Префікси в англійській мові

Найпоширеніші префікси в англійській мові

3 хвилини читання

Префікси в англійській мові використовуються для словотвору – з їх допомогою з одного кореня можна отримати 5-10 нових слів з різними значеннями. Такий спосіб значно збільшить ваш словниковий запас. Більшість префіксів англійської мови були запозичені з грецької мови і латині, тому деякі слова з ними краще просто запам’ятати. наприклад:

to lead (вести, керувати) – to mislead (вводити в оману)

a colon (двокрапка) – a semicolon (крапка з комою)

Auto-

Префікс Значення Приклад
Auto- Авто-, само- an autobiography (автобіографія), an automobile (автомобіль), an autograph (автограф), autonomy (автономія), an autofocus camera (фотоапарат з автоматичним фокусуванням), an autopilot (автопілот)

If I met a famous person in the street, I would definitely ask for their autograph.

Якби я зустрів знаменитість, я б точно попросив у неї автограф.

I have not been sleeping well lately, so I have to work on autopilot.

Останнім часом я погано сплю, тому працювати доводиться на автопілоті.

Bi-

Префікс Значення Приклад
Bi- Двох\-, бі- a bicycle (велосипед), a billion (мільярд), bilingual (двомовний), a bimonthly magazine (журнал, що виходить раз на два місяці або два рази на місяць)

Mary’s father is French and her mother is English, so Mary can speak both languages fluently. She is bilingual.

Батько Мері француз, а її мама англійка, тому Мері намагається говорить на обох мовах. Вона двомовна.

This company arranges a biannual ceremony and gives rewards to the best employees.

Двічі на рік ця компанія проводить церемонію, на якій нагороджує кращих співробітників.

Co-

Префікс Значення Приклад
Co- Спів- (сумісно) cooperation (співробітництво), a co-worker (колега), a co-driver (водій-напарник), a co-owner (співвласник), a co-founder (співзасновник), a co-author (співавтор)

I’m going out to the cinema with my co-workers tonight.

Сьогодні я з колегами йду в кіно.

I wrote that screenplay together with my co-author.

Я написав цей сценарій разом з моїм співавтором.

Inter-

Префікс Значення Приклад
Inter- Між-, взаємо- interconnection (взаємозв’язок), international (міжнародний), interaction (взаємодія), interactive (інтерактивний, взаємопов’язаний), the internet (інтернет), intercity (міжміський), intermarriage (змішаний шлюб)

My son interacts well with other children in the class.

Мій син добре взаємодіє з іншими дітьми в класі.

We can go there by train. Let’s check the intercity train schedule.

Ми можемо поїхати туди на поїзді. Давай подивимося розклад міжміських поїздів.

Mega-

Префікс Значення Приклад
Mega-, megalo- Мега- a megalopolis (мегаполіс), a megastar (мегазірка), a megabyte (мегабайт), a megahertz (мегагерц), mega-rich (дуже багатий), megabucks (скажені гроші)

They can afford anything as they are mega-rich.

Вони можуть дозволити собі все, що завгодно, так як вони неймовірно багаті.

His sister is a finance director in one of the biggest companies in China. She earns megabucks.

Його сестра – фінансовий директор в одній з найбільших компаній в Китаї. Вона заробляє шалені гроші.

Mono-

Префікс Значення Приклад
Mono- Моно-, одно- a monorail (канатна дорога, монорельсова залізниця), a monograph (монографія), a monolith (моноліт), a monologue (монолог), a monobrow (монобров)

A trip by monorail gives the best view of the valley.

Поїздка на канатній дорозі – це найкраща можливість подивитися долину.

Yesterday I watched a brilliant monologue of a scientist on TED.

Вчора я подивився блискучий монолог ученого на TED.

Semi-

Префікс Значення Приклад
Semi- Напів- a semicolon (крапка з комою), a semicycle (напівцикл), a semicircle (півколо), a semifinal (півфінал), semidarkness (напівтемрява), a semi-detached house (двоквартирний будинок, половина дуплексу), semiliterate (напівписьменний), semiconscious (напівнепритомному)

Our team beat the rivals in the semifinal.

Наша команда перемогла суперників у півфіналі.

When I came home late in the night I could hardly see anything is semidarkness.

Коли я повернувся додому пізно вночі, я насилу міг щось бачити в напівтемряві.

Il-, im-, in-, ir-, non-, un-

Префікс Значення Приклад
il-, im-, in-, ir-, non-, un- Не-, без- illegal (беззаконний, протизаконний), illiterate (безграмотний), impossible (неможливий), immature (незрілий), insecure (небезпечний), indecisive (нерішучий), irregular (неправильний), irreplaceable (незамінний), non-payment (несплата), non -smoking (некурящий), unfair (несправедливий), unreliable (ненадійний)

I can not stand Nick. He is indecisive and immature.

Я не можу терпіти Ніка. Він нерішучий і незрілий.

Ben Watterson was charged with illegal possession of a gun.

Бен Уотерсон був звинувачений в незаконному володінні зброєю.

Mis-

Префікс Значення Приклад
Mis- Недо-, непо- misunderstand (нерозуміння), misbehaviour (погану поведінку), to mislead (вводити в оману), misfortune (невдача), to misquote (невірно процитувати), to mistreat (жорстокого поводження по відношенню), a mistake (помилка), mistrust (недовіру)

Oh, I’m sorry. I misunderstood your words.

Вибач. Я неправильно зрозумів твої слова.

Your son is an example of extraordinary misbehaviour.

Ваш син – приклад надзвичайно поганого поводження.

Re-

Префікс Значення Переклад
Re- Пере- to reconsider (переглядати), to redo (переробити), to rewrite (переписати), to redecorate (зробити косметичний ремонт), rearrangement (перегрупування, перестановка), to recycle (переробляти), to replace (замінювати), to refill (дозаправить)

Our old shabby flat requires redecoration.

Наша стара обшарпана квартира потребує косметичного ремонту.

All the employees are replaceable.

Любого працівника можна замінити.

Dis-

Префікс Значення Приклад
Dis- Не- to disagree (не погоджуватися), to disqualify (позбавляти права), to dislike (не подобатися), disbelief (недовіру), to disobey (не слухати), a disadvantage (недолік)

In your essay, you should name all the disadvantages of living abroad.

У своєму есе вам потрібно перерахувати всі недоліки життя за кордоном.

I dislike mean jokes.

Мені не подобаються злі жарти.

Часто ми навіть не помічаємо префікси в англійській мові. Наприклад, bicycle і seminar. Чим старше слово, тим нерозривніше воно пов’язане зі своїм префіксом.

Для отримання додаткової інформації, хотілося б порекомендувати вам наші попередні статті про префікси в англійській мові:

На завершення хотілося б запропонувати вам пройти невеликий тест.

Representatives of several nations are against ____marriage.

Correct! Wrong!

What they offer is some kind of ____-training when you are almost left to your own resources.

Correct! Wrong!

John is ____responsible. He doesn’t realize the consequences of his actions.

Correct! Wrong!

The end of the story was ____predictable.

Correct! Wrong!

He is a member of a housing ____operative.

Correct! Wrong!

Frida Kahlo had a thick ____brow.

Correct! Wrong!

You should ____cycle the wastes.

Correct! Wrong!

We went to a computer ____ store with a wide range of devices the other day.

Correct! Wrong!

He drew a ____circle – not the full one.

Correct! Wrong!

I’m sorry but I totally ____agree with you.

Correct! Wrong!