Дієслово to have

Дієслово to have

1 хвилина читання

Дієслово to have один з найбільш уживаних дієслів в англійській мові, в Present Simple (Present Indefinite) має окремі форми для 1-го і 3-го особи однини – have і has, у множині має одну форму для всіх осіб – have. Дієслово to have, в англійській мові, може вживатися в якості допоміжного, смислового і модального дієслова. Він також може використовуватися у виразах для позначення дії.

PresentPastContinuous
I / you/ we/ theyhavehadhaving
He / she / ithashadhaving
Форми дієслова to have

В ролі допоміжного дієслова

Дієслово to have вживається для утворення всіх часів групи Perfect в поєднанні з Participle II. Воно несе в собі сенс закінченої дії. Наприклад:

I have read a lot of books.

Я прочитала багато книжок.

I had been a teacher for several years.

Я був учителем протягом декількох років.

В ролі основного дієслова

Дієслово to have відповідає українському дієслову мати, володіти, тобто дієслово перекладається, а значить, має значення. Для того, щоб утворити запитальну і заперечну форму, використовується допоміжне дієслово to do. Наприклад:

I have many beautiful dresses.

У мене (вона має) багато гарних суконь.

He has an expensive car.

У нього (він має) є дорога машина.

I do not have many beautiful dresses.

У мене немає багато гарних суконь.

Do you have an expensive car?

У тебе є дорога машина?

В ролі модального дієслова

Дієслово to have вживається в поєднанні з інфінітивом з часткою to для вираження необхідності вчинити дію через будь-яких обставин. Заперечна і питальна форма утворюється за допомогою дієслова to do. Українською в теперішньому часі воно перекладається як повинен, потрібно, треба, доводиться.

My sister is little and I have to help her with her home task.

Моя сестра маленька і мені доводиться допомагати їй з домашнім завданням.

Why do you have to help your sister with her home task?

Чому тобі доводиться допомагати своїй сестрі з домашнім завданням?

У розмовній мові замість have to іноді вживається конструкція have got to. Також в усному мовленні вживається скорочена форма дієслова have = ‘ve.

I ‘ve got to phone her back. = I ‘ve to phone her back.

Я повинен їй передзвонити.

Додатковий матеріал до теми: