Дієслово to do
//

Дієслово to do

1 хвилина читання

Допоміжне дієслово to do відмінюється як неправильне дієслово.

Нижче наводиться відмінювання дієлова to do у Present Indefinite і Past Indefinite (стверджувальна форма); інші часові форми дієслова to do утворюються за загальними правилами.

Стверджувальна форма

ОсобаОднина
Present Indefinite
Множина
Present Indefinite
Однина
Past Indefinite
Множина
Past Indefinite
1I doWe doI didWe did
2You doYou doYou didYou did
3Не (she, it) doesThey doHe (she, it) didThey did

У розмовній мові форми дієслова to do зливаються з заперечною часткою not: do not = don’t; does not = doesn’t; did not = didn’t.

Дієслово to do як допоміжне вживається:

  • для утворення питальної, заперечної і підсилювально-стверджувальної форм дієслів у Present Indefinite і Past Indefinite Active Voice:

What do you mean?

Що ти маєш наувазі?

I don’t quite follow you.

Я не дуже слідкую за тобою.

What did you say?

Що ти сказав?

Why didn’t you come?

Чому ти не прийшов?

I do think so.

Я не думаю, що це так.

  • для утворення підсилювальної і заперечної форм Imperative Mood.

Do be quiet!

Тихіше!

Don’t be so noisy.

Не галасуйте!

Do come!

Приходь!

  • у функції дієслова-замінника (замість смислового дієслова в Present Indefinite або Past Indefinite):

Do you like the story?
– Yes, I do.

Тобі сподобалась історія?
Так, сподобалась

You know him, don’t you?

Ти його знаєш, чи не так?

I got up before you did.

Я прокинувся перед тобою

Дієслово to do вживають як смислове дієслово в різних значеннях, головними з яких є робити, виконувати:

What are you going to do now?

Що ти збираєшся зараз робити?

Have you done exercise ten?

Ви зробили десяту вправу?

Додатковий матеріал до теми “Дієслово to do”: