Дієслово Dare


Модальне дієслово dare може вживатися як недостатнє і як правильне дієслово.

 У недостатнього dare є дві форми: dаre – теперішній час і dared – минулий час. Він означає «насмілюватися щось зробити». В сучасній англійській мові воно вживається часто і зустрічається головним чином у запитаннях,  що розпочинаються зі слова how, і у заперечних реченнях. Наприклад:

 How dare she come here?

 Як наважується вона сюди приходити?

 He dared not look at her.

 – Він не наважився подивитися на неї.

 У правильного дієслова dаre присутні всі форми, включаючи неособові. Дієслово має те ж значення, що і недостатній dаre, і зустрічається головним чином у заперечних реченнях. Наприклад:

 Nobody dared to ask him about it.

 – Ніхто не наважувався спитати його про це.

 I knew that he had never dared to come to their house since that incident.

 – Я знав, що після цього випадку він так і не наважиться прийти до них в дім.

Після правильного дієслова dare інфінітив завжди вживається з часткою .