Прямий додаток (The Direct Object)

Прямий додаток означає предмет або особу, на яку безпосередньо спрямована дія, виражена дієсловом-присудком. Прямий додаток може також означати дію, на яку спрямоване бажання або почуття,…

Присудок (The Predicate)

Нижче розглянемо типи присудка, який може бути у реченнях. Є чотири типи присудка: Простий дієслівний присудок. Модальний дієслівний присудок. Фразовий дієслівний присудок. Складений іменний присудок.…