямий додаток – to Receive something. В даному випадку цим доповненням є слово «invitation»)

I arrived two days ago. – Я приїхала два дні тому.

To arrive – дієслово неперехідне, тому що воно не має прямого додатку.

Що являє собою додаток в англійській мові? Це член речення, який позначає предмет і відповідає на питання: whom? – кого?; what? – що?; to whom? – кому?; by whom? – ким?; about what? – про що?.

Яким буває додаток?

Класифікація додатку така: прямий (direct object) і непрямий (indirect object). А непрямий в свою чергу має два варіанти – непрямий додаток (indirect object) і непрямий прийменниковий додаток (prepositional object).

Прямий додаток у реченні

Прямий додаток є предметом або особою, на яку переходить дія. А дію буде виражено перехідним дієсловом в особовій або безособовій формі. Ставимо ми прямий додаток після дієслова. Він відповідає в українській мові додатку в знахідному відмінку без прийменника, тому що відповідає на питання whom? і what?

I received a new passport two days ago.

Я отримала новий паспорт два дні тому.

Та також може відповідати додатку в родовому відмінку (особливо якщо дія стосується лише частини предмета, а не всього предмета).

My father gave me some wine.

Батько дав мені вина.

Якими частинами мови може бути виражений прямий додаток в англійській мові? На першому місці іменник.

Buy me an ice-cream, please.

Купи мені морозиво, будь ласка.

The secretary gave the mail to the boss.

Секретар передала пошту босові.

На другому місці стоїть займенник.

I will never forget you.

Я ніколи не забуду тебе.

I did not see him yesterday.

Я не бачив його вчора.

Може бути виражений і числівником.

– How many tickets did you book?
– I booked four.

– Скільки квитків ти замовив?
– Я замовив чотири.

I have watched both movies. I liked the first better than the second.

Я подивилася два фільми. Перший мені сподобався більше, ніж другий.

Висловити додаток можна інфінітивом.

She told them to follow her.

Вона сказала їм слідувати за нею.

I asked them to wait a little.

Я попросила їх зачекати трохи.

П’яте місце займає герундий.

I remember learning it.

Я пам’ятаю, що вчила це.

My husband prefers writing about his feelings and emotions instead of sharing them with someone else.

Мій чоловік вважає за краще писати про свої почуття й емоції замість того, щоб ділитися ними з ким-небудь ще.

Визначень у прямого додатку може бути не одне, а кілька. Всі вони утворюють групу додатку:

She does not know my new address.

Вона не знає мою нову адресу.

Непрямий додаток у реченні

Непрямий додаток виражає особу, до якої звертаються в дії. Вживається цей додаток з перехідними дієсловами і часто супроводжується прямим додатком. Відповідає на питання – to whom? (Кому?). Слід пам’ятати, що при наявності в реченні прямого і непрямого додатків, першим буде стояти непрямий, а за ним прямий.

Show me the new computer. – Покажи мені свій новий комп’ютер.

Me – непрямий додаток
The new computer – прямий додаток

I’d like to give my friend something special on her birthday. – Я б хотіла подарувати подрузі на день народження що-небудь особливе.

My friend – непрямий додаток
Something special – прямий додаток

Непрямий додаток може бути виражено як іменником в загальному відмінку, так і займенником в об’єктному відмінку.

Особу, до якої звернена дія, може бути виражена додатком з прийменником to for), який стоїть після прямого додатка. Він вживається замість непрямого додатка в трьох ситуаціях:

  • Коли пряме доповнення виражено займенником:

I’ll give them to your parents. – Я дам їх твоїм батькам.

Them – прямий додаток
To your parents – непрямий додаток

  • Якщо непрямий додаток має в своєму складі довгу групу слів, а прямий виражено одним словом (або невеликою групою слів):

She has sent a letter to her friend working abroad. – Вона послала лист другові, який працює закордоном.

A letter – прямий додаток
To her friend working abroad – непрямий додаток

  • Після деяких дієслів, наприклад to announce – оголошувати, to translate – переводити, to repeat – повторювати, to declare – оголошувати, to explain – пояснювати, to introduce – представляти (знайомити), to write – писати, to propose – пропонувати, to prove – доводити, to describe – описувати і ін. Після таких дієслів завжди використовується тільки непрямий додаток.

Why did not you introduce me to your boyfriend? – Чому ти не представила мене своєму хлопцеві?

Me – пряме доповнення
To your boyfriend – непрямий додаток

They arranged a conference for the mayor. – Вони організували конференцію для мера міста.

Conference – прямий додаток
For the mayor – непрямий додаток

Непрямий прийменниковий додаток у реченні

Непрямий прийменниковий вживається з прийменником після багатьох дієслів і прикметників, а також відповідає на різноманітні питання, серед яких about whom? (Про кого?), About what? (Про що?), With whom? (З ким?), For whom? (Для кого?) та ін.

Виражатися Непрямий прийменниковий додаток в англійській мові може:

  • Іменником з прийменником:

The secretary reminded everybody about the meeting. – Секретар нагадала всім про збори.

Everybody – непрямий прийменниковий додаток
About the meeting – непрямий додаток

Nobody objects to this schedule. – Ніхто не проти (не заперечує) цього розкладу.

To this schedule – непрямий прийменниковий додаток

  • Займенником:

Remember, you can always rely on her. – Пам’ятай, ти можеш покластися на неї.

On her – непрямий прийменниковий додаток

Austin shook hands with us. – Остін привітався з нами.

With us – непрямий прийменниковий додаток

  • Герундієм з прийменником

I’m fond of reading. – Я люблю читати.

Of reading – непрямий прийменниковий додаток

Зверніть увагу, що при наявності в реченні непрямого прийменникового і прямого додатку, першим буде стояти прямий.

I celebrated my birthday with friends. – Я відсвяткувала день народження з друзями.

My birthday – прямий додаток
With friends – непрямий прийменниковий додаток

Формальний додаток it

І, наостанок, декілька слів про формальний додаток it. В англійській мові є кілька перехідних дієслів (to think, to find, to consider і ін.), Після яких часто використовується займенник it. Воно і буде називатися формальним додатком, так як воно стоїть перед наступним додатком, яке виражається підрядним реченням або інфінітивним зворотом. Перекладати його українською не треба.

I find it strange that you have so much free time.

Мені дивно, що у тебе так багато вільного часу.

I think it necessary to have your own car.

Я вважаю за необхідне мати свою власну машину.

Додатковий матеріал до теми “Додаток у реченні”: